Kelet-Szlovákia III., első nap

 

A szlovákiai vasúthálózat Eperjes és Kassa vonalától keletre eső területeinek felfedezése újabb kétnapos kirándulás keretei között folytatódott. 2007 július 7-én (szombaton) visszatértem a 193-as vonalra (Eperjes-Homonna), hogy közelebbi ismeretséget köthessek a Tapolyhanusfalva (Hanusovce nad Topl'ou) környéki völgyhidakkal. A második napot (2007 július 8, vasárnap) a 191-es vonal (Alsómihályi - Lupków) Homonna (Humenné) és Mezőlaborc-város (Medzilaborce mesto) közötti szakaszának szenteltem.
Útvonalam. 1. nap: Budapest - Kassa (80/90/169) - Eperjes (188) - Kapipálvágása - Eperjes (193) - Kassa (188) - Tótújhely (190). 2. nap: Tótújhely - Kassa (190) - Homonna (190/191) - Mezőlaborc-város - Homonna - Kassa (191/190) - Budapest (169/90/80)
Vonatszámok. 1. nap: 530/R412 "Rákóczi" (Kassa) - Os8710 (Eperjes) - Os9109 (Kapipálvágása) - gyalog (Tapolyhanusfalva) - Os9110 (Eperjes) - Os8773 (Kassa) - Os8813 (Tótújhely). 2. nap: R604 "Dargov" (Kassa) - R225 "Sirava" (Homonna) - Os8959 (Mezőlaborc) - gyalog (Mezőlaborc-város) - Os8980 (Homonna) - Zr1902 "Ondava" (Kassa) - R531/413 "Rákóczi" (Budapest Keleti).
2007 július elsejétől új fogalommal kell megismerkednünk: MÁV-Start Zrt. A magyar állami vasúttársaság áramvonalasításának egyik jellegzetes állomása a személyszállítás külön cégbe szervezése. Miután a szolgáltatás gyökeres átformálása ezernyi tényező - de legfőképpen források - függvénye, a cég létezését az egyszerű és látványos külsőségekkel kezték hirdetni: a jegyvizsgálók ideiglenes viseletként pólót kaptak a hagyományos ing helyébe. Az utolsó pillanatban a kötelező viselés helyett opcionálisat rendeltek el. A dolgozók zöme megmaradt az ingnél, de szerencsére akadt kivétel, akinek segítségével be tudom mutatni az új ruhadarabot.
A Budapest Keletiből 6:05-kor induló "Rákóczi" ma a következőképpen fest: (tótújhelyi stokk) 19-37 009, 20-37 308, 20-37 323, 20-37 001, 82-28 120, (kassai stokk) 19-41 077, 82-40 342, 20-41 931, 624, 944, 942, 932, az élen V43 1020. Kezdeti telítettségünk hátul 80%, a kassai stokkban jóval kevesebb, elől csak 20%. A szlovák poggyászteresbe kerékpáros csapat fészkelte be magát. Rákoson harmincöten, Gödöllőn negyvenöten csatlakoznak. Aszódon nyolcfős, vegyes utascsere, Hatvanban harminc felszálló és tíz leszálló, Vámosgyörk és Kál-Kápolna összesen ötven utast ad, miközben tizen morzsolódnak le. Füzesabonyban huszonöten várakoznak és nyolcvanan válnak meg a gyorsvonattól. Mezőkövesden 14 felszálló, 20 leszálló; Nyékládházán 10 felszálló, 15 leszálló. Miskolcon kb. százötvenen szállnak le, kb. százan ácsorognak a peronon, a jelentős többségük a tótújhelyi stokkot szemeli ki magának. 2-6 fős utascserék után Forró-Encsen harmincan fejezik be utazásukat és hatan szállnak fel. Hidasnémetiben ötvenöten hagyják el a vonatot, többségük túrafelszerelésben, nagy hátizsákokkal célozza meg a felvételi épület mögött álló buszt, amelyet teljesen megtöltenek. A 363 136-os gép foglalja el a Szili helyét.
Kassára +9-cel érkezünk, a nyári időszaknak megfelelően nagyobb, kb. húszfős átlépő utasmennyiséggel. A kezdőponti váltókörzet alatti hídbővítés első ütemét befejezték, az érintett vágányokat ideiglenes lassújellel ellátva visszaadták a forgalomnak. A provizórikus felépítményben ferdén lefektetett szögvasakkal egymáshoz kapcsolt faaljakat, illetve GEO sínleerősítéseket használtak fel. Az építkezés ideje alatt a 190-es és 169-es vonalakat ellátó négy ideiglenes peron, a 6A-9A jelűek még megvannak, de úgy látom, vonatok indítására már nem használják őket.
A Kassáról 10:58-kor Eperjesre közlekedő, 8710-es számú személyvonat szerelvénye - a 041, 042 motorkocsikkal rendelkező Pantográf - a fűtőházból áll ki, egyetlen felengedett áramszedővel settenkedik a 2-es peronhoz. Kezdeti átlagos telítettsége 15%. Zónázó vonat, csak Hernádszentistván (Kostol'any nad Hornádom) és Sároskőszeg (Kysak) állomásokon áll meg, aholis rendre tizennégy leszálló, illetve tíz-tíz felszálló és leszálló jelenti az utascserét.
Eperjesen Bardotka-páros csorog fel a forgalmi iroda vonaláig. A páros egyik tagja az eredeti ingás forgóváz-szekrénykapcsolattal rendelkezik, a másik - a hozzánk közelebbi - gumirugós. Előkerül a mai nap visszatérő szereplője, a 750 366-os Búvár - első jelenése a 12:03-kor Homonnára induló, 9109-es személyvonathoz kapcsolódik, amely vonattal Kapipálvágása (Pavlovce) megállóig megyek. A 366-os Búvár az eperjesi fűtőház kötelékében szolgál, de valószínűleg már nem sokáig - sőt, elvi síkon június 10. óta egyáltalán nem -, ugyanis a telephelyet a tulajdonos szeptember 30-án bezárja, az állomásfelújítás kevésbé szívderítő - bár reméljük, gazdaságilag megalapozható - velejárójaként.
Az eperjesi felújítás közben töretlenül halad, bár a gyalogosaluljáróban még mindig napközis-székek viszik a hátukon (inkább az ülőkéjükön) az utastájékoztatás feladatát. Az első átmenővágányt lefektették: 49-es sínrendszerű, betonaljas, Skl-12 sínleerősítésű lett. A szabályozása még várat magára.
A 21-18 300, 21-18 620 kocsikat tartalmazó személyvonat 20% utasterheléssel, igen intenzív gyorsítás kíséretében vág neki a távnak. Sebeskellemesen (Sarisské Lúky) ketten, Kapin (Kapusany pri Presove) heten szállnak fel, Láda (Lada) megállóhelyen ketten fejezik be utazásukat. Tapolynémetfalu (Nemcovce) állomáson nincs utascsere, a felvételi épület körül ácsorgó, három leendő utas az Eperjes felé igyekvő vonatot várja, amelynek tevékeny közreműködésére én is számítok az első viaduktnál.
Kapipálvágása (Pavlovce) megállóhelyen - ex-állomáson - rajtam kívül még egy utas száll le. Az eperjesi vonatot ketten várják, biciklivel felszerelkezve.
A felvételi épülettel szemközti oldalon, az egykori harmadik vágány kitermelt keresztaljai helyén keletkezett buckák épp jók ahhoz, hogy az óvatlan fotós a nyakát szeghesse bennük. 39.3-39.220 között faaljas szakasz keveredik a betonaljak közé, valószínűleg itt volt a váltókörzet. Az első viaduktot a közelben találjuk, az ex-váltókörzet mögött. A kezdőpont felé nézve baloldalt, lent folydogáló Medziansky-patakhoz és a mellette kanyargó országúthoz képest húsz-harminc méterrel feljebb vezet a vasút nyomvonala - ugyanis a gerinc előtt, a Ladianka patak völgye erre a szintre hozta fel. Ebből következően azonban a Medziansky-patak minden egyes oldalvölgye próbára tette a vasútépítőket: a kisebb mélyedések áthidalása magas töltésekkel, a töltések aljában átereszekkel vagy kisnyílású hidakkal, a nagyobbak áthidalása viaduktokkal volt lehetséges. Utóbbiakból Kapipálvágása és Tapolyhanusfalva-város (Hanusovce nad Topl'ou mesto) között hármat láthatunk.
Az első völgyhíd déli oldalán a kezdőponti hídfőnél erdős terület lehetetleníti el a fotózást, marad tehát a végponti hídfő, a tövéig húzódó gabonafölddel. A hétvége napsütése még nem szárította fel a legutóbbi esőzések nyomait, úgyhogy figyelnem kell, hova lépek. Az Eperjesre tartó, 9108-as vonat érkezéséig nincs sok időm, jobb híján kinézek magamnak egy nyíltabb területet, amely fények szempontjából ugyan távolról sem kielégítő, de a semminél még mindig jobb. A járműves fotó mozgó kelléke máris ideér: a színben egymáshoz illő 812 017, 011 002 páros 810-es motort is kapott a végébe.
A szerkezet öt nyílású - kiosztása 34 m + 3x40 m + 34 m -, támaszai terméskő burkolattal, betonból készültek. A végponti hídfő (39.090) előtt kp. felé nézve 450 méter sugarú, jobb ív kezdődik, és ez a második nyílás végéig tart, ahonnan már egyenes a vonalvezetés a kezdőponti hídfőn (38.880) is túl. A pályaszerkezet hídfás, GEO-s, illesztéses; vezetőelemként - a másik két viadukton is - szögacélt használtak, közvetlen (két-két, kettős csavarbiztosító gyűrűvel ellátott síncsavaros) leerősítéssel. A kp. felé nézve bal oldali korláthoz két pár vonóvezeték hordozására alkalmas görgősort erősítettek, amelyek ma már funkciójukat veszítették, de arra kiválóan alkalmasak, hogy Kapipálvágása egykori állomási mivoltát mégegyszer alátámasszák.
A hídról szép a rálátás Tapolymeggyes (Medzianky) településre. A kezdőponti hídfőtől harminc méteren faaljas a felépítmény, a folytatásban azonban ismét betonaljakat (SB6A-80, kisebbrészt SB6D-80) látunk. A lengő illesztésekben négylyukú laposhevedereket alkalmaztak.
A viaduktot alacsony bevágás követi. A kezdőponti hídfő közelében (38.670), a pálya két oldalán elbontott híd támaszai emlékeztetnek valamire, ami a vasút felett haladt át. Ilyen valamiből még látunk néhányat - elhelyezkezésükből ítélve alsóbbrendű utak, pl. szekérutak nyomvonalát rövidítették le a domboktól a völgy aljában fekvő településekig. A következő viaduktnál egy lovasszekér példáján szemlélhettem meg, mit jelent a mai hídnélküliség: körülbelül tíz perc többletet, míg a szekér leért a viadukt alá, majd újból felkapaszkodott a dombhátra a vasút másik oldalán. Miért bontották el mégis az útlerövidítő hidakat? Talán mert manapság már nemigen van mit szállítani a dombok közül, ezért a hidak fenntartása is felesleges.
Az ágyazat hol enyhén, hol kissé erőteljesebben szennyezett. Némi friss zúzottkövet juttattak a vágánytengely vonalába, de azóta sem terítették el, a gyom pedig itt-ott a friss köveket is körbenőtte. 38.520-tól 50 km/h állandó sebességkorlátozás kezdődik. Kisebb mélyedést hidaltak át magas töltéssel, a töltés aljában áteresszel - valószínűleg az utóbbi szerkezete gyengült meg. 38.480-tól bal ív kezdődik, az elejétől a korlátozás végetér, ismét 80 km/h-val vehető igénybe a pálya. A bal ív bevágásba visz: ahogy az első viadukt után közvetlenül, itt is kissé belemélyeszti magát a vasút a domb oldalába. Az ív 38.2-nél ér véget (azután a bevágás is), innen 38.1-ig nemrég ágyazatpótlást végeztek, de ezúttal sikeresen be is fejezték a karbantartó munkálatokat.
38.0-37.9 környékén balra kinézve elénk tárul a nemrég elhagyott, első völgyhíd. 37.8-tól jobb ív veszi kezdetét bevágásban, és amint a bevágás fokozatosan elfogy az ív végére, megpillantjuk a második viaduktot. (Nem messze tőle már a harmadik is előbukkan, de ne szaladjunk ennyire előre, csak szép sorjában.) Az ív vége után rövid egyenes szakaszon töltést emeltek, a töltéshát pedig átvezeti a pályát a végponti hídfőre (37.440).
A második völgyhíd fotózhatósága jóval kedvezőbb az elsőnél - csak sajnos vasúti jármű felbukkanása ebben az időszakban kevéssé esélyes. A műtárgy hídfőit két-két takarékboltozattal készítették; ezek és a három támasz betonból épült. Eredetileg terméskő burkolatot alkalmaztak, ám egy súlyos szerkezeti sérülést követő helyreállításkor a díszburkolatként is funkcionáló kőréteget elhagyták. A 4x52,2 m kiosztású hídszerkezet az első viaduktéhoz hasonló, mint ahogy a pályaszerkezet is.
A végponti hídfő alatt nagyméretű, sérült, íves vasbeton elem hever, mintha csak egy óriás hanyagul félredobta volna. A szerkezet eredeti helyét a hídfő második takarékboltozatában lehet sejteni, ugyanis itt jól láthatóan utólagos betonozást végeztek. Az első nyílás végponti vége 37.395-re esik, az utolsó kezdőponti vége pedig 37.185-re. A másik hídfő 37.140-nél adja át a pályát a töltéshátnak.
A kezdőponti hídfő környéke (37.050) ezúttal is tartogat hídlábakat, az első viadukthoz hasonlóan. A dombon kanyargó földút itt még meg is mutatja a régi, a vasút felett egykor átvezető hídra forduló nyomvonal maradványát.
Ha erről a helyszínről tekintetünket jobbra fordítjuk úgy százhúsz fokkal, máris megtaláljuk a viaduktok leglátványosabbikát, a Tapolyhanusfalva települést uraló építményt. A kettő között a vasút egyenes vonalvezetéssel, bevágásban halad. Kezdőpont felé nézve baloldalt megjelennek a településhez tartozó házak, jobboldalt, a dombon pedig néhány megművelt földsáv húzódik.
A veteményeseket kikerülve, jobbra tartok a domboldalban, hogy oldalról is megörökíthessem a kezdőpont felé bal ívet leíró műtárgyat. A hőség ma nem párosul frissítő széllel, a felhőkkel tűzdelt égbolton egyre többet süt zavartalanul a Nap, de szerencsére a kopasz domb tartogat egy árnyas fát, amely célpontként kitűzhető.
A végponti hídfő (36.660) előtt 25 méternyi faalj váltja a betonaljakat, a sínleerősítések továbbra is szorítókengyelesek. A híd pályaszerkezete annyiban tér el az előző kettőétől, hogy a vezetőelemek síncsavarjai alá nem tettek biztosítógyűrűket. A 30,5 m + 8x42,4 m kiosztású, szegecselt acélszerkezet tartói az előzőekhez képest szögletesek, a nyolc darab támasz az első viaduktnak megfelelő, terméskőből rakott. A kezdőpont felőli négy támasz hordozza a 350 méter sugarú, íves pályaszakaszt (36.470-hídfő).
(További információ a vonal hídjairól: Rail.sk)
Odalenn éttermet csinosítgatnak. Vasútbarát szemmel kétségkívül kiváló helyet választott a tulajdonos, bár a konvencionális vendég is kellően érdekesnek találhatja a szabadtéri grillezést a viadukt lábainak tövében.
A kezdőponti hídfőhöz (36.260) szintén 25 méternyi faaljas szakasz csatlakozik, attól kezdve betonaljak hordozzák a sineket. Az ív folytatódik, egészen Tapolyhanusfalva-város megállóhely végponti peronvégéig (36.060). A viadukt után kezdőpont felé nézve jobbra domb emelkedik. A domboldal nemrég megindult és sárral terítette be a pályát, alaposan elszennyezve az ágyazatot - a természeti akadály eltakarítása nyilván hamar megtörtént, de az ágyazatcserével nem sietnek. Ideiglenes 30-as lassújel került a beteg szakaszra (36.160-36.060).
A felvételi épület (35.9) ma már magántulajdon: tarkabarka ruházatú kisgyerekek rohangálnak a környéken. Az épület melletti, szabványos vasúti budit a 2-6 éves kölkök egyszerre használják bújócskázáshoz és homoktortasütéshez. Egyikük valami sötét színű dologgal összekent arccal kandikál ki az ajtófélfa mögül. Reméljük, nem a fejesugrást gyakorolta odabent...
A híd alatti út sávjait megosztó támasz tövében kőtábla hirdeti a "Csapajev partizánbrigád" 1944 augusztus 31-i hídrobbantó tevékenységét. Remélhetőleg nemcsak a rombolást érték el akciójukkal...
Eredeti tervemnek megfelelően lentről is készítettem képeket a viaduktról. Arra azonban a magasból letekintve még nem számítottam, hogy a drótok a lehető legrosszabb helyen tekeregnek és akadályoznak meg bármiféle próbálkozást...
Felsétáltam a megállóhoz és kerestem egy árnyékos helyet, mert lassan de biztosan kezdtem megfőni a Napon. A peront körülbelül hat négytengelyes kocsira méretezték, ígyhát a Homonnára igyekvő, kétkocsis 9111-es személyvonat bőségesen elfér rajta.
Miután a 9111-es Tapolyhanusfalva állomáson annak rendje-módja szerint keresztezett a 9110-es vonatommal, utóbbi pár perc múlva meg is jelenik, élén a már megismert, 366-os Búvárral. Természetesen a kocsik is ugyanazok, mint idefelé jövet. Az öt leszállóra és három felszállóra kiterjedő utascserét követően a telítettség 20%. Kapipálvágásán kettő leszálló, egy felszálló. Tapolynémetfalu állomáson ketten szállnak le, Bardotkás (752 022) gépmenettel keresztezünk. Láda megállóhelyen nincs utascsere, Kapin kettő leszállót és egy felszállót számolok. A vár ugyanúgy tekint le a hegy tetejéről a gáztároló tartályokra, mint három hete - de mi tagadás, odafentről azért mégiscsak érdekesebb a látvány.
Az Eperjesről 16:50-kor Kassára induló, 8773-as személy változatlanul 163-as gépből (060), termeskocsikból (21-19 051, 306, 468), és a formáció végére akasztott, lezártan közlekedő, szerelvénymenet-spóroló Pantográfból (motorkocsik: 031, 032) áll.
Búcsút veszünk a nap hősétől, az eperjesi fűtőház 366-os Búvárjától.
Átlagosan minden harmadik ülőhely foglalt induláskor, a szórás 25-40% közötti. Ezúttal mindenütt megállunk, a vegyes utascserék 1-10 fő között szóródnak, valamivel több felszállóval. Sároskőszegen (Kysak) meglepően kiegyenlített - 20 felszálló, 22 leszálló - az utascsere. Kassa előtt átmegyünk tipikus elővárosiba: Terebőn (Trebejov) tizenketten szállnak fel, Hernádszentistvánon (Kostolany nad Hornádom) harmincöten. Hernádtihanyban («ahanovce) csak hárman szállnak fel, nyolcan pedig le - a leszállók célpontja a piknikhellyé változott Hernád-part.
Kassán érdekes látvány fogad: egy tehervonatba két lengyel EU07-est (231, 024), vagyis "Angolt" soroztak be. A nagy darabszámú sorozat két tagja kísérőszemélyzettel tart valahova - később Miskolc és Nyíregyháza környékén tűntek fel, tehát feltehetőleg a Craiova-i Elekotroputere a célpontjuk, ahol felújításon esnek át. Az eddig Kassán nem jellemző Dongókból egyszerre kettő is megjelent ezen a délutánon, egyikük nekiállt kibányászni a vonatból az egyik EU07-est, nyilván abból a célból, hogy egymás mellé kerülhessenek.
A 19:10-kor Ágcsernyőre közlekedő személlyel megyek Tótújhelyre - 029 és 030 motorkocsikkal ellátott Pantográf -, induló telítettsége átlagosan 75%. Talán nem is véletlen, hogy az utasok által jól megközelíthető, 1. számú peronnal kiszolgált, második csonkáról indul. Regeteruszkán (Ruskov) pályások ütöttek tábort 730-as mozdonyukkal és munkagépekkel. 029-es motorkocsink légsípja furcsa tuningon eshetett át, amelynek köszönhetően a hangja leginkább valamiféle dühödt ragadozómadáréhoz hasonlítható. Fokozatosan fogy a társaság: Kozmánál (Kuzmice) már csak 25% marad, a 14 leszálló után. Alsómihályiban huszan, Tótújhelyen tizenhatan szállnak le, két-két felszálló mellett. Az utóbbi hetek látogatásainak köszönhetően már úgy ugrom le a murvás szélesperonra, mintha hazajönnék... Regeteruszkához hasonlóan, Tótújhelyre is kivonultak a pályaépítők, a tehervonati vágánycsoporton foglaltak el két sínpárt gépláncukkal.

Tovább a második rész eseményeire

Vissza az utazás főlapjára