Morvamellék

 

2007 szeptember elsején, szombaton gyors, egynapos kirándulás keretei között ismerkedtem meg a Morava (Morva) folyó bal partján, a Nordbahn-nal párhuzamosan vezetett vasútvonal további szakaszával, és egy újabb cseh-szlovák vasúti határátmenettel.
Útvonalam: Budapest - Jókút (70/130/110) - Břeclav (250) - Moravský Písek (330) - Bzenec (342) - Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Moravou - Rohatec - Sudoměřice nad Moravou (343) - Jókút (114) - Budapest (110/130/70).
Vonatszámok: EC174 (Břeclav) - Os2909 (Moravský Písek) - Os24118 (Bzenec) - Sp1723 (Veselí nad Moravou) - Os2706 (Rohatec) - gyalog (Sudoměřice nad Moravou) - Os2421 (Jókút) - Os2023 (Malacka) - R233 (Pozsony) - EC175 (Budapest Keleti).
Az EC174 összeállítása ezúttal (hátulról előre): 19-91 763, 18-90 527, 88-90 523, 21-90 914, 20-91 563, 20-91 550, 20-91 556, 20-91 558, 84-91 910, 350 004. Nagymaroson előzzük a Hernyót (2130-as személy), ezért a helytelenben közlekedés elmarad. Párkányban negyvennégyen, Érsekújváron nyolcvanöten, Pozsonyban százötvenen szállnak fel - a leszállók mindhárom állomáson jóval kevesebben vannak. Jókúton tizennégyen, Břeclav-ban tizenöten várakoznak. A cseh határállomáson huszonöt a leszállók száma.
A 2909-es személy cseh gépe és cseh kocsijai a mai napon: 363 160, 21-19 203, 21-19 214, 21-08 369, 21-08 388. A kezdeti telítettség bőven 10% alatti. 4-15 fős, vegyes utascserék, Hodonín állomáson tíz le- és húsz felszálló. Rohatec zastávkán négy, Rohatec állomáson tizenkét fős, vegyes utascsere. A "fő-középperon" másik vágányán a 210 029-es Vasaló ácsorog a superlight-kategória 704 003 pályaszámú képviselőjével, valamint egy kalauzkocsival. Bzenec přívoz állomáson három, Moravský Písek állomáson négy leszálló adódik, egy-egy felszálló mellett.
Moravský Písek-en végpont felé nézve balról, a kezdőponti váltókörzethez csatlakozik a 342-es vonal. Ez egy négy kilométer hosszú átkötő a 340-es számmal jelölt, Brno-Kunovice vonalhoz, és a rajta nagyjából óránként közlekedő vonatok nem is mennek tovább, amolyan komp-szerepet töltenek be Moravský Písek és Bzenec között. Ma a 810 663-as, Kačenka egyéni nevű motorkocsi pörög szólóban.
A két, helyben felszállt utashoz a 2909-es személyről velem együtt csak ketten, a Břeclav-ra közlekedő R802-ről viszont tizennyolcan társulnak. A gyors késéséből két perc ragad át az önkiszolgáló jegykezelő készülékkel, valamint gépihangú utastájékoztatóval ellátott kompvonatra.
A váltókörzet utáni, Bzenec felé nézve jobb ívre 60 km/h, kerek táblás 40 km/h állandó korlátozás vonatkozik. A felépítmény 49-es sínrendszerű, betonaljas, GEO-s. A Bzenec irányába csökkenő szelvényszámozás szerint Moravský Písek felvételi épülete 1.5-nél található. Jobbról iparvágány érkezik (0.8), majd azonnal jobbra, oldalrakodós telephez kiágazik egy másik, illetve belőle a telep és a vonal közötti, kétvágányos, Hohenegger sínleerősítésű tárolóba is csatlakozik sínpár. A telep végében nem biztosított útátjárót (0.520), azután kisnyílású hidat látunk (0.280).
A szelvényszámozás kezdőpontja közvetlenül Bzenec-Oląovec megállóhely elé esik, ahol baloldalt megjelenik a nem villamosított, kétvágányú, Brno kezdőponttal szelvényszámozódó 340-es vonal. Az építéskori állapotban tehát egy nyíltvonali elágazást feltételezhetünk Oląovec-en, alakjekzőkkel és szolgálati hellyel. A jelenlegi állapot szerint a 342-es a továbbiakban párhuzamosan halad a 340-essel, és Bzenec Veselí nad Moravou felőli váltókörzetébe csatlakozik. A 340-es vágányaihoz nem építettek peront, így a megálló csak a 342-es vonal menetrendjében szerepel.
Ketten szállnak le a Bzenec település lakóövezetének keleti széléhez közel fekvő helyen. Jobb ívben, előjelző (79.4 - itt már a 340-es szelvényszámozását örököljük) után fény- és motoros sorompós útátjáró található (79.380), valamint kisnyílású betonhíd (79.190) vízfolyás felett. 79.1-től 80 km/h engedélyezett. A bejárati jelzőtől (78.350) száz méternyire (78.250) 60 km/h állandó lassújel eleje táblát állítottak, a váltókörzet (78.050) miatt. A lírafejnél (77.950) 40 km/h lassújeles, fénysorompós útátjáróban aszfaltút metszi a vasutat.
Bzenec állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős. Hat átmenővágány, valamint a felvételi épülettel szemközti oldalon vezetett, a Moravský Písek-i váltókörzetbe kötött, betonozott rakodóterülettel rendelkező csonka alkotja. Az állomás mellett települő, helyi ecetgyár lehet az egyik állandó használója. Az első átmenő mellett megszüntetett oldalrakodó és fából épült raktár található. Alacsony, keskeny, murvaburkolatú, egyoldali betonszegélyű középperonok szolgálják az utasokat az 1.-2., 2.-3., 3.-4., 4.-5. vágányok között, illetve sínkoronaszintig murvát terítettek az 5.-6. közé is, szükségperonként. Az 1. és 6. átmenők faaljasak, Hohenegger sínleerősítésekkel, a 2., 4. és 5. GEO-s, betonaljas, a 3. Hohenegger-es, betonaljas. Törpe kijárati jelzőket alkalmaztak Moravský Písek felé az elsőről és másodikról. Az 1.-2. között a felvételi épület Brno-i oldala után vágánykapcsolat létesült, mögötte Brno felé nézve jobbra az elsőből rövid átmenő rakodóvágány ágazik, oldalrakodóval, illetve tőle jobbra homlokrakodós csonka.
A kompvonat a 340-esen nem csatlakozik szorosan sem a Brno-ból Veselí nad Moravou-ra közlekedő Sp1723-ashoz, sem az ellenkező irányba tartó Sp1726-oshoz. Az Sp1723-asig például 18 perc várakozást ír elő a menetrend. A sebes amolyan "kertek alatt közlekedő" összeállításúra sikeredett: a 842 037-es motorkocsit az eredetileg a veterán 850-es motorhoz tartozó, nem kevésbé veterán 050 024-es mellékkel rakták össze. Az öt felszállóval és nyolc leszállóval együtt a motorban 30%, a mellékben 15% utastelítettség adódik.
A nyíltvonalon a két vágány betonaljas, Hohenegger-es, R65 sínrendszerű. A 342-es vonal vágányát is beleértve, mindhárom sínpár illesztett az ellenívben, ahol a 342-es eltávolodik a 340-estől (80.2, a 342-es kezdőpontja). A jobb ív végétől (80.650) nem messze (81.110), átereszt (80.950) követően átbújunk a 330-as (Břeclav-Přerov) fővonal, vagyis a Nordbahn hídja alatt. Enyhe-közepes ágyazatszennyezés mutatkozik a 80 km/h-val igénybevehető pályában. Áteresz (82.050) és a Syrovinka-patak feletti, alsópályás gerendahíd (82.290) vezeti be a Morava folyónak köszönhető műtárgy-sorozatot. A Nová Morava nevű folyóág kb. 15 méteres nyílású, alsópályás gerendahídját (82.950) áteresz (82.610) és földút átszelésében létesített, fénysorompós útátjáró (82.630) előzi meg. A Struha patak, illetve a Morava ártere miatt kb. 80 méter hosszú, trapézövű, rácsos alsópályás híd (83.350), alsópályás gerendahíd (83.8) és felsőpályás gerendahíd (84.070) követi egymást. Csapórudas, állandóan zárt sorompós útátjáró földúton (84.450), kisnyílású betonhíd (84.950), és jön a folyó két főágán átfektetett alsópályás gerendahíd (85.6), illetve alsópályás, rácsos, trapézövű híd (85.8). Fény- és motoros sorompós útátjárótól (86.5) bal ívet kezdünk, amelyben a bejárati jelzőktől (86.850) ötven méterre kerülünk a 343-as menetrendi mezőt képező vonal mellé.
Veselí nad Moravou-ról funkcionálisan egy Mezőhegyes vagy Balassagyarmat juthat eszkünkbe, de olyan állapotukban, amikor még utasuk is több volt, és a tehervonatok sem mentek ritkaságszámba. A kiterjedt vágányhálózattal (14 átmenővágány), SK+35 körüli magasságú, perontetős oldalperonnal (1. vágány) és két, gyalogosaluljárós, perontetős középperonnal (2.-3., 4.-5. vágányok), körfűtőházzal rendelkező állomás azt a képet mutatja, amivé a két említett magyarországi társa válhatott volna, ha szerencsésebb csillagzat alatt vészelik át a XX. századot, Trianonostul, rendszerváltásostul. A felvételi épülettel szemközti oldali vágányokon átmenetileg tárolt négytengelyes személykocsik mellett felvonulnak itt a regionális vasúti közlekedés 842-esei, 814-esei, 810-esei, különféle mellékkocsikkal.
Az állomási vágányok 1-től 7-ig betonaljasak, részint GEO, részint Hohenegger sínleerősítésekkel, a külsők faaljasak. A felvételi épülettől a Bzenec-i illetve Sudoměřice nad Moravou-i váltókörzetig rakodó-, és átmeneti tárolásra szolgáló sínpárok húzódnak a felvételi épület felőli oldalon, a külső közülük oldalrakodóval rendelkezik.
Most nincs idő alaposabban körülnézni az állomáson, ugyanis a második középperonról perceken belül indul a 2706-as személy Rohatec, majd Hodonín felé. Szerelvénye a háromrészes, 814 208, 014 004, 814 207 (motor, mellék, motor) összeállítású álomBézé. Az középső járműegység közepén alacsonypadlós rész található, kétszárnyú, tágas ajtókkal. WC, kerékpártároló és babakocsitároló került erre a helyre. A teljes motorvonat végig átjárható, a magaspadlós részeken 2+2 ülésosztással, lehúzható ablakokkal, az eredeti 810-eshez képest lényegesen kényelmesebb utazást lehetővé téve alakították ki az utastereket. Az utascsere nyolc felszálló és hat leszálló, a telítettség ezután 15%.
A váltókörzetet követően 80 km/h sebesség engedélyezett. Veselí nad Moravou kezdőponttal szelvényszámozódik az egyvágányú, nem villamosított vonal. Veselí nad Moravou-Zarazice előtt két átereszt (0.8, 1.8), áteresszel megfejelt, nem biztosított útátjárót (1.650), és a kezdőponti peronvéget záróan fénysorompós útátjárót (2.020) látunk. Ketten szállnak le. Az oldalperon térvilágítással ellátott, betonelemes, de csak egy esőbeállóval látták el. Fény- és motoros sorompós (2.390), ötven méterre rá fénysorompós útátjáró, tőle száz méterre kisnyílású híd és még egy fénysorompós útátjáró (3.1).
Vnorovy megállóhely kezdőponti peronvégét ugyancsak fénysorompós útátjáró vezeti be. Négyen szállnak le, ketten fel. A megálló kőépületének homlokzatán az errefelé szokásos díszítőelemeket alkalmazták, de sajnos a vakolat itt-ott kezdi megadni magát. A működő jegypénztár stabil utasmennyiséget sejtet - valószínűleg az ellenkező irányban. A végponti peronvégtől nem messze (3.5) fénysorompós útátjáró épült, mellette áteresz. Két áteresz (4.220, 3.770) és alsóbbrendű út átszelésében fekvő, fénysorompós útátjáró (4.980) előzi meg a Velička alsópályás, szegecselt szerkezetű gerendahídját (6.070). Stráľnice kezdőponti fény előjelzője mellett 6.750-nél haladunk el, majd nem biztosított útátjáró jön aszfaltúton (7.1), jobboldalt megjelennek a település házai. 7.2-től jobb ív 70 km/h állandó lassújellel, benne a bejárati jelző (7.450). A 60 km/h állandó lassújeles kezdőponti váltókörzet előtt fény- és kettős motoros sorompós útátjáró (7.630) létesült.
Stráľnice állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, három teljes hosszúságú átmenővágányos. Első átmenője faaljas, Hohenegger-es, a második az átmenő fővágány, a harmadik vasaljas, a Hohenegger-hez hasonló feszítőelemekkel leerősítve. Huszonnégyen szállnak le. Az első mellett beton járólapokból oldalperont képeztek ki, az 1.-2. között murvaburkolatú, betonszegélyű keskeny középperont. A kezdőponti váltókörzetből balra betonaljas iparvágány ágazik. Vasaljas, Hohenegger-es, rövid átmenő rakodóvágány - oldalrakodóval, betonozott rakodóterülettel - húzódik a felvételi épület végponti oldalától a végponti váltókörzetig. Fény- és motoros sorompós, vezetősines, aszfaltburkolatú útátjáró előzi meg a végponti váltókörzetet.
A váltókörzet után (8.590) kisnyílású acél gerendahidat fektettek, amelynek kezdőponti hídfőjétől 80 km/h sebesség alkalmazható. Fénysorompós (8.980) és nem biztosított (10.380) útátjárók következnek alsóbbrendű utak átszelésében. Kisnyílású betonhíd földút felett (10.9). 11.1-től illesztéses a jobb ív. Két nem biztosított útátjáró (11.370, 11.570) előzi meg a Radějovka patak kisnyílású, alsópályás gerendahídját (11.650), Petrov u Stráľnice megálló szomszédságában. Ketten szállnak le. A felvételi épület jellegzetes, henger alakú váróhelyisége felújítás alatt áll: nyílászárókat cseréltek rajta. Az oldalperont az előző állomáséhoz hasonlóan, beton járólapokból rakták ki. Fény- és kettős motoros sorompós útátjáró a végponti peronvégén (11.980), előtte 10 méterrel áteresz. A pálya továbbra is illesztéses, faaljas.
Sudoměřice nad Moravou előjelzőjét (13.3) kétszáz, bejárati jelzőjét (13.980) húsz méterrel előzi meg egy-egy áteresz. A váltókörzetet (14.4) előtt fénysorompós útátjáró létesült (14.370). A váltókörzet elejétől kezdőpont felé 80 km/h engedélyezett. Egy személy fejezi be útját a cseh-szlovák határállomáson, amelynek - illetve a Sudoměřice-Rohatec vonalszakasznak - a közelebbi ismertetését a hamarosan következő gyalogos bejárásra tartogatom.
Rohatec állomáson hatan szállunk le, engem kivéve valamennyien a Břeclav-ba tartó 3306-os személyre pályáznak - a vonat élén reggeli 2909-esünk gépét, a 363 160-ast látjunk viszont (Staré Město u Uherského Hradiątě állomáson történik a kölcsönös gépcsere). ÁlomBézénk a második átmenőre, a 3306-os szerelvénye a harmadikra érkezik, vagyis a fő-középperon szolgáltatásait mindkettő mellőzi, a viszonylag alacsony utascsere okán. 14 perc tartózkodás után a "RegioNova" feliratú jármű folytatja útját Hodonín állomásra.
A korábbi kirándulás során már bemutatott állomás első átmenője mellett oldalrakodó, raktár található. Rövid átmenő rakodóvágány ágazik az első teljes hosszúságú átmenőből az oldalrakodó kezdőponti (Břeclav felé mutató) végétől; a kezdőponti váltókörzet előtt csatlakozik vissza. Némi jóindulattal rakodóterületnek mondható, ami mellette fekszik. A felvételi épület végponti oldalától három csonkavágány indul, amelyeket a végponti váltókörzetbe kötöttek. A végpont felé nézve jobb oldaliból egyállásos színhez ágazik sínpár. A bal oldalin néhány "rendszeridegen" vasbeton aljat tárolnak: ezt a vonalszakaszt Pandrol típusokkal újították fel, míg a tárolt aljak Skl-14 leerősítéshez valók. Ezen a szakaszon az első átmenő melletti oldalperon burkolata betonlapokból rakott - az átépítés során valószínűleg nem cserélték ki. A végponti váltókörzetből balra használaton kívüli, az ív közepéig villamosított iparvágány ágazik, rövid szakaszon Pandrol ("classic") szorítórugós sínleerőssel. A vonal vége a térkép szerint egy kőbányánál található, innen kilenc kilométernyire északnyugatra, Dubňany település határában. A váltókörzet előtt faaljas, GEO-s, használatban lévő iparvágány ágazik jobbra, még a 343-as vonal kiágazása előtt.
Most rövid sétát teszünk a 343-as mentén, vissza Sudoměřice nad Moravou-ra, ahonnan a szlovákiai 114-es vonal igénybevételével Jókút (Kúty) lesz a célpontunk. A Morava balparti vonala és a Nordbahn között egymáshoz közel két átkötő létesült: az első Hodonín és Holics (Holíč) magasságában kel át a Moraván, a második pedig végig cseh területen haladva, Sudoměřice és Rohatec között. A több vicinális összekapcsolásából származó, 343-as menetrendi mezőben szereplő vonal ide eső szakasza nem más, mint ez a második átkötő.
A végponti váltókörzethez gyalogolva lefotózható a Přerov felé igyekvő autószállító tehervonat, az ellenkező irányból pedig a 362 112-es villanygép száguld a lengyel kocsikból összeállított EC103 "Polonia"-val.
A váltókörzetben jól megfigyelhetők a folyópálya Pandrol FastClip szorítórugói, míg a kitérők sínleerősítésében a szorítóelemek geometriája a klasszikus Pandrol-nak felel meg. Miután a kitérők betonaljain ékes-bordás alátétlemezeket használtak, egy speciális adapterre is szükség volt, amely egészen érdekes vizuális összhatást kölcsönöz a szerkezetnek.
A váltókörzettől jobbra ágazó 343-as vonalban az ív elejétől 50 km/h engedélyezett - a teljes, Sudoměřice nad Moravou-ig tartó szakaszra ezt a sebességet határozták meg. Eleinte hat, aztán tizenhat ezrelékkel lejt a pálya Rohatec kolonie megállóhely irányába. A bejárati jelzőtől (0.595) fenyőerdősávba merül bele a sínpár, a felépítményre hulló tobozok és tűlevelek folyamatosan szennyezik az ágyazatot. UIC49-es sínrendszer, GEO sínleerősítések, SB8D-84 típusú betonaljak jellemzik a négylyukú laposhevederekkel illesztett vonalat a 0.8-as szelvényértékig, ahonnan VÍT50 feliratú (vélhetően Vítkovice-i gyártású, 1950-es) vasaljak tűnnek fel, Hohenegger-szerű feszítőelemekkel. A vasalj a sínleerősítés alatt jellegzetes, sajtolt profilt kapott, amelyben a feszítőelem külső éle megtámaszkodik. A sínrendszer 49-esről némileg kisebbre, ránézésre 45 kg/fm körülire vált (Třinec MO24, illetve Vítkovice - Vít 24 MO jelöléssel), az aljtávolság megnövekszik. Az illesztéseknél helyenként egy-egy vasaljat faaljra cseréltek. A szelvénykövek az alsóbbrendű vonalakon előforduló típusúak: meglehetősen kisméretűek, felül lekerekítettek, a szelvényérték felírása céljából korong alakú mélyedéssel rendelkeznek, amelyre messziről nehezen leolvasható jelölés kerül.
A 300 méter sugarú ív végén, Rohatec kolonie megállóhely előtt végpont felé nézve jobbra és balra, fényjelzőkkel biztosítva egy-egy iparvágány ágazik (1.150), kisiklasztósarukkal ellátva. A kitérők Hohenegger-esek, faaljakon. A bal oldali vágányt már nem használják - ebben a csatlakozás előtt még egy fotoelektromos elhaladásérzékelőhöz hasonló szerkezet is megtalálható. A jobb oldali a megállóhely melletti telepre tart, amelynek kapuja előtt kettéágazik: a vonalhoz közelebbi ágán (faaljas, Hohenegger-es) a cseh államvasút cégjelét viselő, lejárt fővizsgájú, kéttengelyes hűtőkocsikat (Ibbhps 826 1) tárolnak, a vonaltól távolabbi ág bemegy a kerítés mögé. A telepet a vasút két oldalról is kiszolgálja, ugyanis a Rohatec állomás végponti váltókörzete előtt jobbra ágazó sínpár szintén erre fut be. A lejtő a kiágazástól 15 ezrelékes. A megálló zúzalék burkolatú peronja 1.3-tól kezdődik.
Időközben ÁlomBézénk 2711-es számon visszafordult Hodonín-ról, és mérsékelt utastelítettséggel tart a 343-as vonal másik vége, Vrbovce cseh-szlovák határállomás irányába. Itt egyetlen utas vár rá a fa és beton elemekből összeállított esőbeállóban.
A megálló végponti peronvége után (1.440) aszfaltút felett kisnyílású acél felsőpályás gerendahíd vezet át. Pályalemezén GEO-s, előtte és utána néhány méteres szakaszon faaljas, GEO-s a pályaszerkezet. A Rohatec kolonie előtti ívvel a Morava folyóra merőleges, közel déli irányt vett fel a vonal, ígyhát következnek az elmaradhatatlan hidak. Ártéri, ágyazatátvezetéses, kisnyílású betonhíddal kezdünk (1.6), a lejtő végetér. Most Třinec 47MO ČSD feliratú vasaljak következnek, amelyek felső felületén a VÍT50-estől eltérően nem két "púp", hanem két furat található. Sínleerősítésük ugyancsak Hohenegger feszítőelemes, de ezúttal az ékhatást az alj felől kiváltó profilt nem sajtolással, hanem egy-egy elem felhegesztésével készítették. Újabb ártéri, kisnyílású hídtól (1.7) 450 méter sugarú jobb ív indul, a végében a Morava mederhídjával. Az ívben helyezték el a Rohatec kolonie-i kiágazások fény előjelzőjét (1.750). A hidat a gát tetején vezető földút átszelésében csapórudas, állandóan zárt sorompós útátjáró (1.820) előzi meg. A műtárgy egy mederpillérrel rendelkezik (1.890), trapézövű, szegecselt acélszerkezetű, a pályaszerkezet hídfás, Hohenegger sínleerősítésű.
Enyhe lejtőben folytatódik a vonal, ahogy lefut a gátról. Földút átszelésében betonelemes, vezetősines, GEO-s, faaljas nem biztosított útátjárót (2.040) hoztak létre. Az illesztések ezen a szakaszon lengők, 2006-os telítésű faaljakon, Hohenegger leerősítésekkel. A Rohatec-re tartó közút beton felüljárón halad el a vasút felett (2.4), előtte 40 méterrel 2.520-ig tartó, 314 méter sugarú, bal ív kezdődik. Itt ikeraljasak, Hohenegger-esek az illesztések. Áteresz (2.470) felett tízméternyi szakaszon faaljas, Hohenegger-es a felépítmény. Egy-egy Hohenegger-es faalj csúszik be itt-ott, az illesztések pedig már következetesen faaljasak, hol lengővel, hol ikerrel. Földút átszelésében létesített, vezetősines, betonelemes, nem biztosított útátjárótól (2.690) három vágánymező erejéig újabb vasaljtípus, a V®KG56 lesz jellemző, de keveredik az előzővel. A folytatásban átadja a helyét a Třinec 47MO-nak. 500 méter sugarú, rövid bal ív (2.790) végét követően (2.980) nemrég felújított, beton áteresz, a környezetében új faaljakon GEO sínleerősítések, új ágyazaton. A folytatásban az aljvégekre némi ágyazatpótlás került.
3.3. környékén féljobbra a kb. három kilométernyire fekvő Szakolca (Skalica) szlovákiai település panelházait látjuk. 3.320-tól 600 méter sugarú jobb ív indul, a vége előtt (3.460) betonelemes és fagerendás burkolatú, nem biztosított, földút keresztezésében kiépített útátjáróval. Egyenes szakasz kezdődik (3.5), amelyben feltűnik a Morava csatornaszerűen vezetett mellékágának élénkzöld színű hídja, az egyenes végében pedig már Sudoměřice nad Moravou fény előjelzője. Két vágánymező erejéig beköszönnek a V®KG56 vasaljak, de a Třinec-i gyártmány azután ismét visszaveszi a dominanciát.
A csatornán alsópályás, párhuzamos övű, szegecselt, alsópályás, rácsos acélhíd (3.9) segíti keresztül a vasutat. Nemrég felújították és lefestették. A pályaszerkezet hídfás, GEO-s, a vezetőelemek szögacélból készültek. A híd előtt és után az átmeneti szakaszon faaljas, GEO-s a felépítmény. A vonalszakasz további részén az illesztések alatt is vasaljakat találunk.
A 2708-as számú, Vrbovce-Hodonín viszonylatú személyvonatot (a 205-ös és 206-os motorkocsikkal) a 4.2-es szelvénykő előtt fotózom, nem túl előnyös helyen. (A hídon persze lényegesen jobban mutatott volna, de hát mit szépítsük: kiment a fejemből, hogy jön, holott felírtam magamnak...)
Betonelemes-fagerendás burkolatú, nem biztosított útátjáró földúton (4.230) és alsópályás, kisnyílású gerendahíd (4.260) a további kínálat, mégpedig a cseh-szlovák határ közvetlen közelében. Nem kizárt, hogy a gerendahidat már szlovák területről fotózom, bár tisztességesebb megörökítéséhez alapos növényzet-ritkításra lett volna szükség. Hídfás, GEO-s a pályaszerkezet, UIC49-es sínekkel, akárcsak az előző műtárgyon.
Felújított, kisnyílású betonhíd meder felett (4.390), azután 248 méter sugarú bal ív (4.5), benne az előjelzővel (4.6). Jobboldalt, a vasút melletti földút hozzánk közelebb eső szélére kitették az államhatárt jelző táblát. Szemközt, az egyenes folytatásában éppen a közúti határátkelőre látunk rá, közelebb pedig a szlovák 114-es vonal halad jobbra Jókút (Kúty), balra Sudoměřice felé. Földút keresztezésében létrehozott, betonelemes-fagerendás, nem biztosított útátjárótól (4.690) az illesztések alá ismét Hohenegger-es faaljak kerültek. A bejárati jelzőt (4.990) az ív végére telepítették, ahol vonalunk a 80 km/h sebességre engedélyezett, szlovák 114-es - vagyis a Morava balparti vasútjának szlovákiai folytatása - mellé ér. A vasaljas felépítmény faaljas, Hohenegger-es, UIC49-es sínrendszerűnek adja át a helyét. A jelzők közelében (5.0) kisnyílású híd alatt földút bújik át, utána beton közúti felüljárót építettek. Közvetlenül a váltókörzetet megelőzően (5.1) pályalemezes, GEO sínleerősítésű, nemrég felújított, felsőpályás, kisnyílású acélhidat látunk, vízfolyás felett. Faaljas, GEO-s a váltókörzet, 40 km/h állandó sebességkorlátozással.
Az állomás fény bejárati és egyéni törpe fény kijárati jelzős, tolatóvágányutas biztosítóberendezésű, három átmenővágányos, középen az R65 sínrendszerű, GEO-s, betonaljas átmenő fővágánnyal. A két szélső sínpár UIC49 sínrendszerű, betonaljas, GEO-s (a 343-as vonal a harmadik átmenőben folytatódik). A felvételi épület (14.440, a balparti vonal szelvényszámozása szerint) a Veselí nad Moravou felőli váltókörzethez közelebb helyezkedik el. Az első átmenő mellett betonszegélyű, zúzalék burkolatú oldalperon, az 1.-2. és 2.-3. között alacsony középperon épült (előbbi betonelemes, utóbbi egyoldali betonszegélyű, zúzalék burkolatú). Eredetileg valószínűleg oldalrakodó is tartozott a felvételi épület szomszédságában létesített, faszerkezetű raktárhoz, illetve a raktártól a végponti (jókúti) váltókörzet irányába húzódó rakodóterületet sem a határőrök és az utasok használták gépkocsi parkolónak. Mai állapotában, az első átmenő melletti oldalperon megépülésével Sudoměřice nad Moravou legfeljebb tranzit teherforgalmat bonyolít.
A felvételi épületben található pénztár csak belföldi jegyeket ad ki az ablak feletti tábla szövege szerint - azonban ennyi éppen elég, Jókútig belföldi díjszabás érvényes, bár a jegyen azért megbontva szerepel a távolság a határpontig, illetve onnantól Jókútig.
A Szakolcáról érkezett 2452-es számú személyvonat - a 810 251-es motorkocsi a cseh állami vasúttársaságtól, szólóban, üresen - fordul 14:43-kor 2421-esként. Az útlevélkezelő rendőr az első átmenő mellett ácsorog, majd amikor látja, hogy felszállok, ő is felszáll és elkéri az útlevelemet. Az utascsere ezzel be is fejeződött. Nos, láthatóan itt sincs senki tömegekre berendezkedve: az érdeklődőket inkább a közúti határátkelőnél keressük... A 114-es vonal a 343-as odaeső szakaszának Veselí nad Moravou kezdőpontú szelvényszámozását örökli: a jókúti váltókörzetet követő szelvénykövön a 14.8-as értéket találjuk, a határpont 14.960-ra esik. Majd vált a számozás, a szlovák oldalon (78.646) az első műtárgy egy áteresz, 78.550-nél.
Nem biztosított útátjáró (77.505) szomszédságában létesített, kisnyílású híd (77.350) után rögtön Szakolca előjelzője következik. Kisnyílású híd aszfaltút (77.0), azután meder (76.880) felett, áteresz (76.850), és jön az állomás bejárati jelzője (76.620). A váltókörzet eleje mögött (76.380) fény- és motoros sorompós útátjáró, aszfaltúton.
Szakolca (Skalica na Slovensku) fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzőkkel felszerelt, öt átmenővágányos állomás. A faaljas váltókörzeteken legfeljebb 40 km/h alkalmazható. Az első és az ötödik (Hohenegger-es, betonaljas) átmenő mellett a végponti (határpont felé eső) váltókörzethez közelebb beton rakodóterület található. Az átmenő fővágány a második, GEO-s, betonaljas. A harmadik és negyedik felépítménye az elsőére és ötödikére hasonlít. A sínrendszer UIC49-es, kivéve a harmadik átmenőt, amelyben a Rohatec-Sudoměřice között látott típusok egyike fekszik. A felvételi épülettel szemközt ipartelepet látunk. Az első átmenő a végponti rakodóterületen kívül vágányhídmérleggel is rendelkezik, illetve a felvételi épület jókúti oldalától oldalrakodó, faszerkezetű raktár (romos, nem használják), és még egy rakodóterület tartozik hozzá.
14:52-kor Jókútról érkezik a 2416-os személy, szerelvénye a 810 256-os cseh motor szólóban, nyolc utast hoz. A mi vonatunk 15:20-kor, 33 perc tartózkodás után indul tovább, ami utasbarát megoldásnak nem nevezhető a Csehországból érkezők szemszögéből - csakhogy szemlátomást az ilyen utas ritka. (Vagy éppen ezért ritka? A tyúk-tojás típusú kérdés jellegzetes gumicsont a gyenge kihasználtságú vonalakon...) A két motorkocsi tolatási manőverekbe kezd a szintén cseh 010 326, 010 303 mellékekkel, végül 810 251-esünk szólóban visszatér az átmenő fővágányra.
Az oldalrakodón rengeteg zárjegy hever szanaszét, ami a rakodási műveletek folyamatosságára utal. Az átmenő rakodóvágány betonaljai - miként a többi Hohenegger-es vágányéi - régebbi típusúak, egyenes geometriával, az illesztéseknél pedig a szintén nem mai gyerek VUS-62 típust találjuk.
Tizenöt utassal kezdünk neki a viszonylat belföldi szakaszának. Közvetlenül a váltókörzet után fénysorompós útátjáró található, aszfaltúton át (75.850). A nyíltvonalon 80 km/h engedélyezett. Áteresz (75.520), nem biztosított alsóbbrendű aszfaltúton (75.050). Jobboldalt 74.7-től tó víztükre teszi változatossá a Morava sík, füves-nádas mellékét. A további, megemlítendő objektumok: kisnyílású híd patak felett (74.080), nem biztosított útátjáró földúton (73.4), áteresz (73.150), nem biztosított útátjáró földúton (72.940), kisnyílású betonhíd (72.720) és áteresz (72.450).
Kátó (Kátov) megállóhelyen nincs utascsere. Jókúti peronvégén (72.074) fénysorompós útátjáró található, aszfaltúton át. Nem biztosított útátjáró földúton (71.750), fénysorompós útátjáró aszfaltúton (71.245), ötven méterre tőle alsópályás gerendahíd folyócskán - és máris megjelenik a felsővezeték (a vonal innen Jókútig villamosított), illetve Holics (Holíč nad Moravou) fény előjelzője (70.750). A bejárati jelző (70.050) előtt még egy nem biztosított útátjáró, ezúttal aszfaltúton (70.370). Jobbról egykor iparvágány csatlakozott, ma már csak az alépítmény és egy-egy keresztalj mutatja a helyét. A váltókörzet 40 km/h állandó lassújeles, előtte közúti felüljárón ível át a vasút felett a Hodonín-ra vezető közút. Kissugarú, 40 km/h állandó lassújeles ívvel közelít a Holics-Hodonín közötti átkötő - a személyszállítás feladása előtt a 115-ös menetrendi mező vonala. Felépítménye tűrhető állapotban van, használják is, bár innen nem látszik, hogy meddig.
Négyen szállnak fel. Az állomás fény bejárati jelzős, és a teljes hosszúságú átmenővágányait tekintve féllíra, átmenő fővágánya az első. A második és a negyedik betonaljas, GEO-s. A végponti váltókörzet közelében létesített felvételi épület előtt négy átmenővágány látható, közülük az első mellett oldalperon, az 1.-2. és 2.-3. között egyoldali betonszegélyű, zúzalékburkolatú keskeny középperon szolgálja az utasokat. Az épület kezdőponti oldalától a harmadik és negyedik átmenő között még egy átmenő ágazik, vágánykapcsolatot követően. Az első átmenőből a felvételi épület felé két rövid átmenő indul, közülük a bal oldali oldalrakodóval, raktárral, rakodóterülettel ellátott. Végpont felé rövid csonkaként is folytatódik. A kezdőponti váltókörzet előtt a bal rövid átmenőbe balról csonka csatlakozik, amely a rövid átmenővel közrefogja a rakodóterületet.
A váltókörzet (68.6) után 80 km/h engedélyezett. A kezdőponti bejárati jelzőt (68.4) nem biztosított útátjáró követi (68.3). Pörgetett vasbeton felsővezeték tartóoszlopok hordozzák a hosszláncot. A nyíltvonalon kisnyílású híd (67.620), fénysorompós útátjáró aszfaltúton (67.060), nem biztosított útátjáró földúton (66.0), kisnyílású betonhíd (65.8), nem biztosított útátjáró földúton (65.2) a menü. Kopcsány (Kopčany) megállóhelyen hárman szállnak fel. Végponti peronvégét (64.3) nem biztosított útátjáró és áteresz zárja. A peron zúzalék burkolatú, sínkoronaszintű.
Az Egbell (Gbely) állomásig tartó sík, egyenes szakaszon földutak átszelésében létesült, nem biztosított útátjárókkal (63.820, 63.070, 61.0), átereszekkel (63.7, 61.750), kisnyílású hidakkal (61.520, 60.480) találkozunk. A végponti fény előjelzőt 60.320-nál telepítették. Némi változatosságként, néhányszáz méter erejéig erdős területre érünk. A fény bejárati jelzőtől (59.630) nem messze (59.3) nem biztosított útátjáróban földutat keresztezünk. A váltókörzeteken itt is 40 km/h állandó lassújel érvényes. A váltókörzettől 150 méterre áteresz. Kitérőbe járunk "a semmiért" - valószínűleg a szolgálatok mechanikusabb munkafeltételeinek megteremtése érdekében, ugyanis munkanapokon itt tényleg van vonatkereszt. Jobboldalt ipartelep húzódik. A fény bejárati jelzős Egbellen Hohenegger-es sínleerősítésű, egyenes geometriájú betonaljasak az állomási vágányok, kivéve a GEO-s másodikat (átmenő fővágány). Az utolsó (4.) átmenő - Hohenegger-es, betonaljas, némi faaljjal vegyítve - nincs villamosítva, vágányhídmérleggel látták el. Az első átmenő mellett oldalrakodó és rakodóterület található. Hárman szállnak le, hatan fel. A kezdőponti váltókörzetnél útátjáró fedezőjelzőt állítottak fel, a váltókörzet mögötti, áteresz mellett létesített, fénysormpós útátjáró (58.287) miatt. A nyíltvonal ismét 80 km/h-s.
57.095: nem biztosított útátjáró alsóbbrendű aszfaltúton. Egbell megálló (Gbely zastávka) előtt nyíltvonali kiágazás jobbra, fatelephez (56.950). Egy utas száll fel a romos, tégla esőbeállóval felszerelt helyen. A fatelepi vágány a megálló (voltaképp megálló-rakodó) alatt visszacsatlakozik (56.650). Nem biztosított útátjárókban előbb két murvás utat, majd két alsóbbrendű aszfaltutat szelünk át (56.4, 55.8, 55.4, 52.650), és egy áteresz is becsúszik (53.580). Jókút fény előjelzője (52.470) mögött nem sokkal (52.2) ismét aszfaltutat keresztezünk nem biztosított útátjáróban - végül baloldalt megjelenik a kihúzó, amelyet Jókút rendezője használ.
Jókúton (Kúty) néhány gyors fotóra futja, majd épp elkapom a 16:01-kor Pozsonyba induló, 2023-as számú személyvonatot. A 240 129-es Laminátka három kocsit vontat, egy 82-48-ast és két 22-44-est. Az önműködő ajtók közül legalább kettő üzemképtelen, menetközben is nyitva marad. 30%-os utastelítettségünk a 10-30 fős, több felszállót tartalmazó, vegyes utascseréknek köszönhetően fokozatosan növekszik.
230-as Laminátkával konténerszállító teher üldözi vonatunkat a helytelen vágányon, aztán Malackánál meg is előz. Itt huszonöten szállnak fel, tizenöten le. Az R233 "Svätopluk" gyorsvonatig bő óra áll rendelkezésemre, de kihasználni kevéssé tudom, az időnként eleredő esőnek és az éppen most visszafogottabb vonatforgalomnak köszönhetően.
Malacka (Malacky) fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, öt átmenő- és egy csonkavágányos, átmenő fővágányai a második és a harmadik (R65 sínrendszerű, betonaljas, GEO-s). Jókúti váltókörzeténél, a tolatóváltók és a líra eleje között (24.905) fény- és kettős motoros sorompós útátjáró létesült. Az első átmenő faaljas, Hohenegger-es, UIC49 sínrendszerű. Rövid átmenő rakodó ágazik belőle a felvételi épület pozsonyi oldalától, mellette oldalrakodó, rakodóterület. Keskeny, egyoldali betonszegélyű (betonaljakból), zúzalékburkolatú középperonok húzódnak az 1.-2., 2.-3., 3.-4. között. A felvételi épület mögött némileg lepusztult buszállomás található, tőle kezdőpont felé üdítőitalgyár, mégpedig a két barna üdítőital-előállító közül a kékebbik üzeme. Rakodó csonka ágazik a pozsonyi váltókörzetből a felvételi épület oldalán, a rövid átmenő rakodóvágánnyal rakodóterületet fognak közre. A felvételi épülettel szemközti oldalon szintén ipartelep fekszik.
A településen a szlovákiai kisvárosokra, falvakra jellemző, köztéri "lármafák" üzemelnek: a rendkívül torz minőségű adásban női hang sorol különféle hirdetéseket vég nélkül, zavaróan hangosan.
Az R233 "Svätopluk" gyorsvonat 242 238-as gépe mögött a 19-41 073, 82-40 343, 20-41 838, 20-41 956, 20-41 986, 20-41 235, 20-41 445 kocsik szerepelnek. A tizenöt felszállót is beleértve az első három másodosztályú kocsiban 25% az átlagos telítettség, a negyedikben 15%, az utolsó kocsi üres. A poggyászteresben tizen, az elsőosztályon két vasutassal együtt heten ülnek.
A pozsonyi alagút előtt kb. 400 méteres szakaszon "becsomagolták" a Jókút felé helyes vágányt: geotextíliát terítettek a sínekre, rá zúzalék került, ennek tetejére betonelemek. A két alagút közül az ehhez a vágányhoz tartozó felújítását készítik elő, tehergépjárművek számára teszik megközelíthetővé ezen a módon. Pozsonyban majdnem mindenki leszáll, harmincan várnak a peronon, és a 20 perces tartózkodás alatt még érkeznek érdeklődők. Szencen (Senec) 14, Galántán (Galanta) 40, Vágsellyén (©aµa) 40, Érsekújváron (Nové Zámky) 45 a leszállók száma, jóval kevesebb felszálló mellett (rendre 2, 15, 3, 2). Párkányig (Stúrovo) mindössze tizenöten utaznak.
Párkánytól Budapestig az EC175-öst veszem igénybe. A 014-es Gorilla vontatja, kocsijai: 19-91 519, 18-90 507, 88-90 502, 21-90 933, 20-91 564, 20-91 559, 20-91 551, 20-91 557, 84-91 911. Az utasszámok hátulról előre, kocsinként: 2, 4, 6, 11, 5, 17, 0, 3, 5. Dunakeszi és Rákosszentmihály bejáraton egyaránt megfogják vonatunkat, ami végül 9 perc késést okoz.

Vissza a főlapra