"Márciusi hó, 2. rész"

 

2005.03.13-án folytattam a szlovákiai "márciusi hónézőt".

Útvonalam: Budapest - Szob (70) - Érsekújvár (130) - Privigye (140) - Felsőstubnya (145) - Zólyom (171) - Nagysurány (150) - Tótmegyer (130) - Szob (130) - Budapest (70).
Vonatszámok: EC 174 (Érsekújvár) - Os 5031 (Nyitra) - Os 5063 (Nagytapolcsány) - Os 5043 (Privigye) - Os 5625 (Felsőstubnya) - Os 7505 (Zólyom) - R 810 (Tótmegyer) - Os 4247 (Érsekújvár) - EC 175 (Budapest).

Az EC 174 összeállítása hátulról előre: 19-91 300, 10-91 100, 88-91 104, 21-91 308, 21-91 324, 20-91 116, 20-91 106, 21-91 103, 21-91 320, 350 007. Utasterhelés bőven 10% alatt.

Párkányban 11 felszálló, 2 leszálló.

Érsekújváron 5 utas szállt le, 40 fel. Az erősen ellenfényes helyzetben lévő vonat pontosan érkezett és indult tovább.

(A leírásban a szlovákiai településneveket általában a magyar megfelelőjükkel említem, zárójelben a szlovák elnevezést szerepeltetem.)

Átmenetileg dolognélküli Laminátka, a háttérben éppen az EC 174 utolsó kocsijai tűnnek el.
A 8:25-kor Nyitrára induló, 5031-es személyvonat mozdonya (CKD gyári száma 9197, sz.év: 1974).
A vonat összeállítása: (50 56) 82-40 114, 21-08 219, 21-08 253, 750 201.

Induló utasterhelés 15%. Az Érsekújvár kezdőponttal szelvényszámozódó vonal Bánkeszi (Bánov) állomásán - 2 vágányos, fényjelzős - 3 leszálló, 5 felszálló. Nagysurányban (Surany) 13 le/4 fel, Bardotkás tolatós teherrel (üzemi kocsi + 1 teherkocsi) keresztezünk.

A 140-es számú vonal egyvágányú, minősége hasonló az Érsekújvár-Nagysurány közöttihez, emelkedő szelvényszámozású. (Nagysurány felvételi épület kb. 8.7-nél van - érsekújvári és tótmegyeri kezdőponttal egyaránt kijön, csakhogy a tótmegyeri szakasz előbb épült, így ott sejthető a kezdőpont.). A végponti váltókörzetből (a végpont szelvényszámozás szerint értendő!) balra iparvágány ágazik silókhoz, a kerítésig villamosított.

Ondrohó (Ondrochov) megállóban 3 leszálló (fénysorompós útátjáró van a megállóban). Komját (Komjatice) 3 le/1 fel, az állomás 5 vágányos, a 3. az átmenő fővg., az 1-2. faaljas, a 4. betonaljas GEO-s, az 5. faaljas, kp. felé kihúzó csonka folytatása járhatatlan. Alak bejárati, közös alak kijárati jelzők, mindkét végén csapórudas sorompók, szolgálat van (váltóállító tornyokban is).

Nagykér (Vel'ky Kyr, a képen) megállóban 4 le/2 fel, fénysorompós útátjáró itt és előtte másik kettő. A fénysorompós útátjárók a környéken fény fedezőjelzősek.

Berencs (Branc) megállóban 2 le/1 fel. Eredetileg kétvágányos állomás lehetett, a 2. vg. helye mellett oldalrakodó romjai látszanak.

Nyitraivánka (Ivanka pri Nitre) előtt iparvágány balról 25.9 körül, majd 26.5-nél, a kp. váltókörzetnél, terelőcsonkával még egy. 1 leszálló, 2 felszálló. Az állomás 5 vágányos, az 1-2. vg. és a 4-5. GEO-s, betonaljas, a 3. az átmenő fővg. Fény bejárati jelzős.
Keresztezzük az 5002-es személyvonatot, 750 150-essel az élén.

A felvételen Nyitraivánka épülete.

Az állomás vp. váltókörzete után jobboldalt 4 vágányos teher tároló. 28.4-nél ez visszacsatlakozik, majd két iparvágányban folytatódik egy-egy gyártelephez.

Alsóköröskényben (Dolné Krskany) 4 le- és 2 felszálló utas. 31.0-nál iparvágány közelít balról (gyárteleptől), párhuzamosan halad, 31.8-nál mégegy gyártelepet felfűz. Fénysorompós útátjárók a megállónál és azután.

Nyitra, az 5063-as nagytapolcsányi személyvonat gépe. A 9:13-kor induló vonat összeállítása: 82-40 364, 21-19 300, 21-19 454, 750 166; kezdeti utasterhelés 10% alatt. (A Búvár CKD-s gyári száma 9162, sz. éve 1974.)
Nyitra felvételi épülete. Az állomás alakjelzős.

A vp. váltókörzet után 80-as a pályasebesség, a szelvényszámozás folytatólagos. "Nyitra felső" (Nitra zastávka) megállóban 6 fel/4 leszálló. Molnos (Mlynárce) megállóig húzódóan, jobboldalt a vonallal párhuzamosan futó, majd ferdén jobbra eltávolodó, gyártelepekhez vezető iparvágányok. A vágányok részben felszedve, a gyártelepek pusztulnak. Közvetlenül Molnos előtt eredetileg visszacsatlakozott az iparvágány (fényjelzőkkel biztosítva), de ma már elbontott. A megállóban 1 felszálló.

Sarlókajsza (Luzianky) állomás területén 60 km/h, kp. váltókörzeténél jobbról csatlakozik az aranyosmaróti (Zlaté Moravce) vonal, amely betonaljas, GEO-s. A saját szelvényszámozása szerint 32.7-nél van a váltókörzet, tehát valószínűleg Aranyosmarót kezdőponttal szelvényszámozódik. 6 leszálló, 2 felszálló. Az állomás fényjelzős, szolgálat van, 10 vágányos (betonaljas, GEO sínleerősítésekkel, az 1. vg. rövid, vp. végén kihúzó csonkában végződik). A 3. vg. folytatódik egyenesen Nagytapolcsány felé, az 5. pedig a balra elforduló leopoldovi vonalban folytatódik.
Sarlókajsza után 100-as a nyíltvonal, a szelvényszámozás folytatólagos.

Csekej (Cakajovce) megállóban 6 leszálló, szolgálat van a két csapórudas sorompó kezelése végett. Tovább 90-es a pályasebesség az ívben, az ív végétől, 43.9-es szelvényt követően 100-as.

Lajosfalu (Jelsovce) állomás alak bejárati jelzős, az állomás területén 60 km/h, a váltókörzetek 40-esek. 3 vágányos féllíra (a 2. betonaljas GEO-val, a 3. faaljas vegyesen GEO/közvetlen), szolgálat van. 3 felszálló, 2 leszálló. Vp. váltókörzet után újból 100 km/h.

Vicsap Apáti (Vycapy-Opatovce), 1 leszálló, aki azután elmerült a menetrend tanulmányozásában.
Lovászi (Koniarovce) állomás előtti ív 70-es, az állomás területe 40-es. Alak bejárati jelzős, csapórudas sorompó mindkét végén, szolgálat van. 7 vágány, a 2. az átmenő fővg., valamennyi állomási vágány Hohenegger sínleerősítésű, betonaljas. Az 1. vg. rövid, a felvételi épület vp. oldalától kezdődik. Tároltnak tűnő, fedett és nyitható tetejű kocsik állnak. A vp. váltókörzethez jobbról vágány csatlakozik az állomás melletti telepről. 1 felszálló.

A nyíltvonal 100-as. Nyitrapereszlényen (Presel'any nad Nitrou) 4 felszálló. Kámánfalun (Kamanová) 2 felszálló, a megállóhely eredetileg megálló-rakodó vagy 2 vágányos állomás lehetett: a felvételi épület kp. végénél téglából készült oldalrakodó maradványai látszanak.

A 140-es vonal Nyitráig síkságon vezetett, azután széles völgybe jutunk a Nyitra folyó mentén: kétoldalt alacsony dombok, távolabb feltűnik a hegyvonulat. Vámosújfalu (Mytna Nová Ves) megállóhelyen 1 le/3 fel.

Ludány (Ludanice) állomás fény bejárati jelzős, áll. ter. 40 km/h. 2 leszálló, 4 felszálló. 4 vágányos, a 3. az átmenő fővg., az 1. az itt szokásos rövid rakodó. A 2. és 4. vg. Hohenegger sínleerősítésű, faaljas. Kp. végén egymásután két csapórudas sorompó, szolgálat van. Még további kb. 3 vágányt megszüntettek a felvételi épülettel szemközt, ott oldalrakodó romjai figyelhetők meg. A felvételi épület felől tágas rakodóterület térvilágítással, majd az 1. vg.-hoz rövid oldalrakodó. Vp. váltókörzet után iparvágány jobbra, az ipartelepen T211-es álldogál egyetlen kocsival.

Chrabrany, jellegzetes kétszintes megoldással, ahol a vágány a második szinttel van egyvonalban. Kár, hogy vizesedik az épület. Ketten szállnak fel. A megálló két végében egy-egy fénysorompós útátjáró.
Érkezés Nagytapolcsányra.

Az állomás fény bejárati jelzős, több mint 10 vágányos, az 1-4. vg-ok rendelkeznek (keskeny) utasperonnal. Balról iparvágány jön az állomás melletti gyártól, vp. váltókörzetbe csatlakozik, jobbról hasonló a helyzet.

A felvételi épület. Ezen az oldalon, tovább vp. felé (a képen mögöttünk) két raktár található, egy-egy raktári vágánnyal.
Két Bardotka a felvételi épülettel szemközti oldalon, mögöttük elmaradhatatlan 721-es.
A Privigyére 10:35-kor induló, 5043-as személyvonat szerelvénye ugyanaz, mint Nyitrától. Kezdeti utasterhelés 10%.

A váltókörzet után 80-as a pályasebesség, iparvágányok ágaznak jobbra a sörgyárhoz. A szelvényszámozás folytatólagos (a sörgyár 70.0 magasságában található).

Koros (Krusovce): 2 leszálló (a képen a harmadik személy az egyik utasra várt).

Bossány (Bosany) állomás alak bejárati jelzős, kp. váltókörzeténél jobbról iparvágány, csapórudas sorompó, áll. ter. 40 km/h. 3 felszálló, 2 leszálló. 7 vágányos, az átmenő fővg. a 3., rakodóterület és raktár van a felvételi épület oldalán, a másik oldalon romos raktárépület. Végponti végén mindkét oldalra iparvágány kiágazás, baloldalt kihúzó csonka. Az egyik telepen jópár dízelmozdony, zömében a kisebbekből valók - ez a telep 76.0-nál ér véget.

Chynorany, ahol kereszt történt...
...jobboldalt ezzel a Búváros (750 164) vonattal (5004-es érsekújvári személy)...
...baloldalt, az épület felől pedig egy igazi klasszikusba botlunk, a Trencsénről érkezett, és majd ugyanoda visszainduló 850 006-osba, ...
...amely ráadásul még klasszikusabb mellékkocsijával hívta fel magára a figyelmet.

Az állomás alak bejárati jelzős, 4 vágányos (az 1. rövid rakodó a szokásos módon). 4 leszálló, 2 felszálló utas. Az 1-2. vg. faaljas, GEO-s, a 4. betonaljas, GEO-s.
A balra elágazó 143-as vonal 60-as pályasebességű. Az elágazás valójában egy delta, de a 143-asról a 140-es végpontja felé csatlakozó (használaton kívüli) deltaág Zsombokrétről (Zabokreky nad Nitrou) jön, egy darabig párhuzamosan haladva a 140-es vonallal.

Zsombokrét alak bejárati jelzős, szolgálat van, 4 felszálló, 1 leszálló. Az állomás 5 vágányos, a 3. az átmenő fővg. a 140-es vonalra. Az 1. vágány a rövid rakodó (kp. végén), a 2. betonaljas, Hohenegger-es, a 4-5. hó alatt van, nyilván nem használják sűrűn. A vp.-nál és azután 300 m-rel csapórudas sorompók.
Nagybelic (Vel'ké Bielice) alak bejárati jelzős, áll. ter. 40 km/h, kp. végén csapórudas sorompó, 6 vágányos. Az 1. raktári (közvetlen sínleerősítés faaljon), a 2. betonaljas, GEO-s, a 3. átmenő fővg., a 4. betonaljas (szokatlan típus: az alj felső része középen meglehetősen elvékonyodik) Hohenegger-rel. A vp. váltókörzet előtt balra pályás telephez ágazik egy vágány, majd visszacsatlakozik. További iparvágány a baloldalt elterülő, nagyméretű gyártelephez, ami már Simony (Partizánské) település területén fekszik. A gyár épületein jelenleg számos logo virít, nyilván privatizáció, darabolás és ehhez hasonlók történtek itt.

Az állomás után 80 km/h, a szelvényszámozás Nagybelic kezdőpontú. (Az 1910-es, Gönczy-féle térképen még csak idáig vezet a vasút. A folytatás nyilván más kivitelezésében készült.)

Simony (Partizánské) megállóhelyen 6 leszálló, 2 felszálló. A kép látószögén kívül, balra ugyan találunk épületet, de sajnos innen fotózhatatlan, nagyon bent van a fák között. A környék némi "szocialista nagyvállalati miliőt" hordoz.

"Simony felső" (Partizánské zastávka) kis épülete viszont minden szocreált nélkülöz, egyszerű földszintes házikó. Egyetlen leszálló utas mutatkozik.

A völgy folyamatosan szűkül, a hegyek mindkét oldalon már csak párszáz méternyire húzódnak a vasúttól. Érdekes, hogy egymást érik az állomások, ami részben az elágazásnak, részben nyilván a gyártelepnek köszönhető. Nomeg fentebb a hegyoldalakban végzett bányászkodásnak is.

Nagyugróc (Vel'ké Uherce) állomás kp. váltókörzeténél jobbról iparvágány, a váltókörzetek között 40 km/h, alak bejárati jelzős, szolgálat van. 2 felszálló, 1 leszálló. 4 vágány, a 3. az átmenő fővágány, az 1. raktári-rakodó (rönkfa feladás, fatelep, ide csonkavágány is kiépült vp. váltókörzetből), a 2. és 4. Hohenegger-es, betonaljas.

A nyíltvonal 80-as.

Oszlány (Oslany) állomás alak bejárati jelzős, a területén 40 km/h, előtte baloldalt bányászkodás történik egy hegyoldalban. Kp-nál balról, a bányától iparvágány, jobboldalt a hídat követően két csonkavágány ütközőbakja, azután ezen az oldalon részlegesen felszedett vágányok nyomait látjuk. Legalább 5 vágányos (plusz a kezdőponti maradványok), ebből 2 használt. 1 leszálló. A bal oldali, használaton kívüli vágányok közül az egyik kihúzó csonkában végződik vp-nál.
Bisztricsány (Bystricany) állomás 40-es, fény előjelzős alak bejáratival, szolgálat van. 1 felszálló. Kp-nál jobboldalt kihúzó csonka. Vp. felé az 1. rakodóvg-ról (amely mellett ömlesztettáru rakodót létesítettek) alak kijárati jelző is van. Az 1-2. vg-ok faaljas, GEO-sak, a 3. az átmenő fővágány.

Az állomás utáni ellenívben 75 km/h, majd 80 km/h a pályasebesség.

Nemeskosztolány (Zemianske Kostol'any) fényjelzős egyéni kijáratikkal, szolgálat van. 6 felszálló.

Az 1. vg. raktári-rakodó. A 2. betonaljon GEO, a 3. átmenő fővg., a 4. GEO-s a keskeny felsőrészű betonaljjal, az 5-6. szintén betonaljas, GEO-s. Balra iparvágány ágazik a vp. váltókörzetből. Csapórudas sorompó a vp. végén. Jobbra ugyancsak vágánykiágazás, hűtőtornyokkal rendelkező, kiterjedt telephez, amely Novákig (Nováky) ér a vasúttól nem messze. A telepen kék színű, valószínűleg saját tulajdonú 740-es vagy 742-es dízelgép, jópár ömlesztettáru szállító kocsi társaságában.

Novák (Nováky) állomás előtt a jobboldali telep iparvágánya visszacsatlakozik. Az állomáson 40 km/h, fény előjelzők, alak bejárati jelzők. Számos tárolt kocsi, különböző jellegűek. A felvételi épület oldalán, kp-nál 2 csonkavágány. Az állomás 7 vágányos, a 7. faaljas, GEO-s, a többi betonaljas, GEO-s. 2 leszálló, 3 felszálló. A vp. végén csapórudas sorompó, jobbra iparvágány fatelephez, balra másik iparvágány, párhuzamosan halad a vonallal, majd 21.9-nél elfordul, a vasúttól nem messze fekvő telepre.

Az állomáson jobboldalt 721 027 várakozik néhány teherkocsival.

Novák felvételi épülete
Kós (Kos) - végre egy megálló az állomás-sorozatot megszakítandó. 3 felszálló, 1 leszálló.

24.7-nél jobbról két használaton kívüli iparvágány közelít, 2 vágányos tárolóban folytatódnak kb. 25.2-ig, ami már Privigye (Prievidza) teher előjelzőjénél található. Privigye teher fényjelzős egyéni kijáratikkal, 12 vágányos. Vp. végénél jobbra két vágány ágazik, amelyek a 145-ös vonal itteni deltaágát alkotják; a Felsőstubnya felőli elágazás alakjelzős, ami jól látszik innen.

Privigye állomás a felüljáróról. Maga a felüljáró igen elmés: akadálymentesnek találtatott ki, ezért lépcső helyett csigavonalban lehet feljutni a fémből és betonból álló szerkezet két végén, alig körülményesen.

Kezdőpont felé nézünk. Baloldalt a felvételi épület, jobbra a körfűtőház. Fény bejárati jelzők, 3 vágányról egyéni fény kijáratik. 40-es az állomási terület.

A végponti váltókörzet jóval egyszerűbb, Prónára (Nitrianské Právno) visz a jobbra elkanyarodó, majd a panelházaknál bal ívvel az eredeti irányba visszaforduló, 40-es pályasebességű, jelenleg csak tehervonatok által használt, 144-es vonal (betonaljas, GEO-s, illesztéses). Innen fény bejárati jelzőt találunk, kijárati nincs.
A felvételi épület mögötti vágányon érdekes relikviák ácsorognak. (A tartálykocsin még a CSD felirat virít, de a tábla jobb felső sarkában SAP R/3 kódot akkor is muszáj volt adni neki... :))) )
A 140-es és a 145-ös vonal elágazása, Privigye állomás kezdőponti váltókörzetének elején. Egyenesen a Privigye teher, majd Nagytapolcsány, Nyitra, Érsekújvár felé vezető 140-es vonalat látjuk, balra pedig a felsőstubnyai 145-ös fordul el.
A fűtőház bejáratánál ez a Bardotka pihen...
...az idilli hangulatot árasztó kompozíció mögött.
A "nosztalgiakocsit" (na nem a pirosat - a zöldet) a fűtőháziak talán amolyan szolgálati helyiségnek használják, ahonnan most bővérű hahotázások hallatszottak ki.
Kinéztem az elágazás környékére: Felsőstubnyáról érkezik a deltán az 5606-os vonatszámot viselő Bz. 5625-ként fordul, többek között most azért, hogy felsegítsen a nap csúcspontjára, legalábbis tengerszint feletti magasság tekintetében.
A párhuzamosok a végtelenben összetartanak...
A bal oldali Nyitrára indul (5006), jobboldalt pedig két szerelvény áll egymás mögött: hátrébb még egy Búvárral, további kocsik sorakoznak. Ez itt elől valószínűleg a pozsonyi R 720 "Bojnice" gyorsvonat lesz.
Eddig elmulasztottam bemutatni az állomás felvételi épületét - most bepótolom. Az időnként felerősödő havaseső, dara, hózápor Nyitra óta kísér, szerencsére éppen alábbhagyott.
A 14:22-kor induló, 5625-ös felsőstubnyai személyvonat összeállítása: 810 626, 011 667. Induló utasterhelése 40%, sok diákkal, akik nyilván iskolából igyekeznek haza, a Privigye feletti falvakba.
A panoráma-szolgáltatást vettem igénybe a mellékkocsi végében. Búcsúzóul a Búvár-párost a hátsó ablakon kihajolva, "csokorban" is megörökítettem.

A felsőstubnyai deltaág (majd maga a 145-ös vonal) Privigye kezdőponttal szelvényszámozódik. A teher felől érkező deltaág kétvágányú, és az alakjelzőkkel, valamint Felsőstubnya felől fényjelzővel biztosított elágazás után is két vágány megy tovább, aztán 1.6-nál a jobb vágány ipartelepek felé fordul. Balról iparvágány csatlakozik az elágazást követően. A vonal faaljas, GEO sínleerősítéses, illesztéses. Rögtön "eltalálunk" egy völgyet, az emelkedés megkezdődik (4.0 környékén már 5 ill. 7 ezrelék), 50 km/h a pályasebesség, 30-as és 40-es ívekkel. 5.5-nél 14,5 ezrelékes emelkedő. 6.0 után szélesebb helyre jutunk, az emelkedés megtörik, 6.8-nál 9 ezrelék, majd 7.4 után újból 14 ezrelék, 50-es pályasebességgel.

Hrenóc (Chrenovec) fény előjelzős, alak bejárati jelzős. 6 leszálló, 3 felszálló utas. 3 vágányos, a "hóhelyzet" alapján ebből a 2. (átmenő fővg.) és 3. használt, a raktári-rakodó (oldalrakodóval) nem, vagy ritkán. Szolgálat van, bár "sétálós" (egy személy mozog a felvételi épület és a váltóállító tornyok (itt: bódék) között). Keresztezünk a 810 625 motorból és 011 903 mellékből álló 5622-es vonattal.

Az állomás után folytatódik az emelkedés, az ív 40-es. 11.3-nál 30-as, majd megint 40-es az ívsorozat egy-egy szakasza.

Jalovec 3 felszálló, 2 leszálló. Csapórudas sorompó miatt szolgálat van.
Raztocno eredetileg 2 vágányos állomás volt, a felvételi épület előtti vágány megszűnt. 7 leszálló.

A képen Raztocno felett nézünk a vonat mögé. Innen kezdve a szelvénykövek már nem látszanak ki a hóból. Kb. 200 m-es alagúton haladunk át, ezután 15 ezrelékkel emelkedünk.

A 15.7 körül lévő alagút után kb. 1 km-rel jön a Handlová alatti viadukt. A kisváros alsó széle a kép látószögén kívül, jobbra található, és innen nyúlik felfelé.
Enyhén megkopott Handlová állomás felvételi épületének szocreál burkolata. A privigyei váltókörzetnél jobbra iparvágány kiágazás, T238-as, kéttengelyes dízelgép áll az állomással párhuzamos ipartelepen. 16 leszálló, 8 felszálló. Az állomás fényjelzős (egyéni kijáratikkal), 6 vágányos, láthatóan mindegyiket használják. Területén 40 km/h, majd felette 60-as jön, 13 ezrelékes emelkedővel.

A vasút szinte teljesen megkerüli a kisvárost, a felső vége felett újabb viadukt következik. A viadukt után megszűnt 2 vágányos állomás nyomai mutatkoznak (az épület még áll), a volt állomás felsőstubnyai végétől kb. 500 m hosszú alagútba visz a vasút (egyenes, azután jobb ív). Jön a következő alagút, kb. 200 m, bal ívvel, rá 500 m-rel viadukt bal ívvel, alagút bal ívvel.

Remata megálló, a legutóbb említett alagút szája még látszik a fák között. 2 leszálló - természetesen szánkóval felszerelkezve. A megállót egyenes viadukt követi, rá 300 m-rel hosszú alagút jobb ívvel majd egyenessel - ez a hegygerincet áttörő alagút. A viadukt felső végénél 11.7-es szelvény-értéket véltem látni, az alagútnál alacsonyabbat - vagyis itt már Felsőstubnya kezdőponttal szelvényszámozódik a vonal. Hó nélkül persze egyszerűbb volna a helyzet, így viszont Handlová tűnik annak a pontnak, ahol a kétféle számozás összeér.
A főgerinc-alagút stubnyai bejárata után közvetlenül Szklenó (Sklené pri Handlovej) fény előjelzőjét telepítették. Az állomás fényjelzős, egyéni kijáratikkal. Most teljesen behavazott, csak két vágányt tettek járhatóvá (a hó alatt 4 vágányosnak látszik, a 3. az átmenő fővágány). 8 leszálló, 2 felszálló.
"Fenyőfa-fal" néhányszáz méteren keresztül...
...végül kiérünk az enyhén emelkedő fennsík-szerű képződményre. Elől jobbra már Felsőstubnya (Horná Stubn'a) következik, de ahhoz, hogy az igencsak kiszámított fekvésű állomásra megérkezzünk, előbb még szükség van néhány "piruettre". Az állomás alatt kijutunk a ruttkai végén túlra, jobb ívvel a ruttkai vonal felett áthaladunk egy hídon, bebújunk a jobb ívű alagútba...
...kibújunk belőle...
...és már itt is vagyunk. Nem éppen egy alföldi megoldás, de hát mit lehet tenni?...

24 leszálló hagyja el a vonatot, többen közülük a 7506-os, Ruttkára (Vrutky) közlekedő személyt várják.

Sajnos a kép nem tudja visszaadni a valós hangulatot. A hóbuckák szinte körbeveszik ezt a kis teraszt, amely a vágányok felől a Bufet feliratot viseli. Betonból készült padokra lehet leülni, ülve ki se látunk a hóból. A középre erősített hangszóróból zenés rádióadó műsora szól. Leültem, menten olyan érzés kerített hatalmába, mintha legalábbis a Holdon hallgatnám a rádiót...
Két hóbucka közül kikukkantva - az induló 7506-os.
A Bz mint 5608-as, Privigyére gurul vissza a lenti oldalon.
Felsőstubnya felvételi épülete hátulról - pont olyan, mint valami mesefilmben.
Zólyom felől 7508-as számon érkezett a 851-es (4 tengelyes kocsival); nem úszta meg a fotósorozatot. :)
Befutott a "hótörő menet", vagyis a Zólyomra 16:37-kor tovább közlekedő 7505-ös.

A vágányok között a hó megtömörödött, és nagyon kellemes magasperonokat képez - kár, hogy csak időszakosan...

A 7505-ös összeállítása: 21-08 197, 82-40 372, 21-19 435, 754 003. 15 leszállója volt, 15% utasterheléssel folytatja útját. A csatlakozó privigyei 5611-es - 3 átszállóval - késik 8 percet, így a 16:37-ből is automatikusan 16:45 lesz.

Turcek-en 6 felszálló, Kremnické Bane-n 4 leszálló. Itt két vágány van többé-kevésbé kiásva a hóból.

Körmöcbányán (Kremnica) 15 felszálló, 10 leszálló.
Karvaly (Jastrabá), 2 felszálló.

Bartos (Bartosová Lehotka) 3 felszálló, az állomáson jóhénány Interfrigo feliratú, 2 tengelyes hűtőkocsi.

Ókörmöckénél még lőttem egy képet indulás előtt (az épület a másik oldalon van), aztán már komolyan beindult a sötétedés. Utascsere nem volt.

Trnava Hora 9 felszálló, 1 leszálló; Hronska Dubrava-n 14 le/3 fel.

Zólyom. A kép - a peron szerény lehetőségein belül - készülhetett volna jobb helyről is, de helyezkedni nem jutott időm: a gépnek sürgős fűtőházba mehetnékje támadt, állvánnyal bíbelődni nem lehetett már, az erőteljes szürkületben pedig örültem, hogy ennyi összejött...

Bő másfél órám van a sűrűsödő sötétségben. Lövök néhány "Búvár este" és hasonló képet, a peronokon sétálgatva megnézem a Zólyom teher felől dupla Bardotkával beérkező, kb. 35 db. rakott Tds kocsiból álló vonat 773 002-es tológéppel való ellátását (nyilván Körmöcbányára lesz az esti levezető hegymászás), konstatálom, hogy a 4-es peron mögött a 210 007-esnek sikerül elgázolnia egy személyt (rendőrök, mentő, miegymás). Aztán csak-csak eltelik az idő, megérkezik az R 810 "Horehronec" a következő összeállításban: 754 055, 20-48 007, 20-41 426, 20-48 024, 20-41 802, 82-70 006, 19-38 003. A 263 004-es géppel megy tovább. Kb. 50 leszálló, kb. 70 felszálló. Utasterhelés 50%, plusz a 10 percet késő Zr 1822-ről átszállnak kb. 80-an. Kisebb utascserék után Léván kb. 30 fel-, kb. 15 leszálló, Nagysurányban 15 fel/10 le, Tótmegyeren 10 fel/4 le.

Tótmegyer (Palárikovo) állomás esti fényben. A hiányos térvilágításnak köszönhetően, a vonatot fotózva ennyi se lett volna... :)))

A 21:40-kor induló, 4247-es személyvonat a 20-41 970-es kocsiból áll (utaslétszám 6 fő), plusz két lezárt kusettből (59-41 122 és 123), amelyek két vonatszámon ma még lecsorognak Párkányba. A vontatójármű a 072-es Laminátka.

Érsekújvár, 263 008. Ugyanezen a vágányon állt a 263 003, hogy majd a két kusettet egy fülkéssel megtoldva, 22:46-kor elvigye azokat Párkányba.

Az EC 175-ös a 001-es Gorillával jön, 20 leszálló után alig marad rajta utas, közülük hárman Párkányig utaznak.

Vissza a főlapra