Drót és híd

 

A szlovákiai Zólyom (Zvolen) és Besztercebánya (Banská Bystrica) között az elmúlt év végén fejezték be a vasútvillamosítási munkálatokat, Zólyom felől bővítve a 25 kV~ feszültségnemű hálózatot. Az idővel különösebben nem takarékoskodó, egynapos kirándulással megleshetjük a drót végét, menetközben pillantást vetve a besztercebányai új Garam-hídra. 2007. február harmadikán ültem vonatra. Borult időre, fagypont és plusz néhány fok közötti hőmérsékletre számíthattam.
Útvonalam: Budapest - Érsekújvár (70/130) - Zólyom (150) - Besztercebánya - Zólyom (170) - Érsekújvár (150) - Budapest (130/70). Vonatszámok: EC174 (Érsekújvár) - Os5053 (Nagysurány) - R831 "Slatina" (Zólyom) - Zr1842 "Turcan" (Besztercebánya) - gyalog (Banská Bystrica mesto) - Zr1841 "Strecno" (Zólyom) - R832 "Slatina" (Nagysurány) - Os5702 (Érsekújvár) - Os2121 (Budapest Nyugati).
A Budapest Keletiből 5:50-kor induló EC174-es német (DB) kocsijai hátulról előre: 19-91 506, 18-90 338, 88-90 511, 21-90 933, 20-91 557, 20-91 550, 20-91 551, 20-91 558, 84-91 904, a mozdony a 007-es Gorilla. Az előző úthoz hasonlóan, Szob alsónál helytelenben előzzük a 2130-as személyt, Szob kezdőponti végében térünk vissza a helyes vágányra. Párkányban tizennégy felszálló, három leszálló az utascsere a még szinte teljesen üres vonaton. Érsekújváron +5-tel fékezünk le (magyar területen szedtük össze a késést), a peronon harmincan várakoznak, a leszállók tizen sincsenek.
Besztercebányára mostanság semmiféle vonat nincs, így dönthetek, hogy Nagysurányban (Surany) legyen-e sok ténferegnivaló időm, avagy megosszam Surány és Újvár között. Az első verziónál maradok, ezért a 7:54-kor Nagytapolcsányra (Topol'cany) induló, 5053-as személyvonaton foglalok helyet, amelynek összeállítása: 21-19 016, 21-19 425, 82-48 028, valamint a 750 183-as Búvár. A kezdeti átlagos telítettség 25%. Nagysurányban tizennégyen számítanak a járat szolgáltatásaira. A szomszéd vágányra járt be Zólyom felől a keresztező 5700-as - Laminátka, két termes és egy poggyászteres 2. o. kocsi, valamint kéttengelyes postakocsi -, amelyre Nyitráról a szerelvénymenetben érkező, 812 030, 011 210, 810 581 (utóbbi igen kopott) formáció zár rá. Közülük a mellék és a hátsó motor leakad, később, a 810-es körüljárását követően, Újvárra távoznak.
A kényszerpihenőt sétálással töltöm. Először a lévai/nyitrai váltókörzet környékére vetek pillantást - a nem villamosított a Nyitra (Nitra), Privigye (Prievidza) célpontú 140-es, a villamosított pedig a Léva (Levice), Zólyom (Zvolen) irányába tartó 150-es.
A közúti felüljáróról letekintve Nagysurány állomást óriási tűpárnához hasonlíthatjuk: a térvilágítási oszlopokat ugyancsak bőven mérték errefelé. Fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős; teljes hosszúságú átmenővágányból nyolcat számolhatunk össze. Rövid átmenő rakodók ágaznak ki az elsőből a felvételi épület mindkét oldalánál (az érsekújvári oldalon egy, a másikon kettő). Az érsekújvári váltókörzetből Újvár felé nézve balra, többvágányos tárolóhoz ágazik sínpár (a cukorgyár felé); a nyitrai váltókörzettől pedig Nyitra felé nézve balra szintén iparvágányt ágaztattak, ez utóbbi villamosított. Nem használják már. Az állomási vágányok 49-es sínrendszerűek, betonaljasak, GEO sínleerősítéssel; a váltókörzeteken 40 km/h engedélyezett, közöttük 60 km/h alkalmazható az átmenő fővágányokon.
A település érdekes színfoltja a Tesco-val szemközt felállított, szovjet hősi emlékmű, mögötte repedező panelházzal.
Visszatérek a felvételi épület környékére: épp egy Laminátkás teher folytatja útját Érsekújvárra.
Most a másik váltókörzethez sétálok ki, ahol a képen látható perspektívából nézve balra ágazik a 130-as menetrendi mező részét képező, Nagysurány-Tótmegyer (Palárikovo) összeköttetés - mondhatnánk kis túlzással azt is, hogy a mai időkben Érsekújvár deltapótló vágánya. A kissugarú ívben 40 km/h engedélyezett, 7.7+50-től (a kezdőpont Tótmegyer) 50 km/h; az egyenesben már 80-ra lehet gyorsítani. Jobboldalt a 140-es illetve 150-es folytatása Érsekújvárt célozza meg, 100 km/h sebesség alkalmazható rajta. A környékre való rálátást a volt cukorgyári kisvasút fennmaradt hídfőinek egyike könnyíti meg számomra, no meg az a körülmény, hogy szorgos kezek nemrég kiírtották a két-két földhalom tetején az utóbbi években elburjánzó, tüskés növényzetet.
Az erős szélben kis időre kitisztul az ég, de mire a Pozsony-Zólyom viszonylatú vonatom megjelenik a színen, ismét teljesen beborul. A "Slatina" gyorsvonat a 229-es Pleháccsal jön, kocsijai: 82-48 025, 20-41 435, 20-41 143, 20-48 055, 11-38 001. Négyen szállunk fel rá, átlagos utasterhelése 25%. Kisbellegen (Podhájska) tehert előzünk - Nagysurányban húsz perccel haladt a gyors előtt, a 029-es Laminátkával az élén -, a dombvidéken átsegítő toló (041-es) már rajta van. Kicsit várunk a keresztező R804 "Sitno"-ra, melyet szintén műanyagvonóerővel fegyvereztek fel. Léván (Levice) harmincöten szállnak le, tizenhatan fel. A fővonallá tett 150-es millió kissugarú íve 70, 80 km/h-s sebességkorlátozások sorozatát okozza; Léva után átmenetileg kiegyenesedik a vonal - egészen Nagykoszmály (Velké Kozmálovce) zólyomi váltókörzetéig -, 100 km/h alkalmazható. A továbbiakban 80-as korlátozás ív miatt, majd 11.0+20-nál (a szelvényszámozás ezen a szakaszon Léva kezdőpontú) a Garam - felfelé nézve - bal oldalára kerülünk, alsópályás, rácsos híd segítségével. A Garamig kifutó, rá közel merőleges dombvonulat mögött, balról megjelenik a csak teherforgalmat ellátó, 141-es vonal (betonaljas, Hohenegger-es), Garamkovácsi (Kozárovce) lévai váltókörzetébe csatlakoztatva. Az idő továbbra is borult, időnként rákezd az eső, szép szivárvány alakul ki a dombok felett.
Garamszentbenedek (Hronsky Benadik) állomástól nem messze, baloldalt erődített templom (bencés kolostor) vigyázza a völgyet - a Garam mentén errefelé több várromot találunk, ami hűen mutatja a közlekedési útvonal múltban betöltött szerepét. Újbányán (Nová Bana) egy felszálló, egy leszálló.
31.2 - 33.6 között (Garamrudnó (Rudno nad Hronom) megálló vp. peronvég - Garamrév (Voznica) ex forgalmi kitérő kiz.) nemrég felépítménycserét végeztek, itt a vasúttal párhuzamosan haladó közút újabb szakaszát szélesítették osztottpályás autóúttá. (Érdekes, hogy a fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős Garamréven annak ellenére szolgálat tartózkodik, hogy az első átmenővágánya rég nem látott vonatot. Talán az Újbánya-Zsarnóca állomásköz kettéosztásának még mindig van forgalmi szerepe, vagy csak egyszerűen szociális okok lapulnak meg a háttérben.) A felépítménycsere az útbővítés miatti, kismértékű nyomvonalkorrekció eredménye. Alsóhámor (Dolné Hámre) megállóhely előtt betonhídon tér át az autóút a jobb oldalunkra. Zsarnóca (Ziarnovica) lévai váltókörzete 38.6-ra esik, acél gerendahídon metsszük a K'lak folyócskát. Nincs utascsere. Az állomás felett az autóút ismét a bal oldalra kerül, betonhíd közreműködésével. Zsarnócától Garamszentkeresztig két állomásközben kétvágányú a pálya, 49-es sínrendszerrel, betonaljakon, GEO sínleerősítéssel. Egy-egy rövidebb szakasz faaljas, GEO-s. 42.6-nál felsőpályás hídon szeljük át a Garamot, itt balra újabb várromra téved a tekintetünk, a túloldalon pedig andezitet bányásznak a hegy oldalából.
A Garam jobbra, kelet-északkeletnek fordul, a völgy kinyílik, Garamszentkereszt (Ziar nad Hronom) település ennek a széles szakasznak a felső végében található. 52.2 magasságában baloldalt meddőhányó csúfítja el a környéket. Garamszentkereszt előtt mindkét oldalon kiterjedt ipartelep, a bal oldalin villamosított teher tárolóval - a vágányok a lévai váltókörzethez csatlakoznak. Egy felszálló, kettő leszálló akad. Saskőváralja (Sasovské Podhradie) megállót megelőzően acél gerendahíd segít át a Körmöcbányától ereszkedő Kremnica-patakon, majd betonhídon halad át felettünk a zólyomi országút. A gerendahíd előtt baloldalt fatelep működik, vasúti kiszolgálással. Balra fent, a Klincok-hegy oldalában megjelenik a magasságot nyerő, 171-es körmöcbányai vonal, a "hogyan építsünk vasutat lehetetlen helyen" cím egyik méltó várományosa.
Felsőbesenyő (Hronská Dúbrava) zólyomi váltókörzetétől ágyazatcserét és vágányszabályozást végeztek, 221.8-ig (itt már az egykori Magyar Északi Vasút budapesti kezdőpontú, Körmöcbánya felé folytatódó szelvényszámozása érvényesül). A kétvágányú Felsőbesenyő - Zólyom állomásközben R65 sínrendszert alkalmaztak betonaljakon, GEO sínleerősítéssel. A jobbra kiágazó, besenyői kezdőponttal szelvényszámozódó, selmecbányai (Banská Stiavnica) vonal 49-es sínrendszerű, faaljas, GEO-s. A közlekedés Felsőbesenyő - Zólyom között is állomástávolságú, de a 11 kilométeres állomásközt főjelzőkkel két szakaszra bontották, a 120-as vonal néhány pontján alkalmazott megoldásnak megfelelően. A pálya mentén errefelé is nemrég sövény-ritkítást végeztek. Hó sajnos még 280-290 méteres magasságon sincs, bár Besztercebánya ehhez képest még hetven méterrel feljebb fekszik, szóval reménykedhetünk.
Zólyomba +2-vel érkezünk, alig néhány utas marad a végére. A "Slatina" csak hétköznap kapaszkodik fel Besztercéig - a kalauz előzékenyen figyelmeztetett erre a körülményre, látva a jegyemen szereplő célállomás nevét -, ezért meg kell elégednem a bő félóra múlva (13:08-kor) induló, "Turcan" névre hallgató sebesvonattal. A fennmaradó időben megpróbálkozom egy "füstön átszűrődő téli napfény" című témával, a peron másik oldaláról induló, 6209-es füleki személy Búvárjának hathatós támogatásával.
A "Slatina" gépének festése meglehetősen jó állapotot mutat, de így sem említhető egy napon a zólyomi 300-as Búvár nyíregyházi festőművészeket megszégyenítő küllemével. A mozdony természetesen nem véletlenül kerül elő...
...hanem azért, hogy a Zr1842 "Turcan"-t Zsolnára vigye. Zólyom szépe szlovák poggyászteres (82-70 016), valamint három cseh fülkés (20-70 533, 20-70 020, 20-70 021) kocsi élére áll - tehát sebesvonatunkat IC-minőségű kocsikkal látták el. Közben Kassa, Fülek felől beállít az R802 "Gemeran", a 036-os, új (személyfordás) festésű Búvárral.
A kezdeti utasterhelésünk 20%, Zvolen mesto-n kb. huszonöten szállnak fel. A megállóhely épületecskéjének burkolatát a villamosítással párhuzamosan kijavították, újrafestették - de a graffitizésben önmagukat kiélők sem tétlenkedtek. Az oldalperon díszkő burkolatot kapott. A besztercei peronvégénél fény- és kettős motoros sorompós útátjáróban keresztezi a vasút a városon kelet-nyugati irányban keresztülhaladó főutat.
Az 1873. szeptember 3-án megnyílt vonal szelvényszámozása Zólyom (Zólyom-teher) kezdőpontú. A villamosítási munkákat 2006. december 10-én fejezték be, az új felsővezetékrendszert a nyíltvonalon rácsos acéloszlopokkal, műanyag szigetelőelemekkel szerelték. Szliács (Sliac kúpele) állomás keretállásokat kapott, acélcső tartóoszlopokkal. A felvételi épülettel szemközti oldalon több helyütt táblák hívják fel a figyelmet: a vágányok között átjárni veszélyes - ez nyilván hatósági előírás volt, mert egyébként a kitaposott ösvények használatában semmiféle változás nem tapasztalható. Nyolc felszálló akad, valamint hasonló mennyiségű leszálló. A talajon itt-ott hófoltok fehérlenek, azonban összefüggő hótakaró csak a két város között jelentősen kiszélesedő völgyet övező hegyekben látszik.
Farkaspetőfalva (Vlkanová) állomás - amelyen menetrend szerint áthaladunk - zólyomi váltókörzetéhez balról csatlakozik a katonai repülőtértől, illetve a Garam túloldalán létesített telepről érkező vágány. A besztercei váltókörzetéhez közelebb baloldalt fatelep működik. Banská Bystrica mesto megállóhelyen tizenöten szállnak le.
Besztercebánya (Banská Bystrica) állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, elektromos váltóállítású. Tizennégy teljes hosszúságú átmenővágánnyal rendelkezik; most már mindegyik villamosított. Az átmenő fővágány a negyedik, ez azonban - az eredeti szelvényszámozással ellentétben - nem a vereskői (Cervená Skala), hanem a túrócdivéki (Diviaky) vonalra néz. A vereskői 172-es vonal az ötödik átmenőből folytatódik, amely a zólyomi váltókörzetnél rövid kihúzóban ér véget.
A felvételi épülettel szemközti oldalon, a végponti váltókörzethez közelebb ipartelep húzódik, előtte még a Csehszlovák Vasút logóját viselő, kéttengelyes tartálykocsi rozsdásodik.
A végponti váltókörzet után, végpont felé nézve balra folytatja útját a 170-es vonal - új, Besztercebánya kezdőpontú szelvényszámozással -; Csremosna (Cremosné) állomásig huszonkét alagutat és még néhány viaduktot is begyűjt, miközben majd' háromszáz métert emelkedik a hegyek között. A "hogyan építsünk vasutat lehetetlen helyen" díj másik méltó várományosa. Faaljas, GEO sínleerősítésű, illesztéses, az ikerillesztéseknél négylyukú laposhevedereket alkalmaztak. Egyenesen, kissé jobbra tart a 172-es - a Garam völgyében, folytatólagos szelvényszámozással -, ez betonaljas, Hohenegger sínleerősítésű. A felsővezeték a váltókörzet (22.6) felett hamar végetér, a 172-esnél jobboldalt villanytelepet hoztak létre (előtte fény- és motoros sorompós útátjáró található). A váltókörzet faaljas, GEO sínleerősítésű. Mindkét oldalon egy-egy - most már villamosított - kihúzóvágány létesült.
A tehervonati vágánycsoport faaljakon nyugszik, GEO sínleerősítések segítségével. A kezdőponti váltókörzethez közelebb eső felvételi épület környezetében, az 1. vágány mellett oldalperon, a 3.-4. és az 5.-6. között középperon szolgálja az utasokat, díszkő burkolattal. A széles középperonok miatt egy-egy átmenőt fel kellett áldozni, ezekből a végponti váltókörzetbe bekötött, villamosított csonkák alakultak. A személyszállító vonatok által járt, illetve a felvételi épülettel azonos oldalon fekvő, raktári-rakodó-, tárolóvágányok betonaljasak, részben Hohenegger, részben GEO sínleerősítéssel. Mindenütt UIC 49-es sineket használtak fel. A felvételi épület oldalán oldalrakodó, raktár ralálható, az átmenő rakodóvágányból két homlokrakodós csonka is ágazik. A rakodóterületen jelenleg jobbára összeaprított fényjelzőket, vissznyereményként kitermelt vágánymezőket, aljakat tárolnak. A rakodóterületet a másik oldaláról közrefogó csonkán lakójárműnek átminősített személykocsik állnak. A zólyomi váltókörzet (21.1), illetve az innen ágazó, két rövidebb kihúzó felépítményét a villamosítási munkákkal egybekötve, kicserélték. A kitérők alatt nem erőltették a betonaljakat, GEO-s faaljakat alkalmaztak. A cserélt vágányszakaszok SB8P betonaljakat és GEO sínleerősítést kaptak. A sinek 49-esek.
A 011-es Vasaló - munka híján - egy mobilszolgáltató épületének színével próbál harmonizálni a végponti váltókörzethez közelebb. A kihúzóvágányok fényességéből ítélve azért általában nem piheni túl magát. A 14:27-kor Zólyomon át Érsekújvárra induló, 5702-es személyvonat a 051-es Laminátkával, valamint két termes (21-19 247, 21-19 456) és egy poggyászteres (82-40 234) kocsival várja az idejét - Nagysuránytól Érsekújvárig majd ezt a vonatot veszem igénybe.
A Garam-híd állomás felőli hídfője a kezdőponti (zólyomi) váltókörzet előtt (21.010) található. Alsópályás, rácsos acélszerkezetű (hegesztéssel illetve csavarkötésekkel készült), ám egy korrekt műtárgyon kívül ne várjunk tőle még divatirányzatokat is: a vágány hídfákon nyugszik, GEO sínleerősítések felhasználásával. Terelősín szerepkörében szögacél. Semmi ragasztott, kiöntött, gumit gumi hátára halmozó megoldás. Igaz, a városnak olyan részén fekszik, ahol a zajelnyelés másodlagos: a közvetlen közelében nincs lakóház. Továbbá a domborzati viszonyok belátható időn belül nem teszik lehetővé az emelt- vagy nagysebességű közlekedést: a híd szerkezetileg 120 km/h-re méretezett, ám még ennek kihasználására sem manapság kerül sor. Az oldalára gyalogjárdát szereltek, a korlátait zöldre festették, így az egész híd most meglehetősen kirí a szürke környezetéből -, de a gyalogos átkelést szolgáló, csatlakozó szakaszok (ha ugyan lesznek) még nem készültek el. A zólyomi hídfőnél (20.9+20-nál) megtaláljuk a gyári táblát. A szerkezet 90 méter hosszú, középen 17 méter magas, tömege 600 tonna.
A régebbi műtárgy szintén alsópályás, rácsos acél építmény volt, 80 km/h-ra alkalmas. Elégtelen szerkezeti magassága nem tette lehetővé a felsővezeték kialakítását.
A zólyomi hídfő után még hetven méter hosszan cserélt a felépítmény: kb. 40 méteren faaljas, GEO-s, benne dilatációs készülékkel, majd SB8P betonaljas, GEO-s. 20.8+50-től már az eredeti pályát láthatjuk: ez szintén 49-es sínrendszerű, betonaljas (SB8), GEO leerősítésű. A sinek 1981-es, az aljak 1980-as gyártásúak. Az eredetileg ikerillesztett (hosszú alátétlemezekkel) pálya minőségét utólag termithegesztéssel emelték, jelenleg tehát hézagnélküli.
20.6+80-nál ágyazatátvezetéses betonhíd a Jesenského utca felett - kissé elsárosodott rajta az ágyazat -, előtte (20.6+40) állították fel a zólyomi bejárati jelzőt. 20.3+80-nál alsópályás acél gerendahíd (Május 9. út), ahol ugyancsak szögacélt használtak terelősinek helyett. Hídfás, GEO sínleerősítésekkel, a csatlakozó szakaszokon faaljas, GEO-s. Banská Bystrica mesto megállóhely besztercei peronvégét ágyazatátvezetéses betonhíd előzi meg, 20.0+70-nél (Národná utca). A pálya összességében jó minőségű, azonban előfordul benne egy-egy komolyabban sérült betonalj.
A 7356-os személy drót alatt közlekedik Zólyomtól dízelvontatással, mégpedig azért, mert munkanapokon nem Besztercebánya, hanem Breznóbánya (Brezno) a végállomása, és úgy tűnik, a gépcserével vagy a munkaszünetes napokat figyelembe vevő fordaszervezéssel nem éri meg foglalkozni. Kb. tizenöten szállnak le róla: a hegyoldalban megbúvó megállótól (20.0+70) a városközpont jobban elérhető, mint az állomástól.
Az oldalperon SK+30 magasságú, a vágány felőli egyméteres sávja előregyártott betonelemekből áll, a belső terület díszkő burkolatot kapott. A felvételi épület zólyomi oldalánál egy kápolna található, épülete sajnos erősen vizesedik, és a graffiti-fanok sem kímélik. A zólyomi peronvég után bal ív kezdődik, amelynek elejénél helyezték el Radvány (Radvan) besztercei fény előjelzőjét.
A "Strecno" nevű, 1841-es számot viselő sebesvonatra (Zsolna-Zólyom) tizennégyen várakozunk. A 754 069-es Búvár vontatja, a kocsik szlovák fülkések: 20-48 002, 20-48 001, 20-41 229 (új színterv szerinti), 82-78 017. Átlagos telítettsége 15%. A pályára engedélyezett, 80 km/h sebesség a kissugarú íveknek köszönhető, amelyekkel a Farkaspetőfalva felett egyre jobban összeszűkülő völgyben a vasút a dombvonulat szélét követi. A Zólyom-Besztercebánya autópálya építői bátrabbak voltak: az öntésterület belsőbb részeit használták fel, de vélhetően komolyabb anyagi fedezet állt rendelkezésükre, mint egykor a vaspályásoknak.
Szliács állomáson nyolcan szállnak le, öten fel. Átmenő fővágánya a harmadik, az 1., 2. és 4. betonaljas, GEO sínleerősítésű. Az átmenő rakodóvágány mellett oldalrakodó, raktár található. Keskeny középperonnal látták el az 1.-2. illetve a 2.-3. vágányokat. A zólyomi váltókörzetnél fény- és kettős motoros sorompós útátjáró létesült.
Zvolen mesto megállóhelyen tizenöten fejezik be utazásukat, a következő vonatra (amely a Zr1844 "Rozsutec" lesz) nyolcan várakoznak.
A nevem Saló. Va Saló - mondaná Zólyom mindenütt jelen levő különleges ügynöke, a 210 007-es. Munkáját megfigyelve, időnként az az érzésünk támad, hogy egyszerre van több helyen...
A "Strecno" szerelvényéből, a 240 119-es Laminátkából és az általa hozott, 11-38 001-esből máris kialakul a 15:43-kor induló, R832 "Slatina" gyorsvonat. A kezdeti utasterhelés 30%. Garamszentkereszt állomáson Laminátkás személyvonattal keresztezünk, a felvételi épülettel szemközti oldali, tehervonati vágánycsoport végében LTE Hercules ácsorog. Újbányán (Nová Bana) öt, Garamkovácsin (Kozárovce) tíz felszálló. Léván (Levice) tizenöten szállnak fel, nyolcan le. Az atomerőművi iparvágányáról nevezetes Kálna (Kalná nad Hronom) állomáson (ahol a menetrend nem ír elő megállást) megfognak, Laminátkás személyvonattal keresztezünk. Pél forgalmi kitérőben (Vyhybna Pial) teher vár ránk az átmenő fővágányon. Barsbesén (Besa) előzzük a tolót; a tehervonattal, amelynek segíteni fog, Kisbellegen (Podhájská) keresztezünk. Tizenöten szállnak fel. Zsitvafödémesen (Ul'any nad Zitavou) tízzel növekszik a létszám, az aranyosmatóri motorkocsi benn áll. Nagysurányba (Surany) pontosan érkezünk, tizen szállnak le, nyolcan fel. Átugrom a várakozó besztercei személyre, az öt átszállóval együtt 15% utas várja a továbbindulást. Bánkeszin (Bánov) hatan várakoznak és öten indulnak el hazafelé.
Az Érsekújvárról Budapest Nyugatiba 18:43-kor induló, 2121-es számú nemzetközi személy MÁV-os 20-35 063, 062, 045, 19-35 002 kocsijait a 262-es Plehács vontatja. A kezdeti telítettség 10%. 3-14 fős utascserék (Kürt (Strekov) állomást kivéve több leszállóval) végén Párkányban tizenhárman válnak meg a kiürült vonattól. Az 1336-os Szili kerül az élre. Szobon tizenöt utas áll a peronon, Vácig 2-10 fős utascserék során több a felszálló. Vácon tizenöten csatlakoznak, de majdnem ugyanennyien szállnak le. 7-15 fős, vegyes utascserék következnek, valamivel több felszállóval. Dunakszei-Gyártelepen tizenhatan szállnak fel és nyolcan le, Dunakeszin nyolc a felszállók, kilenc a leszállók száma. Dunakeszi alsón hatan várakoznak, egy utas leszáll. A hetedik felszálló későn fut át a páros vágány túloldala felől, az érkező váci személy Szilijét úgy húsz méterrel hibázza el. Kap még egy életet. Rákospalota-Újpesten tizenhattal csökken a létszám, a Nyugatiig még nyolccal leszünk kevesebben.

Vissza a főlapra