Roló II.
Második rész: Személyszállítás nélkül

 

A 84-es vonal (Kisterenye - Kál-Kápolna) történetében 2007 március 3. fordulópontot jelentett: a személyszállítás leállásával egy minimális tehervonati forgalmat bonyolító vontatóvágánnyá egyszerűsödött. A február 24-i Mátravasút-kirándulásból fontos szakasz maradt ki, a Kisterenye-Mátramindszent állomásköz, és vele a vasaljakat tartalmazó szakasz. Március 17-én kerítettem sort a történet befejezésére. Budapest-Keletiből az 5510-es egri gyorssal Hatvanig, onnan az 5822-es somoskőújfalui személyvonattal Kisterenyéig utaztam. Mátramindszentig gyalogoltam a vasúti pálya mentén, majd - kisebb viszontagságok árán - busszal tértem vissza Kisterenyére, az 5845-ös személlyel Hatvanba, végül az 5515-ös gyorssal a Keletibe.
Az 5510-es gyors felújított Bhv kocsikból és Papagájból (2293) álló inga, mégpedig páros vonatként tolt menetben. Az induló utasterhelés 70%, Gödöllőn harminccal leszünk többen, Hatvanba 8 perc késéssel érkezünk, ötvenen szállnak le, közülük jó harmincöten célozzák meg a 035-ös Usgyit. A már ott-tartózkodókkal együtt az ülőhelyek háromnegyedére akad utas. A telítettség fokozatosan 40%-ra csökken, Pásztón tizen szállnak le, tizenöten fel. A továbbiakban 5-8 fős, vegyes utascserék. Mátraverebélyen tízzel fogyunk, tizennégyen várakoznak a peronon, de közülük csak nyolcan a mi vonatunkra. A többiek az 5827-es személyre pályáznak (6341 038), amellyel Nagybátonyban keresztezünk. Bátonyterenye műváros déli végében tizennégy leszállót, hat felszállót számolok. Kisterenyére 9 perc késéssel érkezünk, húszfős az utascsere, fele-fele arányban.
Kisterenye az egykori Magyar Északi Vasút Budapest-Salgótarján vonalán fekszik. A vonal 1867-ben nyílt meg. A társaság egy évvel később csődbe jutott, eszközei állami kézbe kerültek, 1869-től az üzemeltető Magyar Királyi Államvasutak néven vált ismertté. Tizennyolc év múlva Kisterenyéből elágazó állomás lett, a Mátra-Kőrösvidéki HÉV tulajdonosainak vállalkozása révén.
Az állomás alak bejárati, egyéni alak kijárati (1-7 vágányokról) jelzőkkel felszerelt, kezelésük a váltókörzetek melletti őrhelyekről történik. Kezdőponti váltókörzete előtt (1136+40 a salgótarjáni vonal szelvényszámozása szerint) csapórudas sorompós útátjáró található, betonelemes útburkolattal. Az állomási sínanyag 48-as, a váltókörzetek faaljasak, GEO sínleerősítésekkel. Nyolc átmenővágány alkotja, az átmenő fővágány a második, a 84-es vonal az elsőből folytatódik. Az első átmenő L (LX74, LM83, LM88), a második H és T (2H62, T62), betonaljas - minden harmadikon újrabetétezést végeztek -, a harmadik és a többi faaljas, vegyesen közvetlen és GEO leerősítésekkel, szórványos L-es cserékkel. A mátrai bányaművelés felfutása idején az objektum jelentős teherforgalmat bonyolított, emiatt az átmenő fővágánytól (vp. felé nézve) jobbra eső, valamennyi sínpárja tehervonati célokra épült meg. A külső háromra az utóbbi időben Megállj! táblát tűztek, de a belső három kihasználtsága is alacsony. Az első átmenőből a felvételi épület végponti oldalánál Megállj! táblás, rövid átmenő rakodóvágány ágazik ki (1918-as gyártású, diósgyőri "c" sinek, faaljak), mellette oldalrakodó, raktár található. Az itteni kitérő érdekes módon 54-es sínrendszerű. Az oldalrakodó végponti vége homlokrakodóként szolgál, ide a végponti váltókörzet előtt a rövid rakodóba csatlakozó sínpár vezet. Ugyancsak itt csatlakozik egy rakodó csonka, amely a homlokrakodóssal együtt rakodóterületet fog közre. Az 1. átmenő folytatása iparvágány a végponti váltókörzettől: a vasúttal párhuzamosan halad, majd jobbra távolodik. A rövid átmenő rakodó ennél a váltókörzetnél rövid kihúzó csonkában ér véget. A felvételi épület kezdőponti oldalánál bakban végződik az a csonkavágány (B50, a váltókörzet közelében LM89 aljakon), amely az első átmenőbe csatlakozik a kezdőponti váltókörzetnél. E csonka és az első átmenő között sínkoronaszintű, felfordított betonaljakkal szegélyezett, kaviccsal felszórt széles szigetperon; az 1.-2. és a 2.-3. között az előbbihez hasonló anyagú, keskeny szigetperon készült az utasok számára. Ugyancsak az utasokat szolgálja a felvételi épület végponti oldalának magasságában telepített gyalogosfelüljáró.
A kezdőponti váltókörzet előtt, jobboldalt körszínt látunk, ahova a váltókörzetnél az első átmenőből kiágazó vágány vezet, a telep felől alak tolatásjelzővel biztosítva. A telephelyre az állami vasúttársaságnak ma már nincs szüksége. A fordítókorong medencéjét betemették, a vágányok a fű alá bújtak, az épület folyamatosan pusztul. Akadt ember, aki ezt a pusztulást nem kívánja tétlenül nézni, és múzeum, emlékhely berendezését vette a fejébe. A gondolat igen nemes, ám első rápillantásra is rengeteg anyagi erőforrás, vagy nagymennyiségű - társadalmi munka formájában végzett - áldozatvállalás szükséges a feltámasztáshoz. Azután pedig a fenntartáshoz.
A 81-es vonal kezdőponti bejárati jelzője mellett két faoszlop és lécek segítségével napellenzőt készítettek, kivédendő a felkelő Nap oldalfényeinek hatását. Az első átmenővágány sínfejei matt árnyalatot kaptak, láthatóan innen nem indítottak vonatot az utóbbi időben. Azonban a váltókörzettől már fényesek a sinek a 84-es vonalon: a személyszállítás leállítása óta is pislákol errefelé az élet, legalábbis addig, amíg a mátramindszenti építőanyagtelep vasúti kiszolgálást kap.
A 84-es vonal a 6-os szelvénynél kezd távolodni a 81-estől. 1948-as gyártású, felváltva hol ózdi, hol diósgyőri 48,3 kilós sinek, zúzottkő ágyazat, T63 betonaljak (GEO, eredeti V csavarokkal) alkotják a felépítményt; az illesztések lengők, hatlyukú szöghevederekkel. A 7-estől kezdve a régi hasáb szelvénykövek maradtak meg, végpont felé nézve jobboldalt telepítve. Felsőpályás betonhíd visz át a Kazár-patak felett (8+30) - mire a vízfolyás a 81-es vonalhoz jut, beletorkollik a Zagyvába, így ott már komolyabb, felsőpályás acél gerendahíd készült. A betonhíd kezdőponti hídfőjénél állították fel a kazári iparvágánykiágazáshoz tartozó (rögzített) alak előjelzőt. Érdekes módon ennek megvan a vonóvezetéke, ráadásul - a jelzővel együtt - jó állapotú, míg a kisterenyei előjelző (14+20) vonóvezetékének lába kélt. Csőáteresz (11+20) után végetér az ív (13+20), mintegy 120 fokban balra fordulva kelet-északkeleti irányt vettünk fel. Nem biztosított útátjáróban (14+60) szeljük át a Maconkát Kisterenyével szinte toronyiránt összekötő földutat (sárral keveredett kockakő burkolatú, vezetősines szerkezetű az átjáró).
A terelőcsonkával csatlakozó iparvágány (16+40) előtti, illetve a 84-es vonal végpontja felőli (18) alak főjelzők továbbhaladást engedélyező állásban, a kitérő egyenes állásban rögzített. A kezelő téglából épült tartózkodója (16+10) és a térvilágítás már csak az enyészetnek itthagyott tárgyak sorát gyarapítja. Az iparvágányt nem használják. Jobb ív kezdődik a 17-es szelvénykőtől, a kiágazástól szelvényszámozódó, 1E63 betonaljas, 48-as sínrendszerű iparvágány egy darabon még párhuzamosan halad, de 18-tól nagyobb ívsugárral épült, így fokozatosan távolodik.
21+60-nál ér véget a jobb ív. 24+70: ágyazatátvezetéses beton áteresz, ötven méterrel feljebb állították fel a kiágazás alak előjelzőjét. Diósgyőri 1946-os, helyenként darabokból termithegesztett sineket használtak fel. Az AS27 fénysorompós útátjáró pontosan a 27-es szelvénykő helyére esik. A 23-as főútról a Maconkai víztározó nyugati gátja (funkcionálisan völgyzárógátja) mentén a településre tartó utat szeli át a vasút vezetősines, aszfaltburkolatú átjáróban. Ezután T64 aljak is megjelennek a T63-asok között. 27+70: ágyazatátvezetéses beton áteresz., 28+20 - 29+40 között rövid bal ív. A 23-as főút a vasút bal oldalában halad, a víztározó északi gátja pedig jobbra, mintegy ötven méternyire húzódik. A vasút és a gát között mesterséges meder hivatott levezetni a Zagyva tározóba nem kerülő vizét. Tíz méternyi LM86 fekszik 29+60-nál, a felépítményben enyhe süppedés tapasztalható. Kétoldalt zúzottkövet termeltek ki. Komolyabb pályahiba megszüntetésének (illetve a maradó fekszintprobléma miatt csak enyhítésének) nyoma valószínűsíthető.
A következő rövid bal ív 31+05-től indul, 32+10-ig tart. Diósgyőri 1957-es sinek tűnnek fel, a T64-esek pedig teljesen kiszorították egy évvel idősebb társaikat. 33+40 és 35+40: beton átereszek. Újabb bal ív 35+80-tól, benne 36+30-nál csőáteresz. Ez azért szükséges, mert az úttal egyetemben az Arany-hegy belógó nyúlványát kerüljük a víztározó keleti csücskénél; a szűk helyen az út feljebb kerül, a csapadékvizeket pedig a vasútnál is lentebb fekvő jobb oldalra, a Zagyva felé tereli át a műtárgy. Baloldalt betonelemekből kirakott szabványárok-burkolattal készültek az intenzívebb vízáramlásokra. Az ív külső oldalán nemrég ágyazatpótlást végeztek friss anyaggal. Nem biztosított útátjáró földúton az ív végében (38+80), ahol jobbra düledező vályogházban várja egy hátrányos helyzetű család, hogy mikor szakad az egész tető a fejükre... Az átjáró vezetősines, kő burkolatú. Tíz méterrel feljebb beton áteresz.
A T64 betonaljak korszakának vége szakad, most igazi kuriózum következik: vasaljak, rajtuk pedig "c" sínrendszer - mindez 41+95-től. A sinek viszonylag fiatalok: Diósgyőrben, 1960-ban készültek. Az aljak 1935-ös ózdi gyártmányok. Sínleerősítés gyanánt egy-egy bordás alátétlemezt hegesztettek fel az aljra, a sinek leszorítását GEO kengyelekkel és csavarokkal oldották meg. Az illesztéseknél négylyukú szög-, részben négylyukú laposhevedereket alkalmaztak, alattuk iker-vasalj található, amely egybehengerelt, két egymás melletti vasalj alakjával rendelkezik, így az ikerbe rakott faaljakhoz hasonló megoldást ad. A stabilitás valószínűleg az alatta kialakított, két ágyazatgerenda vibráció miatti mozgásával jelentősen romlott az idők során, ezért ma már gyakori az iker faaljas csere. Az ágyazat továbbra is zúzottkő, ám minősége romlik: salakkal és szerves anyagot tartalmazó talajjal keveredik. Az aljkiosztás szemmel láthatóan ritkább a T betonaljas szakaszhoz képest.
Néhány esetben előfordul az alátétlemez hegesztési varratának szakadása, mégpedig jellemzően éppen az ikeraljaknál. Vélhetően ez is a stabil fekvés fokozatos elvesztésének számlájára írható.
43+80 - 44+70 között 1100 m sugarú, rövid jobb ív. 44+90-nél beton áteresz.
Ezután egy szakaszon 1931-es ózdi vasaljak jönnek, az eddigiektől eltérő sínleerősítéssel. Ez alátétlemez nélküli, de szintén merev leszorítóelemmel dolgozik, körülbelül a Krolupper-féle elem geometriájával. (Megjegyzendő, hogy a GEO-t Magyarországon éppen 1931-től alkalmazzák.) A sín oldalirányú megtámasztását részben az alj síntalp alatti sávjába hengerelt mélyedés, részben a leszorítóelem, részben pedig a leszorítócsavar alatti közbetét adja. Az aljat ebben az esetben a csavarok alatt át kellett lyukasztani.
46+60 - 47 között 800 m sugarú, rövid bal ív, majd rövid egyenes, azután (48+90) ismét bal ív. A sinek 1934-es gyártásúak. 48+80-nál beton áteresz, innen TU78-as, szórványosan TF89-es aljak hordoznak egy vágánymezőt. Erre azért volt szükség, mert fénysorompós útátjáró behatási pontját képezték ki, és a sínáramkör telepítéséhez a vasalj nem megfelelő partner. A behatási pont után ismét az 1935-ös ózdi vasaljakban, valamint 1934-es gyártású "c" sinekben lehet gyönyörködni, és még az ágyazat is jóval tisztább. A bal ív beton áteresznél (50) ér véget.
Sáros lábú állat mászkált nemrég a sineken errefelé. Bár a macskák számára egy "c" sín feje is kellően széles, ezúttal az állat emellett az aljvégeket is használta. Ha a feje és a lábai a gerincéhez képest 30 fokos szögben néznek előre, akkor valószínűleg ez a természetes járása...
Az országút baloldalt fokozatosan eltávolodik, de továbbra is a vasúttal párhuzamosan fut. Jobbra a Zagyva öntésterülete fekszik, ingoványos talajjal, maga a vízfolyás most kb. harminc méternyire található.
Az AS54 jelű fénysorompós útátjáró - GEO-s, faaljas, vezetősines, aszfaltburkolatú - 54+90-re esik. Környezetében TU80, majd LX73, végül TF83 betonaljak, 48-as sínrendszer. A sínáramkör vágánymezője után ismét az 1935-ös vasaljak uralják a felépítményt, a "c" sinek szintén 1935-ös gyártásúak. 56+90: beton áteresz. 57+50-től 500 méter sugarú jobb ív következik. Hogy alkalmaztak-e nyombővítést, az nem derül ki, hiszen az alátétlemez az utólagos felhegesztéssel elvileg bárhova kerülhetett. (Régebben a több kapcsolt kerékpárú gőzmozdonyok, háromtengelyes kocsik nagyobb ívsugaraknál is megkövetelték a nyombővítést.)
58+80-nál végetér a jobb ív, és 30 méter erejéig a vasaljaknak is végük szakad: közvetlen leerősítésű faaljak növelik a változatosságot. A sinek 1966-ból származnak, még mindig a 34,5 kg/fm fajtából. 59+30: áteresz, majd újabb vágánymezőnyi faaljas, közvetlen leerősítésű szakasz. A vasaljas folytatásban 1929-es, azután 1935-ös sineket találunk. Ágyazatátvezetéses, kb. 6 méteres nyílású betonhíd épült 60+20-nál, a Nemti-patak felett. A híd után tíz méterrel TU78-asokon képezték ki a végponti behatási pont sínáramkörét, emiatt két vágánymező alatt végeztek aljcserét. Viszonylag friss ágyazatpótlás történt.
Jobbra a Zagyva lapos öntésterületét jellegzetesen megtörő Nagy-halom emelkedik ki környezetéből. Nemti község vasút melletti házai a Nagy-halom mögött, a 67-es szelvény magasságától kezdődnek, a település súlypontja azonban az országút mentére, a vasúttól balra található. A megálló ezzel együtt sincs rossz helyen - bár Nemti hosszan elnyúló részei számára a közutas megoldások vonzóbbak.
A megállóhely kezdőponti peronvégétől (67+70) jobb ív indul. Az üveg esőbeálló a 68-as szelvénykővel szemközt található, és ha nem történik kisebbfajta csoda a vasúti személyszállításban, akkor ide bizony már nem a vonatra várók húzódnak be az eső elől. Két hétnyi funkciótlansága dacára majdnem ép: csupán egy üvegtábla hiányzik róla, és úgy tűnik, az sem mostanában enyészett el. Az országnak nem egy pontján sajnos a csőváz sem maradna a helyén sokáig. A peron mentén 1968-as diósgyőri "c" sineket használtak fel, TU67, TU68 aljakon, H jelű síncsavarokkal. Az utasperon sínkoronaszintű, felfordított betonaljakkal szegélyezett, salak burkolatú.
A végponti peronvég faaljas, GEO-s, vezetősines, aszfaltburkolatú, nem biztosított útátjáróhoz illeszkedik. Folytatódik az ív a TU67, TU68-asokkal, majd felsőpályás, szegecselt acél gerendahíd (68+80) juttatja át a vaspályát a Zagyva felett. A hídfőknél faaljas, GEO-s a felépítmény, 48-as sinekkel (gyártási évek: 1969, 1972), a hídfők között GEO-s hídfák biztosítják a sinek alátámasztását. A híd után TU67, TU68 aljakon 1908-as gyártású, ránézésre 42 kg-os sinek fekszenek. 1935-ös diósgyőri "c"-kkel folytatódik a vonal.
A jobb ív végetér (69+70), visszatérnek a vasaljak. A következő fénysorompós útátjáró behatási pontjánál (76+30) ismét be kellett iktatni egy betonaljas (TU75, TU76) vágánymezőt. Némi közvetlen leerősítésű faalj is bekerült. 76+90-nél nem biztosított útátjáró földúton. Szerkezete vezetősines, burkolata zúzottkő és zúzalék, mindezt a vasaljakon alakították ki. 77+80 környezetében néhány faaljjal cserélték az ózdi vasmű termékeit. A 77-es szelvénytől felszaporodnak a négylyukú laposhevederek.
80+20-tól rövid bal ív következik, 81+80-ig. Valószínűleg a kialakított ágyazatgerenda hiányossága okozta az aljközép törését az egyik vasaljon.
A 82-es szelvénykőnél neonvörös színnel ráfestettek a sinekre. Jól látható, hogy a festés óta már áthaladt errefelé vasúti jármű. Az AS83 jelű (83) útátjáró előtt két vágánymezővel TF83-as betonaljak jönnek. Közben (82+90) ágyazatátvezetéses beton áteresz a Nagy-patak felett, innen 48-as sínrendszer kezdődik, faaljakon, közvetlen sínleerősítéssel. Az útátjáró szerkezete faaljas, GEO-s, vezetősines, aszfaltburkolatú, a sínáramkör vágánymezőjét ismét a vasaljak követik. Rövid jobb ív 84+10-ig, az elején (83+20) még egy beton átereszt képeztek, de míg az előzőt vízfolyás felett, ezúttal pangó víz található a mederben. A 84-es szelvénykő mellett ugyancsak neonvörös felfestés virít - vagyis pontosan száz-száz méterre az útátjárótól fújták fel a jelöléseket. A második áteresztől idáig jobboldalt alacsony bélésfal húzódik.
Átmenetileg erdős területre érünk, az egyenes szakaszon a fák sötétebb háttere jótékonyan növeli a mátramindszenti fény előjelző (85+40) láthatóságát. Földút keresztez 88+10-nél, nem biztosított útátjáróban (GEO-s, faaljas, vezetősines, zúzottkő burkolatú). Jobboldalt végetér az erdős terület, a 90-es szelvényben pedig baloldalt is. Az állomás fénysorompós útátjárójának behatási pontja miatt TU72-esekre cserélték az aljakat egy vágánymezőnyi hosszban (89+70). Ózdi 1930-as, diósgyőri 1935-ös gyártási évszámúak a sinek.
A régi alak bejárati jelző talapzata (91+50) mögött száz méterrel állították fel a nem biztosított fény főjelzőt, amely voltaképp csak útátjáró fedezőjelzőként funkcionál. A bő öt kilométernyi vasaljnak búcsút mondunk: 93+80-tól rövid bal ív indul TU75-ös betonaljakon, iker faaljas illesztéssel, a váltókörzet előtti fénysorompós útátjáróig - Sr2 jelű, 48-as sínrendszerű, faaljas, vezetősines, aszfaltburkolatú - tart. A Kisterenyétől tartó, folyamatos, enyhe emelkedő megtörik, az állomást - szokás szerint - közel vízszintes területen hozták létre. A faaljas, GEO-s váltókörzet után az állomási vágányok rövid bal ívet írnak le, a harmadikból kiágazik az építőanyagtelepre tartó sínpár. Használat jeleit ez az irány mutatja, valamint az átmenő fővágány.
A szolgálat megmaradt - leginkább talán az Sr fénysorompónak köszönhetően. Az átmenő fővágányban az épület végponti oldalával szemközt találjuk azt a pontot a sineken, ahonnan kezdve a Cargo sem él a pályahasználattal.
A reggeli tiszta égbolt fokozatosan beborul, a szél megélénkül. Égszakadás-földindulásra azért még nem kell számítani, ami szerencse, ugyanis a Kisterenyéig tervezett buszos út nem adódik annyira egyszerűen. A falujáró busz Szuha, Dorogháza, Nemti településeket érinti, a térkép például a szuhai útelágazásnál jelöl buszmegállót - ez a 83-as szelvény útátjárójához közel fekszik. A menetrend is említi az elágazást. Ezért a vasúttal párhuzamos, mátramindszenti úton visszagyalogolok a megjelölt pontig. Buszmegállótábla sehol. Ez még nem gond: Nemti keleti széle néhány percre van, ez az út ott csatlakozik a 23-ashoz, buszmegállót szintén jelöl a térkép és a menetrend. A megállót megtalálom, csakhogy motoros rendőr érkezik, leparkol az út közepén. Érdeklődő kérdésemre elmondja, hogy őt azért küldték ide, mert az élénk széltől az út melletti villanyoszlop kidőlni készül, és amíg az áramszolgáltató szakemberei nem kezelik a jelenséget, addig a 23-as út le van zárva, buszközlekedés included. A kerülési lehetőség a térkép szerint Dorogháza felé adódik, és a rend őre is erre tippel, bár hozzáteszi, hogy sajnos ezügyben nem közöltek vele semmit. Ígyhát vissza az útátjáróhoz, majd tovább Dorogházára. Az idő vészesen fogy, sietősre fogom a tempót, és el is érem a járművet az általános iskola előtt. A Nógrád Volán C56 Classic-ja tíz utassal érkezik; minimális utascserékkel Kisterenye, postáig a létszám öt fővel növekszik. A megdőlt villanyoszlopot időközben kötelekkel rögzítették, ezért a busz végig az eredeti útvonalon közlekedett. Mondhatnánk, hogy lám-lám, hasonló üzemzavarokra a közúti közlekedés érzékenyebb a vasútinál, tehát mennyivel biztonságosabb a közösségi személyszállítást vasúton bonyolítani, ahol csak lehetséges. A kulcsszó a "lehetséges", és ha ez a tevékenység piaci alapon, állami beavatkozás nélkül történhetne, tiszta helyzetet eredményezne: az maradna talpon, amit a helyi közösség képes eltartani. Csakhogy a jelenlegi felállás szerint a közösségek nagy területeken se a buszt, se a vonatot nem tudnák eltartani - és véleményem szerint ez a túlzott államra-ráutaltság képezi minden probléma, minden zavaros helyzet magvát.
Bőséges idő áll rendelkezésemre a vonatig, ígyhát teszek még egy sétát az állomáson, megszemlélem a gyalogosfelüljáróról egy olyan időszak nyomait, amikor a vasútra itt még nagyobb szükség volt.
A szárnyaskerékkel díszített ivókút látott már szebb napokat is. A 84-es vonali személyszállítás szüneteltetéséről szóló hirdetés táblájának üvegén három hete még csak a bal alsó sarokban szerénykedett egy fekete filctollas, a gazdasági és közlekedési miniszter vesztét kívánó írás. Azóta szaporodtak az elkeseredett lózungok. Ha feltételezzük, hogy a vasútra szavazó helyi lakosok fejezték ki ezzel az eszközzel egyet nem értésüket, akkor azt is feltételeznünk kell, hogy a munkahelyükre bejáró dolgozókat például élénken foglalkoztatja a szlovákiai vasutak anyagi helyzete.
A körszínt nem járom végig, ugyanis egyre viharosabb széllökések tapasztalhatók, a tésztaszűrőhöz hasonló tetőszerkezet elemeinek keménységét viszont egyelőre nem kívánom a fejemen kipróbálni. Ami biztos: a múzeum létesítéséhez vagy sok pénz, vagy sok fanatikus ember szükségeltetik. Voltaképp mindkettő nagy mennyiségben megtalálható a Földön, csakhogy jelenleg mindenféle más, a szín múzeummá válását messze elkerülő célok szolgálatában...
Az 5845-ös személyvonat - 6341 038 - 14:49-kor indul tovább Hatvanba, tizennégyen várnak rá, telítettsége 30%. Nagybátonyban keresztezünk a 035-össel (5844-es személy). 3-8 fős, vegyes utascserék, majd Pásztón 15 leszálló, 5 felszálló. Szurdokpüspökin tizen kíváncsiak a vonatra. Hatvanig 1-6 fős utascserék. Az Egerből érkező, 5515-ös gyorsvonat most nem csíkos inga: vontatójárműve V43 1044, kocsijai: 20-37 319, 20-37 304, 29-05 037, 19-37 021, 29-05 036, 20-37 367, 29-05 031. Harmincan szállnak fel, az utasterhelés 30%.

Vissza az első rész eseményeire

Vissza az utazás főlapjára

Vissza a főlapra