"Somogyországi kanyar"

 

2004.11.06-án Somogyországot kerestem fel, elsősorban a 38, 37 vonalak iránt érdeklődve.
Útvonalam: Budapest - Dombóvár (40) - Somogyszob (41) - Nagyatád (38) - Somogyszob (38) - Balatonszentgyörgy (37/30) - Budapest (30).
Vonatszámok: 8002 (Dombóvár) - 8224 (Somogyszob) - 38935 (Nagyatád) - 38914 (Balatonszentgyörgy) - IC 843 (Budapest).

A 8002 összeállítása hátulról előre: 20-57 073, 060, 084, 034, 027, V43 1066. Induló utasterhelés 90%, Kelenföldön 60 felszálló.

Az utasmennyiség Sárbogárdig közel változatlan marad, onnan 80%

Sárbogárdon kapáslövés készült erről a nagyon tetszetős küllemű Bz-ről - sajnos túl közel került már, ezért választhattam a pályakotró vagy a kürtök "levágása" között.

Dombóvár: a beérkezett pécsi vonattól (vp. felé nézve) jobbra, a szigetperon másik oldalán álló 8224-es gyékényesi személy.

Kb. 80 leszálló akad a 8002-ről, ebből 15-en szállnak át a 8224-esre. Utóbbi összeállítása: V43 1170, 20-17 271, 20-57 096; 30% utassal indul.

Dombóvár alsóig a pálya L betonaljas, illesztéses, a sebesség 40 km/h. Alsón az állomási vágányok faaljasak ill. T betonaljak találhatók bennük, itt-ott vízzsákosak. 15 felszálló, valamint kereszt egy tehervonattal, amely Pécs felé folytatja útját a deltán.

A végponti váltókörzetet követően L aljak, hézagnélküli pálya, az első ívben napelemes nyomkarimakenő berendezés. A váltókörzet utántól a 22-es szelvényig 20-as, 22-23 között 40-es lassújel, majd 60 km/h. (A szelvényszámozás Dombóvár kezdőpontú.) Pörgetett vasbeton felsővezeték tartóoszlopok, sok ív (és sok ismétlőjelző, az oszlopok miatti letakarás következtében), helyenként vízzsákos a vágány. A 70-es szelvény környékén laza aljvégek.

Kapospulán nincs utascsere, Attalán 2 leszálló.

Csoma-Szabadi állomás fényjelzős (Kaposvárig térközös közlekedés, fényjelzős állomások), az 1. vg. (rakodó) U aljakkal, a 2-3-4 L, az 5. pedig TU. 4 leszálló. Oldalt több vágányos rakodó portáldaruval, nem tűnik gyakran használtnak. Itt a 112-es Púpos található, odébb üzemi kocsik és vágánymezők.

A 100-103 szelvényekben 40-es, 125+30-nál, az útátjáróban 20-as lassújel. A közöttük lévő "kitöltő" területeken 60-asok vannak kitűzve. Nagyberkiben 5 felszálló.

Baté állomás, 1 fel/1 leszálló. 4 vg., a 2. az átmenő fővg., a 2-3-4 L-es (1964-es gyártású aljak), az 1. nem megállapítható (miután nem "emeli ki" a sínt, U vagy faalj lehet). Kereszt a Bzmot 420-ból és 411-ből álló IP 827-essel. Az állomási vágányok egy részén, a vp. felé eső 1/3-ban lassújelek.

A 178-as szelvény környékén igen komoly vízzsákok. Szórványosan laza aljvégek továbbra is jellemzőek.

Kaposhomok: 2 fel/1 leszálló utas. 201-202 között fényjelzővel biztosított, terelőcsonkás kiágazás jobbra (Taszári reptér?).
Taszár állomás kp. váltókörzetétől 40-es lassújel; az állomás 4 vágányos, a 3. az átmenő fővg. A 2-3-4 L aljakkal rendelkezik, az 1. (rakodó, amely a felv. ép. magasságáig tart) U-s. 2 felszálló, 3 leszálló. A rakodóterületen rönkfát látunk.

A 230-astól az útátjáróig, kb. 150 m hosszban ágyazatpótlás és vágányszabályozás nyomai. (Az útátjáróban korábban meglévő lassújelet "foltozták"?)

Kaposszentjakabon 5 fel/4 le, itt csatlakozik be a 35-ös vonal. A váltókörzettől 40-es lassújel, 288-293 között ágyazatpótlás.

A kép Kaposszentjakab után készült.

Kaposvár kp-i végénél M40 301, M41 2149, V43 1062 alkotja a látnivalókat. 25 leszálló, kb. 80 felszálló.

Amíg a felszálló utasok megrohamozzák a vonatot, gyorsan leugrom lekapni a Státuszszimbólumot. A szigetelőporcelánokkal a háttérben kissé úgy hat, mintha sürgősen fodrászati beavatkozásra lenne szüksége...

A gépi hangú utastájékoztató kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a vonatunk kerékpárszállító kocsit továbbít. Nos, ezt én eddig nem vettem észre, és akárhogy is nézem, továbbra sem találok a két kocsi között ilyesmit. Pécs felé viszont, a 1062-es Szili által vontatott 8807-es járatban tényleg virít egy kerékpárszállító, annál azonban ezt nem közli a hangos. Nem baj, fő, hogy darabra rendben vagyunk. :))) (Megjegyzem, a menetrend azt erősíti meg, amit látok, és nem azt, amit hallok.)

A folytatásban, a kaposvári állomási ívtől a 316-os szelvényig faaljas a pálya, majd újból L betonaljak. 321-ben végetér a 40-es lassújel; 327-nél fordul el a 36-os vonal. A 335-ös szelvényben, az útátjárónál 20 km/h. Itt (és a továbbiakban) fedezőjelzőket látunk a fénysorompós útátjáróknál. Ezután hallatlan 80 km/h-s "száguldás" veszi kezdetét, egészen a 363-asig, ahonnan 300 m hosszú 60-as sebességkorlátozás jön.

Kaposújlakon 4 fel- és 1 leszálló, kissé előrébb feltűnik az első alakjelző, egy előjelző képében.

Kaposmérő kp. váltókörzete előtt laza aljvégek. Viszonylag új, betonaljas kitérők, a kp. váltókörzet után kb. 100 m-nyi Skl-3 sínleerősítés. Az állomás alakjelzős (bejárati, kijárati egyaránt van), 4 vágányos, a 3. az átmenő fővg., az 1. vg. U aljas, a 2. TU, a 3-4 L. 18 leszálló, 2 felszálló. Az 1. vg-ból a váltókörzet mögött vágány ágazik ki, használaton kívüli gyártelephez vezet. Az állomási területen 60-as lassújel.

A 407-ben lévő útátjáró is fedezőjelzős, ezután szokatlan kialakítású, szögletes, kerek kivágásokkal rendelkező, vasbeton felsővezeték tartóoszlopok következnek. Kaposfő felvételi épülete érdekes, íves-árkádos kialakítású, itt nincs utascsere. 435-től 40 km/h lassújel. Az oka a 437-ben látható: nemrég keletkezett alépítmény-berogyás, áteresz felett. A kijavításáig a teherforgalom szünetel a vonalon. A munkálatok éppen a közelebbi szemrevételezés fázisában tartanak: egy mikrobuszos különítmény veszi górcső alá a helyzetet... 441-nél vízzsák-sorozat, a lassújel a 442-ben ér véget.

A képen Kiskorpád felvételi épületét látjuk. Betonaljas kitérők, alak bejárati és kijárati jelzők fogadnak. 4 vágány, a 3. az átmenő fővg., az 1-2 TU aljas, 3-4 L-es. Kp. váltókörzetből kiágazás egy rakodóterülethez, amely láthatóan használatban van. 8 leszálló, kereszt a 1011-es Szilivel (gm.) Az állomás vp. végénél nem használt vg. ágazik ki.

486-488 között szórványos aljcserék (LM).
Jákó-Nagybajom állomáson betonaljas kitérők, alak bejárati és kijárati jelzők. A helyi divatnak megfelelően, ez is 4 vg., a 3. az átmenő fővg., az 1-2 TU betonaljakkal, a 3-4 L. Kiegészítőként rakodó csonka, amely a vp. váltókörzetből ágazik. 12 leszálló, 2 felszálló.

515-ösben dezintegrálódott kutya. 535-545 között szakaszosan laza aljvégek, néhol szennyezett ágyazat, vízzsákok. 556 után hasonló a kép. 569-nél szórványos LM-es aljcserék.

Kutason 15 leszálló, 4 felszálló utas. Fénysorompós útátjáró, 60-as lassújel az útátjáróban 588-ig.

Beleg állomáson betonaljas kitérők, 3 vg. (1. TU, 2-3 L, a 2. az átmenő fővg.), alak bejárati-kijárati jelzők. 17 leszálló, 1 felszálló. Az állomás vp. felén egy negyedik vágány is található, amely a váltókörzet után rövid kihúzó csonkában ér véget. 620-tól 623-ig 60 km/h lassújel, oka a 622-ben lévő fénysorompós útátjáró. 627+50-től megint lassújel, 20 km/h, 50 m hosszú. 635-től 655 körülig ágyazatpótlás, 659-től 660-ig a változatosság kedvéért lassújel, 60-as.

Ötvöskónyi peronja előtt sorozatban vízzsákok. 8 leszálló. Miután csapórudas sorompó van a megállót követő útátjáróban, a kis épülethez sorompótekerő szolgálat tartozik.

685-686 között 60-as lassújel, ugyanakkor a környéken a töltés két oldalán a szabványárok szépen rendbentartott.

707-nél közelít a 37-es vonal (TU aljak), 708-nál látjuk meg a nagyatádi 38-ast, faaljakon.

Somogyszob fényjelzős (egyéni kijáratikkal), 7 vágányos, a 4. az átmenő fővg. 1-2 vg. TU aljakkal, 3-4-5 L, 6-7 TU. Rönkfa feladás. 15 leszálló, kb. ugyanennyi felszálló.
Kereszt a V43 1069 vontatta 8237-essel; a peronon állók többsége rá vár. 8224-es vonatunk pedig a kijáratra...
A 38935 számú nagyatádi személy Bzmot 236 szólóban, 24 utassal. A 8237-ről - amely 5 fülkés kocsit és egy kerékpárszállítót tartalmaz - nincs átszálló.

Az egykori Somogyszob-Barcs vonal megmaradt szakasza Somogyszob kezdőponttal szelvényszámozódik, hasáb alakú, "mellékvonali" szelvénykövekkel. A 32-es szelvénynél útátjáró található, itt 40 km/h körüli sebességre lassítunk (amennyire láttam, nincs kitáblázva), egyébként 60 km/h. Nagyatád előtt fénysorompós útátjáró, közvetlenül az állomás előtti pedig csapórudas.

Nagyatád, a zöldbe burkolózó felvételi épülettel. Előtte az integető úr abszolút szándékosan maradt a képben (így akarta); Somogyszobon mosolyogva meg is jegyezte: "maga itt fényképezget, fényképezget?"... :)))

Az állomás fény bejárati, közös fény kijárati jelzős. Kp. váltókörzet előtt jobbról iparvágány (konzervgyár). 4 vágányos, 1. vg. (rakodó) faaljas közvetlen leerősítéssel, 2. vg. vegyesen faaljas közvetlennel és TU betonaljas, 3. vg. (átmenő fő) faaljas GEO-val, 4. vg. TU. Rönkfa feladás (ott-tartózkodásom alatt éppen rakodtak).

A végpont felé nézünk: az egykori barcsi folytatás némi vágányzattal és tolatásjelzővel képviseltetve.
Ezenkívül még megtalálható egy 84-es feliratú szelvénykő, majd következik a végponti váltókörzet.
Kompozíció épületből, motorkocsiból és gazkupacból.
A Bz közelebbről - sajnos ez a vége árnyékban van.
Az ember lassan úgy érzi, hogy a Ganz motorkocsik örök életűek...

A kopottas külső még direkt jól is áll neki itt a "kertben".

Somogyszob felé nézünk. A lassújel a kezdőpontnál is így van kitűzve: ezáltal válik a 80-as pályasebességű vonal effektíve 60-assá.

A visszaúton az utasterhelés 9 fő.

Újra Somogyszobon. Vonatunk Keszthelyig azonos vonatszámmal közlekedik tovább, de gyakorlatilag mint új vonat: szinte teljes utascsere, 21 perc várakozás, ezalatt átállás egy vágánnyal beljebb, megerősítés.
A felvételi épület vp-i oldalában kiállított 375,1522-esre erősített tábla.
(A vasútbarátság tehát komoly múltra tekint vissza - na de kik azok a "somogyszobi vasútbarátok"? Ha a táblát alaposabban megnézzük, fent jobbra egy sütkérező, vasútbarát legyet veszünk észre.)
Maga a kiállítási tárgy.
A felvételi épület: egyszerű, mégis szokatlan kompozíció. A restiben szokatlanul olcsó szendvics kapható.
Immár az 523-as mellékkel együtt. Utasmennyiség a motorkocsiban 25%, a mellékben 4 utas.

A 37-es vonal szelvényszámozása csökkenő, a kezdőpont Balatonszentgyörgy, Somogyszob kb. 590-nél van. Hasáb alakú szelvénykövek, a hiányok a felül íves, téglatest alakú kövekkel pótolva. 583-ig zúzottkő ágyazat, TU aljas, majd faaljas. 582-től kavicsos ágyazat kezdődik, faalj, GEO, szórványosan betonaljas (T, L) és faaljas aljcserék. 567+50 - 565 között (ív) zúzottkő, faaljak. 560-ig 50-es lassújel, ettől kezdve 40-es. 557-ben (útátjáró) zúzottkő pótlás.
535-től zúzottköves a felépítmény, több aljcserével (TU leginkább). 531-50 és 529+50 között 10-es lassújel.

Segesd mh., bennehagyva a kép jobb szélén a Bzx ajtajának gumija.
5 leszálló, 2 felszálló. 520-ban (útátjáró) 20-as lassújel, ezután előfordulnak közvetlen sínleerősítések is, faaljon. 510-ben van a 40-es lassú vége és egy másik 50-es eleje. 497-től ágyazatpótlás az aljvégeknél, 492-493 között (másutt is) szennyezett ágyazat.
Felsőbogátpuszta (483) tmh., 1 felszálló. Innen már dominál a közvetlen sínleerősítés faaljon, szórványos aljcserék továbbra is. 479-ben fénysorompós útátjáró. A "kanyargós" rész előtt és után hosszú egyenesek.
Böhönye állomás fény bejárati jelzős ("kiszögelve"), 2 leszálló, 2 felszálló utas. Váltókörzetekben 10 km/h (nincs kitűzve). 3 vágány, az 1. és 3. rakodó, a 2. az átmenő fővg. Az 1. vg. rövid kihúzóban végződik, egy raktárépületig. A felvételi épület felől, kiegészítésképpen homlokrakodós csonka. A TU-s 3. vg. kivételével a többi faaljas.

410-től sok a betonalj, de a darabokból 24 m-re összehegesztett sinekre tekintve az irányhiba is sok. 394-nél útátjáró viszonylag friss ágyazatpótlással, azután inkább faaljas. 363-tól jobb a pálya minősége, GEO faaljon. A vonalvezetés "hullámvasút-szerű": a vonalra nem teljesen merőleges, pár méter magas, hullám-alakú dombhátak között alacsonyabban fekvő területek. 348 után számos közvetlen sínleerősítéses alj mutatkozik, szórványos aljcserék TU-val. 328-as szelvényt követően megint rövid darabokból hegesztett sinek, 326-tól túlteng a GEO.

Mesztegnyő állomás fényjelzős, közös kijáratival, váltókörzetben 10 km/h (nincs kitűzve). 3+1 vg., az 1. rakodó, a 2. az átmenő fővg., a "+1" a kisvasúti rakodó. A kp. váltókörzetből vágány ágazik egy olajátfejtőnek kinéző helyre.
A mesztegnyői kisvasút (vég)állomásáról sajnos nem készült jó "kapáslövés". Néhány kisvasúti kocsira magasan rönkfát halmoztak fel. A továbbiakban a közvetlen sínleerősítés jellemző, faaljon, 278-tól szórványos aljcserék L-lel.

267-nél megszűnt megálló peronja látszik, 265-nél sok aljcsere L-lel. 229 után, a hídig szennyezett ágyazat.

Marcali állomás fényjelzős (kp.-i végén közös kijárati is van), 3 vg. (2. átmenő fővg. faaljas, az 1. rakodó U-s ill. faaljas, a 3. TU-s), továbbá egy rakodó csonka. 9 felszálló, 1 leszálló. Keresztezzük a Bzmot 221 + Bzx 624 összeállítású 38915-öt, amelyre nyolcan várnak és heten szállnak le róla, telítettsége 30% körüli.

Nem mondhatni, hogy a szolgálat egész nap az irodában ül: sorompótekerés az épület előtt, séta a helyszíni állítású váltóhoz - mindezzel együtt a keresztre kiszabott idő optimistának tűnik. A kereszt kis késése és a "technológiai idő" miatt +6-tal indulunk tovább.

A kp-i váltókörzetnél vágányok ágaznak fatelephez és tároló silókhoz. A kp-i bejáratnál (217) ér véget a hosszú 50-es sebességkorlátozás (40-es veszi át a helyét), a 212-i (fénysorompós) útátjáróban ágyazatpótlást látunk. 208 magasságában még egy telephelyet fűz fel az iparvágány, itt tartálykocsik állnak. 206-tal szemben ér véget, ütközőbakban.

197 - 195 között és 192-nél sok aljcsere TU-val és T-vel, tovább szórványosan, közvetlen sínleerősítéses faaljak között. 165-ben fénysorompós útátjáró. 154-50: vágánykiágazás, amely Kéthely eredeti állomási mivoltát bizonyítja. A váltón 10 km/h. Az immár megállóvá egyszerűsödött helyen nincs utascsere. Eredetileg 2 vágányos állomás volt, az egyik oldalon rakodóterülettel - az 1. rakodóvg. részlegesen felszedve, a két kitérő még a helyén.
Kéthely után.
Balatonújlak tmh., nincs utascsere. Fénysorompós útátjáró. 102-nél fogja keresztezni a vasutat az épülő M7-es, a földmukák előrehaladott állapotúak, valamint betonozzák a felüljárót. Ezen a részen szinte tisztán faaljas a pálya, közvetlen sínleerősítésekkel. A 40-es lassú a 90-es szelvényben ér véget, ezután megint 50-es jön (a kp.-nál látjuk kitáblázva).

Balról (kp. felé nézve!) iparvágány, 78-50 a kiágazás helye, a fővonaltól kihúzott felsővezeték pedig a 79-ig tart.

Balatonkeresztúr fény bejárati, közös fény kijárati jelzős, 3 vg. (mindhárom faaljas, közvetlen leerősítéssel), az 1. vg. véget ér a felvételi épületnél. 6 leszálló, 1 felszálló.

Rögtön az állomás mögött, a 69-es szelvénynél érünk a 30-as vonal mellé. A 30-as szelvényben található a 30-37 nyíltvonali elágazás, terelőcsonkával.

Balatonberényben 6 le/2 felszálló.

A felvételen: megérkezés Balatonszentgyörgyre, ahol 7 leszálló akad, 3 felszálló mellett.

Balatonszentgyörgy, WC-teszt. Az eredmény nem rossz, és örvendetes, hogy ez a fajta szabványberendezés egyre több helyen köszön vissza. Reméljük, kellően idő- és vandál-állónak bizonyul majd.
Miközben a restiben beszereztem némi élelmet, jellegzetes zajokra lettem figyelmes. A zajforrás szerencsére bevárta az IC-t, ígyhát semmi sem akadályozott meg abban, hogy közelebbről becserkésszem.
A gyári tábla természetesen nem stimmel a pályaszámhoz - ami a legkevésbé sem zavaró, hiszen a másik oldalán rombusz alakú táblát figyelhetünk meg. Lényeg, hogy darabra megvannak... :)))
Luganszk szépe pózolt egy kicsit...
Megérkezett az IC keszthelyi része V43 1152-vel.
A Szilire zártárcsa kerül, átáll a másik vágányra, majd gm-ben el.
A kanizsai rész az 1149-essel...
...itt pedig már a kettő együtt.

Az utaskihasználtság 20%, Kelenföldig 30%-ra emelkedik, a Délire 15% marad.
Fonyódon M62 104, kővonattal.

Az 1. o. kocsi szerepét a 002-es ARp alakítja. A képen az egykori "komfortkocsi" belső tere.
A fa ablakkeret alatt jobbra dugalj a kétcsatornás rádióhoz, balra a pincér hívására szolgáló gomb. (Működőképességükről nem győződtem meg.)
Búcsúfotó a Déliben.

A vonat összeállítása hátulról előre: 20-67 059, 056 (eddig a keszthelyi rész), 84-35 002, 88-67 001, 20-67 057, 20-67 029, V43 1149.

Vissza a főlapra