Ostrava II. - harmadik rész

 

A harmadik nap (2009. augusztus 22 szombat) hajnalán kiadós zivatar vet véget a dühöngő hőségnek, és mire összeszedelőzködöm, borultság, ugyanakkor friss, fülledtségtől mentes levegő fogad az utcán. Az ostravai nagyállomásra menet lekapok néhány városi kötöttpályás eszközt, csak úgy, ahogy jönnek, sorban.
Nyolc után hirtelen megélénkül Ostrava hlavní nádraľí forgalma: hétvégi kirándulócsoportok, kiruccanni vágyó családok jönnek, jegyet vásárolnak, várnak a vonatukra. A galériaszinten Jan Zatorsky fotóművész kiállítása vonja magára a figyelmet. A támogató (?) ČD célja talán a vasút emberközeliségének bemutatása volt, amihez az alkotó egyedi receptet választott: végy egy vasúton fellelhető eszközt, fényképezd le, aztán formázz valami hasonlót, gyanútlan állampolgárok testének felhasználásával.
Zatorsky úr emberközelisége helyett én inkább a járműközeliséget választom, színes Pershingek segítségével. Rendületlenül folyik az 5-ös számú középperon tetőcseréje. Az oszlop- és peronerdőben Dvoičkás teher halad Prerov felé, kék-sárga, OKD Doprava-állományú, a rövid gépterüknél csatolt 740-esek önürítősöket továbbítanak, a szintén kék-sárga 771-es gurul gépmenetben. A 4-es peron mellől, sárga csíkos, bordó Búvár és négy termeskocsi összeállításban 8:45-kor elstartol a 3118-as személy, Frenątát pod Radhoątěm állomásra.
A 8:51-kor Opava východ-ra közlekedő, 1612-es számú sebesvonat a kiágazó kunčicei vágánycsoport 4-es számú középperonja melletti külső sínpárhoz érkezik Český Těąínről, leteszi minimális számú utasát - továbbutazóból mutatóba akad rajta -, a peronon összegyűlt tizenkét jegytulajdonos elhelyezkedik benne, és máris mozgásba lendülünk. A hangtalan City Elefant - 471 035 (Adélka), 071 035, 971 035 összeállításban - így, üresen még inkább süketszoba-hatást kelt. Ostrava-Svinov állomáson az öt leszállót bőségesen ellensúlyozza a harminc új utas, irányt váltunk és 9:06-kor folytatjuk utunkat a 321-es vonal északi felén, Opava városába. Menetrend szerint csak Háj ve Slezsku állomáson végzünk utascserét.

A szelvényszámozás a Nordbahn-hoz képest folytatólagos. Az Odra (Odera) mellékvize, az Opava alsó folyásának lapos völgyét követő vasút egyvágányú, villamosított, az engedélyezett sebesség a váltókörzet utáni, aránylag kissugarú, bal ívben 80 km/h, az ív végétől 100 km/h. A pályaszerkezet hézagnélküli, betonaljas, Skl-14 (Skl-15) leerősítésű, a felsővezetékrendszerben új rácsos acél tartóoszlopokat és univerzális (25 kV-ra is megfelelő) műanyag szigetelőelemeket alkalmaztak. A közlekedés állomástávolságú. Az állomások fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzősek. Az ívben jobbra ágazik a városi erőmű dízelüzemű vasúti kapcsolata (262.4), közúti felüljáró (262.680) és Ostrava-Svinov Opava felőli, azaz végponti bejárata (262.730) következik, a vasút alatt csöveket keresztüljuttató kisnyílású betonhídnál (262.830) végetér az ív, százra gyorsítunk, kisnyílású híd (263.250) és fénysorompós útátjáró (263.9) jön. Baloldalt használaton kívüli, faaljas csonka jelenik meg, vágánykapcsolat történik hozzá a vonaltól, azután balra három sínpár alakul, a külső oldalrakodós csonka, a két közelebbi betonaljas, GEO-s, és csupán a belsőt villamosították. A csonkát egyáltalán nem, a másik kettőt ritkán használják. Gyalogosfelüljáró határolja kezdőpont felől Ostrava-Trebovice átmenő fővágány mentén jobboldalt elhelyezett, magasított, kisméretű vasúti épülettel kiegészített, díszkőburkolatú oldalperonját (264.5). A végponti peronvég mögé főjelzőt (264.9) telepítettek, kijárati jelző és valószínűleg útátjáró-fedezőjelző szerepkörben. A jelzőt követően a belső sínpár csatlakozik az átmenő fővágányhoz, a vontatóvágányként fektetett külsőbe balról használaton kívüli sajátcélú kapcsolat torkollik, fénysorompós útátjáró (265.1) mögött a vontatóvágány a vonalhoz közelít, párhuzamosan halad tovább - betonaljas, GEO-s, nincs használatban. Balra újabb sajátcélú kapcsolat ível belőle, végül a vontatóvágány is balra távolodik (265.9), két kisnyílású hidat (266.050, 266.550) illetve fénysorompós útátjárót (266.180) megelőzően. (Ostrava-Trebivoce elsődleges feladata a Svinov városrész északi szélén működő ipari üzemek kiszolgálása - lenne. Illetve volt. Mostanság szemlátomást nem a vasúti infrastruktúra biztosítja a kiszolgálást.)

A keretállásos felsővezetékrendszerű Děhylov kezdőponti előjelzője (267.450) és bejárati jelzője (268.2) aszfaltút metszésében létesített, fénysorompós útátjárót (268.050) fog közre. A váltókörzetben (eleje: 268.4) fénysorompós útátjáró (268.5) működik, aszfaltút átszelésében. Az átmenő fővágányból (2.) betonaljas kitérőkkel egy-egy betonaljas, GEO-s átmenő (1. és 3.) ágazik, középtájt baloldalt a végponti váltókörzetbe kötött csonka veszi kezdetét, rakodóterülettel a külső oldalán. Az állomás végponti végéhez közelebb, jobbra látjuk a felvételi épületet, környezetében az 1. mellett díszkőutánzatú betonelemes oldalperon, az 1.-2. között pedig betonelemes középperon segíti az utascseréket. A betonaljas váltókörzetben (vége: 269.5) fény- és motoros sorompós útátjáró (269.4) létesült. Folyamatosan tartjuk a 100 km/h sebességet. Az állomásköz elején két fénysorompós útátjáró (270.2 és 271.1; alsóbbrendű aszfaltúton), két kisnyílású híd (271.2, 271.8) - köztük balra alacsony bélésfal (271.5-271.7) - és Jilěsovice megállóhely (kezdőponti peronvége: 272.180) említhető, baloldalt kialakított oldalperonnal, a végponti végénél egyszintes felvételi épülettel (272.4). A településrészeket összekötő utak különszintű átvezetését kisnyílású hidakkal (272.220, 272.350) oldották meg a peron alatt. 272.5-ig alacsony bélésfal övezi a vonalat baloldalt. Kisnyílású híd (273.4), fénysorompós útátjáró alsóbbrendű aszfaltúton (274.350), Háj ve Slezsku kezdőponti előjelzője (274.450), áteresz és rögtön utána fénysorompós útátjáró (275.030 - aszfaltúton), kisnyílású híd (275.1), fénysorompós útátjáró (275.250; aszfaltúton), bejárati jelző (275.3) - és megérkeztünk a keretállásos felsővezetékrendszerű Háj ve Slezsku betonaljas váltókörzetéhez (275.450). Jobbra iparvágány ágazik, balról pedig rövid csonka csatlakozik, amelyből visszafogással egyállásos színbe lehet jutni. Betonaljas, GEO-s átmenők (1. - R65 sínrendszerű - és 3.) ágaznak mindkét oldalra, illetve ugyancsak betonaljas, GEO-s, a végponti váltókörzetnél végetérő csonkák, rendre az 1. és 3. külső oldalán. A jobb oldali csonkát nem használják. Az 1-ből balra ágazott, rövidebb csonka (UIC54 sínrendszerű) két oldalrakodóval és két raktárral rendelkezik, a kétszintes, előtetős, nem különösebben tetszetős kialakítású felvételi épület (275.950) kezdőponti és végponti oldalán. A bal csonkához az épületnél térkőburkolatú oldalperon került, az 1.-2. illetve a 2.-3. átmenők közé pedig betonelemes, keskeny középperon. Öten szállnak fel. Az opavai váltókörzetnél (276.250) kisnyílású hidat (276.150), valamint fény- és motoros sorompós útátjárót (276.350; aszfaltúton) látunk. Dinamikus gyorsítással százra állítja be a tempót a City Elefant. A folytatásban egy sorozat kisnyílású híd (276.8, 277.650, 278.1 - út átszelésében; 277.3, 277.950 - vízfolyás átszelésében), előjelző végpont felé (278.550), földút metszésében kialakított, de megszüntetett fénysorompós útátjáró (278.750), főjelző (279.250; valószínűleg állomásköz-megosztó) és fénysorompós útátjárók (279.270, 279.450 - aszfaltúton) közé zárva Lhota u Opavy megállóhely (279.350), jobboldalt térkőutánzatú, betonelemes peronnal, a végponti végében kisméretű felvételi épülettel. Patak kisnyílású hídját (279.6) és átereszt (280.050) magunk mögött hagyva közelítjük meg az ugyancsak két fénysorompós útátjáróval (280.450, 280.650; aszfaltúton) közrefogott, a vágány bal oldalára húzott, térköves peronnal rendelkező Mokré Lazce megállóhelyet (280.520).

A megállót követően kisnyílású hidak (280.770 és 281.0), ©títina kezdőponti előjelzője (281.350), áteresz (281.480), fénysorompós útátjáró (281.5; aszfaltúton), ©títina bejárata (281.750), a vele fedezett fénysorompós útátjáró (281.8; aszfaltúton), kisnyílású híd (281.850), áteresz (282.050) a sorrend. A váltókörzetben (eleje: 282.2) fénysorompós átjáró (282.250) működik, aszfaltút metszésében. Az átmenő fővágány (2.) melletti 1. és 3. átmenők betonaljasak, GEO sínleerősítésekkel, balra rövid átmenő ágazik a kezdőponti váltókörzetből, rakodóterülettel, illetve sajátcélú kapcsolat az állomás melletti telephez. A felsővezetékrendszer részben keretállásos, részben egyedi tartószerkezetes. A felvételi épület a kezdőponti váltókörzet szomszédságában keresendő. Az első átmenőhöz, valamint az első és a második közé térkőutánzatú, betonelemes utasperonok kerültek. Kisnyílású híd az állomás területén (282.950) és a végponti váltókörzet mögött 150 méterrel, 50 méterrel megelőzve a végponti bejáratot. (Ezen a szakaszon sajnos elmaradnak a szelvénytáblák, és a szelvénykövek sem látszanak ki a fűből.) Út feletti kisnyílású híd, áteresz, kisnyílású híd (284.650) Opava-Komárov kezdőponti előjelzőjénél, aszfaltúton fénysorompós útátjáró (284.950). A jobb oldalt kiterjedt ipartelep uralja, a vasút Opava-Komárov bejáratánál (285.350) rövid bal ívet vesz, bal kéz felől is ipari terület tűnik fel. Jobbról, a nagy iparteleptől sajátcélú kapcsolat közeledik és a váltókörzetbe (eleje: 285.6) torkollik, ahol fény- és motoros sorompós átjárót (285.650) alakítottak ki, a 11-es számú főút szintbeli keresztezésében. Használaton kívüli, betonaljas, GEO-s, rövid csonka kapcsolódik az útátjáró mögül a líra kezdőponti végébe. Az állomás féllíra, három teljes hosszúságú (az átmenő fővágány a 3.) és két rövidebb, jóval a végponti váltókörzet előtt visszakötött, betonaljas, GEO-s átmenővel, baloldalt. A rövid átmenőknél meghagyták a régebbi, faaljas kitérőket. A bal külső rövid átmenőhöz a kezdőponti végénél jó ideje forgalommentes iparvágány csatlakozik. Az egyszintes felvételi épület baloldalt, a kezdőponti váltókörzetnél kapott helyet. Az átmenő fővágány és a 2. teljes hosszúságú átmenő széles, térkőutánzatú, betonelemes szigetperont ölel körbe. Az 1. teljes hosszúságú átmenő a végponti váltókörzetnél (286.7) rövid csonkában folytatódik, ahol a 2. és a 3. közé kitérőirányban 60 km/h-val igénybevehető kitérőt fektettek. A végponti bejáratot (287.050) földút (286.8) és patak (287.150) kisnyílású hídja között látjuk. Macskaköves út (287.4) és földút (287.9) kisnyílású hídja előzi meg a Moravice folyócska akadályát leküzdő többnyílású, felsőpályás műtárgyat (288.050). Vízfolyás egynyílású betonhídja (288.2), Opava východ előjelzője (288.250), egy-egy földút kisnyílású hídjai (288.4, 288.7) következnek az állomásköz végében.
Opava východ bejárata (288.970) mögött (289.0) jobbról a vonalunk mellé kerül a 317-es menetrendi mezőben szerepeltetett vaspálya (Opava-Hlučín) betonaljas, Hohenegger-es vágánya, és a váltókörzetig párhuzamosan halad. Kerékpár- és gyalogút acélszerkezetű felüljárója (289.130) alól kibújva jobbról kihúzó csonka és a külső oldalán iparvágány, balról pedig a kihúzóhosszon villamosított, ezen a szakaszon felújított 310-es (Opava-Krnov-Olomouc), és mellette (külső oldalán) a 314-es (Opava-Jakartovice) vonalak sínpárja csatlakozik az 50 km/h állandó lassújeles, betonaljas és faaljas kitérőket egyaránt tartalmazó váltókörzetbe (eleje: 289.4). Ugyanitt jobbra történnek kiágazások oldalrakodókhoz, raktárakhoz, ömlesztettáru depóhoz - és kibontakozik a líra. A váltókörzetnél balra háromállásos, hosszú színt és könnyűszerkezetes tetővel kialakított, fedett mozdonytárolót látunk, ezt vízház követi, egyszintes, sárga épülettel, melynek tövében megtaláljuk az eredeti állapotában hagyott - és fenntartott - 290.0 szelvénykövet ("290 Kilom. nach Wien" felirattal).
Pontosan érkezünk (9:26), a mellettünk lévő sínpárokon 810-es, 809-es motorkocsik és mellékeik, 843-as motorkocsik mellékkel-vezérlővel, Pantográf, élén a 460 006 motorkocsival, a színnél pedig 742-es mozdony figyelhető meg. Az egyedi tartószerkezetes megoldásoktól sem mentes, de alapvetően keretállásos felsővezetékrendszerű Opava východ fejállomáshoz négy irányból (Jakartovice, Krnov, Svinov, Hlučín) érkeznek vonalak, valamennyi egyvágányú, a svinovi villamosított, a többi dízelüzemű. A központi líra tíz betonaljas, Hohenegger-es sínpárt számlál, két - rövidebb és hosszabb - csoportban. A rövidebb csoport (1.-4. vágányok - a helyi számozás szerint rendre 15-össel, 13-assal, 11-essel, 9-essel azonosítják ezeket) bakjainak szelvényértéke 290.070 (1.) illetve 290.120 (2.-4.) - a háromszintes, nagyméretű, előtetős felvételi épület kezdőponti oldalának tövében -, míg a hosszabb csoport (5.-10.) végighalad az épület előtt, a végponti oldalánál az oldalrakodós-raktáras 10. kivételével, faaljas kitérők segítségével egybecsatlakozik, a bakok (külön ágazó csonkáé az 5-ből, közös 5.-9. és 10.) a 290.4 szelvénytáblához kerültek, a belváros felé emelkedő domb aljába. Az utascserék az 1.-2. részint térköves, részint térkőutánzatú betonelemes, a 3.-4. keramitkocka burkolatú, széles, és az 5.-6. térköves-betonelemes, magasított középperonjain (számozásuk rendre 3., 2., 1.) keresztül bonyolíthatók. Az utasok kényelmét perontetők, biztonságát az 1-es számúhoz vezető gyalogosaluljáró, eligazítását vizuális és gépihangú utastájékoztató berendezés szolgálja. A negyedik vágány bakján a felújítást nem kapott, eredeti utasterű 24-29 527-es mellék árválkodik.
A kezdőponti váltókörzetnél működő telephelyen a 742-es mellett a napszítta 799 012-es, kéttengelyes fűtőházi tolatómozdony pihen. A felvételi épülettel szemközti, előtetős raktárak környezetében kéttengelyes, üzembenlévőnek tűnő hűtőkocsik, valamint rönkfával rakott, faszállító pőrék vonják magukra a tekintetet. A kezdőponti váltókörzetből Svinov felé nézve jobbra ágazik a 314-es és a 310-es vasút. A kissugarú ívben 50 km/h állandó lassújeles, nemrég felépítménycserélt, hézagnélküli, betonaljas, Skl-15 sínleerősítésű, UIC54 sínrendszerű vágány külső (Svinov felé nézve jobb) oldalán, párhuzamosan fektették a faaljas, Hohenegger-es 314-est, amely kisebb ívsugarat tartva, eltávolodik a 310-estől, fénysorompós útátjáróban átszeli a Bílovecká utcát (az átjáró környezetében a felépítménye betonaljas, GEO-s), fokozatosan magasságot veszít és bal ívvel a 310-es alá bújik, amely előtte emelkedőre kaptatva, felsőpályás acél gerendahídon metszi a Bíloveckát. A 310-es kissugarú íves szakaszán az oldalirányú ellenállást növelő fémkonzolokat erősítettek minden második alj közepére.

A városi közösségi közlekedésben a cseh SOR Libchavy buszaival és Solaris Trollino 12AC jelzésű trolikkal találkozhatunk. A vasútállomás közelében, a Pavel Kříľkovský kertben kis domb magasodik - a minorita kolostorral szemközt - , ennek tetején három, rézlemezből készült, nagyméretű, ülő madáralakot helyeztek el. A madarak időnként a fejüket forgatják, és bár nyilvánvalóan gyerekcsalogatónak szánták a mechanikus szobrokat, ijedősebb csemetét talán mégsem érdemes idehozni, a végén rosszat álmodik...
Kisétálok a bicikliutas-gyalogosfelüljáróig (289.130 a svinovi vonal szerint). Opava felé nézve, a párhuzamos 321-es és 317-es vonalakhoz jobbról betonaljas, Hohenegger-es kihúzó csonka (bakja a híd alatt) és egy iparvágány érkezik, a vasút melletti teleptől (három sínpárból egyesül, a belső ág a telep határától veszi kezdetét (régebben onnan érkezett), a második a telep meglévő kapcsolata, a külső pedig gyáré. A gyalogosfelüljáró tövében (tízméternyire tőle) a 317-es vonal 28.4-es szelvényköve található - szelvényszámozása szerint 28.670 a váltókörzet. Opava és Hlučín között ugyan csak huszonkét kilométer a távolság, ám ha hozzáképzeljük az elbontott Hlučín-Ostrava összeköttetést (városi villamosként működött egykor), megkapjuk a hiányzó kilométereket.

A 10:14-kor forduló Elefántot buktam, de más járművekből szerencsére nincs hiány. Krnovról szóló 809-es motorkocsi, Svinovról Pantográf fut be...
...Hradec nad Moravicí felől 810-es érkezik mellékkel, kisvártatva visszafordul - a motkorkocsit egy cseh politikai párt matricázta fel narancssárga, kamillavirágos ruhájúra, választási kapmányának részeként. A 843 028 motor, mellék (29-29), 86-29 002 vezérlő összeállítású R882-es gyors (Ostrava-Svinov - Jeseník) a vezérlős végére még két 29-29 sorozatú melléket és 843-as motort kap...
...azzal irányt váltva (hat perc késéssel, 10:36-kor) elstartol a 310-es vonalra. Jakartovice állomásra a szóló 809 307-es visz kétharmad háznyi utast. Összességében nem panaszkodhatnak az opavaiak a közösségi közlekedésre: a szélrózsa minden irányába indulnak-érkeznek személyszállító vonatok, és ne feledkezzünk meg a buszokról sem.
Pantográf és a 024-es City Elefant fut be, aztán már a harmadikról (a keramitos peron mellől) 11:40-kor 810 106 motor, 24-29 296 mellék összeállításban Bruntál állomásra közlekedő Os3560 személyvonatunknak állna a kijárat, de meg kell várnunk a 310-es vonalon késve beeső 843-asos formációt, ezért +3-mal kezdjük a menetet. Az utastelítettség 20%. A 310-es egyvágányú, dízelüzemű, állomástávolságú közlekedésre berendezett; szelvényszámozása Olomouc kezdőpontú (irányunk szerint csökkenő). A váltókörzetet követő jobb ívben a faaljas, Hohenegger-es 317-es vonal távolodni kezd (115.3), elgurulunk a bejárat (115.0) mellett, a kellő magasságkülönbség kifejlődésével hídon (114.930) metsszük a 317-est, majd a felújított, Skl-15-ösös szakasz végetér, a felépítmény innentől betonaljas, GEO-s, viszonylag jó állapotú ágyazattal. A Gudrichova utca feletti betonhídon (114.370) - kezdőponti hídfőjénél állították Opava východ előjelzőjét - faaljas, GEO-s a felépítmény. A fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős Opava západ végponti előjelzője (114.0) és bejárati jelzője (113.250) közé esik a Hradecká betonfelüljárója (113.7) és egy áteresz (113.420). Az Otická fénysorompós útátjárójának (113.1) végponti oldalán balról sajátcélú sínpár csatlakozik terelőcsonkával, felsőpályás, ágyazatátvezetéses hídon (112.850) átszeljük az Engliąovát, és a faaljas váltókörzet (112.650) szomszédságában, a kijárati jelzőknél az Olomouckát, acélszerkezetű, felsőpályás hidak (112.5) közbeiktatásával. Innen már kibontakozik a líra. A kétszintes, előtetős felvételi épület irányunk szerint (kezdőpont felé nézve!) a jobb oldalon foglal helyet, tőle kezdőponti irányban vízház létesült, a 2.-3. között pedig, a kezdőponti váltókörzethez közelebb szerkezetileg ép vízdarut veszünk észre. A belátható sínpárok betonaljasak, GEO sínleerősítésekkel, a faaljas, GEO-s, használaton kívüli első átmenő kivételével. Az utasmozgást az 1.-2. keskeny, betonelemes, illetve a 2.-3. keskeny, térkőburkolatú középperonja biztosítja. Az állomás vágánytengelyugrásos: kezdőpont felől a másodikra, végpont felől a harmadikra lehet egyenesből bejárni. A kilencedikből rövidebb, oldalrakodós-raktári átmenő ágazik tovább. A raktár mögül a kezdőponti váltókörzetbe (112.120) kötött csonka veszi kezdetét, és ugyanide csatlakoztatták jobbról, a felvételi épületet követően az 1. mellől induló, két raktári, oldalrakodó nélküli csonkát. Nyolc felszálló és két leszálló jelenti az utascserét. A váltókörzetből balra, ipartelephez ágazik vágány. A vonal felépítménye betonaljas, GEO-s, hézagnélküli, szakaszosan vízzsákos.

A pályasebesség megengedi a motorkocsi ezirányú lehetőségeinek kihasználását. Fénysorompós, gumiburkolatú útátjáróban (112.0) keresztezzük a Vančurovát, kisnyílású betonhíd (110.7; út felett), egynyílású, alsópályás acél gerendahíd (110.650; patak felett) illetve a 11-es közút fénysorompós átjárója (110.520) után kevéssé használt vágány ágazik jobbra, telephez. A kitérőtől 109.8-ig nemrég ágyazatot pótoltak a vonalban. Gumiburkolatú, fénysorompós útátjárót (110.250) követően újfent kiágazás (109.480) történik jobbra, faaljas kitérővel, nagyméretű ipartelephez, az ipartelepről a kiágazott sínpárba egy másik csatlakozik, kétvágányos csoportot alkotnak. Enyhén emelkedünk, a felépítményszerkezet változatlan, kivéve egy-egy rövid, faaljas szakaszt. A csoport a jobb oldalunkon egybecsatlakozik, az ipartelep további részeitől torkollanak bele vágányok, bakban ér véget. (Valószínűleg a második kiágazásnál - Palhanec - kötötték be egykor a Baborów - Pilszcz - Opava západ vonalat. Lengyel "fele" valamivel időtállóbbnak bizonyult, sorsát azonban így sem kerülhette el.) További ipartelepek végében, fénysorompós, gumiburkolatú átjáróban (108.1) aszfaltutat keresztez a vasút, majd végpont felé főjelzőt állítottak: az állomástól idáig nem észleltem más főjelzőt, tehát ez nem más, mint Opava západ kezdőponti bejárata, melynek a két kiágazás fedezése is osztályrészül jutott. A fából készült esőbeállós, közepénél fénysorompós útátjáróval (107.550) kettévágott, betonelemes, keskeny oldalperonos (jobbra) Vávrovice megállóhelyen nincs utascsere. Öt ezrelékkel emelkedünk, három átereszt (107.380, 107.2, 106.250) és gumiburkolatú, fénysorompós útátjárót (105.7) hagyunk magunk mögött. A cseh hálózat alsóbbrendű vaspályái mentén sok helyütt jellemző, leolvashatóság szempontjából kedvezőtlen, kisméretű, félköríves tetejű, a szelvényérték egészen apró felfestése számára fenntartott, korong alakú bemélyedéssel rendelkező szelvénykövek jelzik a hektométereket. Az egész kilométerek helyén valamivel nagyobb, hasáb alakú, ferdén lecsapott tetejű köveket alkalmaztak. A cseh-lengyel határt (többnyire) kijelölő Opava folyó lapos völgyének nyugati oldalán közelítünk Krnov kisvároshoz, a terep enyhén hullámos, facsoportok és megművelt földterületek jellemzők. Nem biztosított útátjáró (104.6) és patak felsőpályás hídja (104.1) a folytatásban.

Alak előjelzőt (103.8) vezetősínes, aszfaltburkolatú, fénysorompós útátjáró (103.650) és nem biztosított útátjáró (103.3; földúton) követ, utóbbi helytől friss ágyazatpótlás látszik az út feletti kisnyílású hídnál (103.020) telepített, útátjáró-fedezőjelző szerepkörű alak főjelzőig (103.050). Holasovice megállóhelyen (végponti peronvég: 102.8) jobb kéz felől, a kezdőponti peronvégnél kis földszintes épületet - sorompókezelői tartózkodót - látunk, a középen aszfaltút átszelésében létesített, csapórudas sorompós útátjáróval (102.7) megszakított, betonelemes oldalperon szintén a jobb oldalra került. Öten szállnak le. A fedezőjelző kezdőponti alak előjelzőjét 250 méterrel nem biztosított útátjáró követi és Skrochovice fény előjelzője (101.3), azután két csapórudas sorompós átjáró (100.9, 100.7) és a fény bejárati jelző (100.650). Alsóbbrendű közút felüljárója (100.380) alatt fektették a faaljas váltókörzetet. ČD Cargós, "Cokoliv-Kamkoliv" reklámfeliratú 742-es ácsorog. Az állomás vonóvezetékes váltóállítású, fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős, három átmenővágányos (betonaljas, GEO-s felépítményű), átmenő fővágánya a második, kétszintes felvételi épület (99.9) foglal helyet a bal oldalon. A végponti váltókörzettől az épületig oldalrakodóval, raktárral (100.0) kiegészített, rövid átmenő ágazik az elsőből. Az 1. mellé a raktárnál, az 1.-2. közé a felvételi épületnél zúzalék, betonszegélyű peronokat húztak, az első peronjának folytatása az épület előtt beton járóalapos. A másodikra járunk be és keresztezünk: az elsőre a 810 130, 24-29 299 összeállítású 3557-es személyt (Bruntál-Opava) fogadják, arra kilencen várakoznak, míg hozzánk csak egy utas száll fel, kevéssé ellensúlyozva a három leszállót. Kezdőpont felől az Opava mellékvize, a Hořina egynyílású, felsőpályás, ágyazatátvezetéses hídja által határolt váltókörzethez jobbról, nagy tartályos teleptől faaljas iparvágány kapcsolódik. A kezdőponti bejárati jelzőt az előbbi műtárgytól 50 méterre létesített, kisnyílású hídnál telepítették, amelytől 100 méterre kezdőpont felé felújított, felsőpályás acél gerendahíd metsz egy vízfolyást - a híd környezetében faaljas, GEO-s a felépítmény. Viszonylag szennyezett ágyazat, betonaljas, GEO-s pálya, szelvénykövek sehol. Balra, megművelt földterületen túl az 57-es főút halad a vonallal párhuzamosan, a jobbunkhoz pedig egészen közel kerül az Opava, és vele együtt a cseh-lengyel határ. Nem biztosított, betonelemes burkolatú útátjárót alakítottak ki a kezdőponti előjelzőt követően 350 méterrel. Áteresz a hosszú egyenesben.
Baloldalt focipálya kapott helyet Úvalno település szélén, a hozzátartozó, betonelemes oldalperonú megállóhelynél. A már megszokott módon, a peronközépnél alsóbbrendű aszfaltút keresztezi vezetősínes, aszfaltburkolatú, fénysorompós átjáróban (96.1) a vasutat. Három leszálló és egy felszálló számolható. Az utasperon és az egyszintes felvételi épület távolságából ítélve, régebben rakodó csonka (vagy rövid átmenő) ágazhatott balra. Két áteresz (96.0, 95.430) között enyhén emelkedik a vonal. A táj a közelben változatlan, bár a Nízký Jeseník tömbjének kezdjük megközelíteni az északnyugati sarkát: baloldalt a háttérben dombvonulat magasodik. Az ágyazatszennyezés mértéke fokozatosan csökken. Két áteresz (94.9, 94.7), nem biztosított útátjáró, tőle 50 méterrel kezdőpont felé áteresz és újabb 50 méterre fény előjelző a hosszú egyenesben. Állomásköz-megosztó, fény főjelzőpár közelében, balra frissen létesült ipartelep fekszik, a jelzőktől 100 méterre kezdőpont felé kialakított, nem biztosított útátjárót és átereszt követően ismét romlik az ágyazatminőség. Az említett állomásköz-megosztók kezdőponti fény előjelzőjét (92.5) nem biztosított útátjárónál (92.3) állították. Vezetősínes, aszfaltburkolatú (91.8), azután Strail-burkolatú, nem biztosított átjáró (91.5) következik alsóbbrendű aszfaltút átszelésében, balra gyártelep tűnik fel, illetve ugyanezen az oldalon, a templommal és jellegzetes alakú kőtoronnyal ékesített Cvilín-hegy aljában (91.0 környezetében) Krnov település északkeleti lakóövezetének házai, köztük többszintesek. Aszfaltút nem biztosított átjárójában (90.9) haladunk, a jobb kéz felől 90.5 magasságában létesített ipartelepnél fékezünk, a lengyel határtól eltávolodó Opava alsópályás, egynyílású, hídfás, Skl-12 sínleerősítésekkel szerelt pályaszerkezetű, acél gerendahídja (90.250) ugyanis 30 km/h ideiglenes lassújeles, folyamatban lévő felújítás miatt. Fékeznünk azonban egyébként is kellett volna: Krnov-Cvilín megállóhely, egykori megálló-rakodó (végponti peronvég: 90.2) jön, beton járólapos oldalperonnal, egyszintes, előtetős-utastartózkodós, valamint kétszintes részt tartalmazó felvételi épülettel bal-, és eredeti funkcióját vesztett oldalrakodóval, raktárral jobb kéz felől. A rakodóvágányt már elbontották. Három leszállóra, kettő felszállóra terjed ki az utascsere. A kezdőponti peronvéget vezetősínes, aszfaltburkolatú, fénysorompós útátjáró (90.120) határolja.
Közepes mértékű ágyazatszennyezés jellemző a megállótól. Nem biztosított útátjáró (89.5; aszfaltúton), vezetősínes, aszfaltburkolatú, fénysorompós útátjárók (89.150 és 88.830; aszfaltúton), Krnov végponti fény előjelzője (88.970) a további sorrend. 88.5-től végpont felé 75 km/h a pályasebesség, kezdőpont felé pedig 50 km/h állandó sebességkorlátozást alkalmaznak, részint a rosszul belátható, vezetősínes, aszfaltburkolatú, nem biztosított útátjáró (88.4; aszfaltúton), részint az innen kezdődő, kissugarú bal ív miatt. Minden második alj közepére oldalirányú ellenállást növelő fémkonzolokat erősítettek.

Az ív Krnov fény bejárati jelzőjén (88.080) túl, 88.0-ig tart, a végén déli irányt veszünk (bár Krnov állomás kezdőponti bejáratától ez délnyugatira módosul) és elérjük a faaljas váltókörzetet (87.9), ahol jobbról csatlakozik a 292-es vonal (Krnov - Głuchołazy - Bludov - ©umperk), míg középen - közel egyenesen - az egykori Krnov - Głubczyce vasút be nem kötött, távolabb a fűben elmerülő vágánydarabja hívja fel magára a figyelmet. Az Albrechtickán átvezető, egynyílású, felsőpályás, acélszerkezetű hídon kezd kibontakozni a líra. Az állomásfejet jobbról kiterjedt ipartelep szegélyezi, itt a szekrényvázig lecsupaszított személykocsikat és cementszállító teherkocsikat veszünk észre, balra pedig két csonka raktárakat és oldalrakodót ölel körül, mögöttük nagy rakodóterület húzódik. A raktáraktól, rakodóterülettől a végponti peronvégeknél sínpárt kötöttek vissza az első átmenőbe. A fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős Krnov központi lírája 12 átmenőt számlál (a 3., 4., 8. és a 7. kezdőponti vége betonaljas, GEO-s, a többi faaljas, GEO-s, a 310-esről egyenesben a 2-ra lehet bejárni), ezek irányunk szerint nézve jobb (nyugati) oldalán további 5+2 sínpárt látunk - eredetileg a kezdőponti váltókörzetből folytatódó magas csonka alatti, átmenő irányvágányok voltak, ma azonban csak teherkocsik (az aktuális állapot szerint: cementszállító, fedett, eltolható oldaldalú, faszállító) átmeneti tárolására szolgálnak, a végponti váltókörzetnél részben csoportosan, részben egyedileg bakokkal lezárva. Az egyszintes és kétszintes szárnyakból álló, előtetős felvételi épület a jobb oldalon kapott helyet. Az első átmenőhöz tartozóan aszfaltozott oldalperon, az 1.-2., 2.-3., 3.-4., 4.-5. sínpároknál középperonok létesültek, közülük a belső kettő térkőutánzatú betonelemes és térköves burkolatú, széles, a külső kettő keskeny, betonszegélyű, térkőburkolatú. A felvételi épülettel szemközti terület a régebben jóval komolyabb szerepet betöltő fűtőházé. A kezdőponti állomásfejhez illesztették a terebélyes körszínt, kétszintes irodaépületén friss "Lokomotivní depo Krnov" feliratú táblával, ahol az 1872-es alapítási évet is feltüntették. Manapság az OLPAS Moravia és a Slezské Zemské Dráhy kezében lévő szervezet - a nagyvasúti vonatászszolgáltatási igény megszűntével - járműjavítással, illetve a Třemeąná ve Slezsku - Osoblaha keskenynyomközű vonal üzemeltetésével foglalkozik. Az irodaépület mellett-mögött forgalomból kivont, különböző korokból származó, jobb-rosszabb állapotú nagyvasúti motorkocsik és személykocsik várnak a felújításra vagy az elmúlásra, esetleg az alkatrészdonorként történő felhasználásra. A körszínhez vezető, acélszerkezetű, felújított burkolatú gyalogosfelüljáró és a 45-ös főút kezdőponti váltókörzet vége felett átívelő, közúti betonfelüljárója által határolt területen, a felvételi épület oldalán, az 1. folytatása mellett oldal- és homlokrakodó található, amelyre a fuvaroztatók nem tartanak igényt. Az 1. folytatásából befelé két csonka ágazik, az átmenő fővágányhoz képesti külsőt használják, kockaköves oldalrakodó tartozik hozzá. Az oldalrakodóval szemközt, a fűtőháztól kezdőpont felé fémhulladéktelep helyezkedik el. Oldalrakodó itt is van, de feleslegessé vált, fémkerítést telepítettek rá, hogy védjék az állomás felől a telepet - az oldalrakodós csonka és a belső oldalán párhuzamosan futó, második csonka üresen rozsdásodik. A 45-ös út hídja alá három sínpár bújik: középen a 310-es vonal betonaljas, GEO-s vágánya, kezdőpont felé nézve jobboldalt a csurgatásos rendezésre szolgáló, jelenleg ritkán használt, magas csonka, míg baloldalt egy sajátcélú, használatban lévő vasúti kapcsolat. Párhuzamos szakaszukon, a felüljárótól 50 méterrel kezdőponti irányban, egy-egy alsópályás, rácsos acélhídon metszik az Opavát - a vonalon a híd végponti hídfőjétől kezdőpont felé 70 km/h engedélyezett. (Az állomás leírását egy 2010. augusztus 20-22. között megtartott kirándulás során pontosítottam.)

Hárman szállnak le Krnovon. A szelvénykő-helyzet tragikus az állomás kezdőponti végétől. A bejáratot 80 méterrel út felett kisnyílású híd, újabb 300 méterrel patak kisnyílású hídja követi. Kisnyílású hídtól 30 méterre kezdőpont felé telepítették az előjelzőt, mögötte 50 méterrel kisnyílású híd, 200 méterrel áteresz, 300 méterrel nem biztosított útátjáró helyezkedik el. Áteresz (84.950) és földút átszelésében kialakított, betonelemes burkolatú, nem biztosított átjáró (84.8) között az aljvégeknél ágyazatot pótoltak. Utat metsző, kisnyílású hídtól folytatódik az ágyazatpótlás. Áteresz és betonelemes, nem biztosított útátjáró (83.8; földúton) következik, majd az említett páros még kétszer megismétlődik (83.5 és 83.4, 83.2 és 83.020). Szakaszos ágyazatpótlás az aljvégeknél, két betonelemes burkolatú, nem biztosított útátjáró (82.7 és 82.330 - mindkettő földúton) környezetében. 50-60 km/h-val haladunk az emelkedőn, dűlő oldalában, a táj hullámos, facsoportokkal, jobbra markánsabban kialakul az Opava völgye - a vízfolyás mentén, elszórtan lakóépületeket emeltek. Az ágyazat közepesen szennyezett. Földút feletti kisnyílású hidat elhagyva, kissugarú, oldalvölgyet kerülő, bal-jobb-bal ívkombináció elején, állandó sebességkorlátozás miatt 40 km/h-ra mérsékeljük az iramot. Minden második aljra oldalirányú ellenállást növelő konzolokat erősítettek. A bal végétől a jobb elejéig bevágásban, azután töltésen vezet a vonal, betonelemes burkolatú, nem biztosított átjáróban (végpont felől ennek szól a 40-es lassú) alsóbbrendű utat keresztezünk - tükörrel látták el a helyet a rossz beláthatóság miatt. A magas töltésben áteresz bújtatja keresztül a vasút alatt az oldalvölgy patakját. A harmadik, 10 ezrelékes emelkedőben fekvő ívben telepítették Brantice alak bejárati jelzőjét, terméskő hídfőkkel épített gyalogosfelüljárónál. Kezdőpont felől 65 km/h állandó lassújeles az ívkombináció, tehát itt nem az útátjáró, hanem a geometria határozza meg az alkalmazható sebességet. A felépítménycserélt, faaljas váltókörzetig (80.2) elfogy az ív és az emelkedő. A betonaljas, GEO-s átmenő fővágányból (2.) jobbra frissen felépítménycserélt, faaljas, GEO-s átmenő (1.) és faaljas, Hohenegger-es, oldalrakodóval-raktárral ellátott, a kétszintes felvételi épület (79.950) előtt végetérő csonka ágazik. Utasperon gyanánt az 1. mellett és az 1.-2. között zúzalékréteget terítettek. A felvételi épülettől kezdőpont felé csapórudas sorompós útátjáró (79.7) létesült, Strail burkolattal az elsőben és betonelemessel a másodikban. Végpont felé közös, kezdőpont felé egyéni alak kijárati jelzőket állítottak - a kezdőpontiak közül a másodiké német jellegű, az elsőének csak a karjai (az árboc nem rácsos), míg a végpontiban rácsosak a karok. A váltókörzetet 80 méterrel kisnyílású híd követi. A kezdőponti alak bejárati jelző ugyancsak német jellegű.
A nyíltvonali felépítmény változatlanul betonaljas, GEO-s. A pályasebesség 70 km/h. Az Opava völgyének keleti oldalában, jóval a folyóközeli települések szintje felett kanyarog a vasút. A Zátor megállóhelyre figyelmeztető táblánál földutat keresztezünk kisnyílású híd segítségével, innen 100 méterre kissugarú jobb ív veszi kezdetét - oldalirányú ellenállást növelő konzolokat szereltek az aljközepekre -, az ívben nem biztosított átjáróban alsóbbrendű utat szelünk át, a kezdőponti előjelzőt helyettesítő táblánál (78.5). Állandó lassújeles, kissugarú, jobb ív kezdődik (78.130), viszonylag új faaljakkal és GEO sínleerősítésekkel; az elejében utat keresztüljuttató, kisnyílású hidat (78.1) építettek. Zátor megállóhelyen nyolc utassal fogyunk. Baloldalt látjuk az utasforgalmi létesítményeket: a betonszegélyű, zúzalék oldalperont és az egyszintes, kisméretű, lapostetős épületet (78.050). Viaduktszerűen magas, felsőpályás acélhíd (77.7) aljában közút köti össze a hosszúkás Zátor településrészeit. Végetér az ív, kisnyílású hídtól (77.6) betonaljas, Hohenegger-es a pálya, közepes ágyazatszennyezéssel, folytatjuk az emelkedést a mind szabdaltabb terepen: Opava 255 illetve Krnov 325 méteréhez képest Zátornál elértük a 400 méteres tszf. magasságot, azonban még korántsem jutottunk fel a nyereghez. A felépítmény a kissugarú íveket is beleértve, folyamatosan hézagnélküli, ezért van szükség a fémkonzolok alkalmazására. 50-60 km/h-t tartva bal ívet veszünk, kisnyílású hídon haladunk, a soronkövetkező, út átszelésében (76.0) kialakított híd pedig már erdős terepen ér bennünket, az Opava szintjéhez képest 50-60 méterrel magasabban. Az ágyazat - a lehulló levelek hatására - közepesen illetve erősen szennyezett. Sziklák tűnnek fel a hegy felőli (bal) oldalon.
Milotice nad Opavou fény előjelzőjétől (74.6) átereszhez (74.520) kerülünk, sziklás bevágásnál, majd kissugarú jobb-bal ívkombináció következik, minden harmadik aljon oldalirányú ellenállást növelő konzollal. Az állandó lassújeles második (bal) ív elején látjuk meg a bejárati jelzőt. A Hohenegger-leszorítóelemeket szórványosan GEO-ra cserélték. A fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős állomás faaljas váltókörzetei (73.8, 73.1) között öt átmenő alakul, a váltókörzettől a baloldalt lévő, kétszintes, előtetős felvételi épületig jobb ívben vezetve: az 1. faaljas, GEO-s, nincs használatban, a 2., 3. betonaljas, Hohenegger-es, a 4., 5. faaljas, GEO-s - utóbbi nemrég felépítménycserélt. A felvételi épülettel szemközt, a 4.-5. között vágánykapcsolatot alakítottak ki. Az épület kezdőponti oldalától oldalrakodós-raktáras (terméskő raktárral) csonkát kötöttek a kezdőponti váltókörzetbe. Betonszegélyű, keskeny, zúzalék peronok (1.-2., 2.-3., 3.-4.) biztosítják az utascseréket, ezúttal kettő leszálló erejéig. Kitérőbe járunk, a másodikra, keresztezünk a 843 020 és két mellék (29-29) összeállítású, R821 gyorssal. Onnan egy utas száll le kutyával, és egy utas száll fel, ugyancsak kutyával - valószínűleg az ebek mennyisége állandó kell hogy legyen ezen a járaton. A kezdőponti váltókörzetből jobbra ágazik a 313-as menetrendi mezőben megtalálható, magánvasút (OKD Doprava) által üzemeltetett, a Černa Opava völgyében Vrbno pod Pradědem állomásra tartó zsákvonal. A betonaljas, GEO-s, hézagnélküli vonalunk pedig fénysorompós útátjárót (73.0) követően kissugarú bal ívet vesz - az oldalirányú ellenállást növelő konzolok innen sem hiányoznak.

A kezdőponti bejáraton (72.620) kívül, 60 km/h állandó lassújeles, jobb ívben létesült a 45-ös főúthoz ereszkedő, alsóbbrendű közút fénysorompós, vezetősínes, aszfaltburkolatú átjárója (72.5). A faaljas, frissen ágyazatcserélt 313-as vonal a váltókörzet után eltávolodott és eltűnt az erdőben, most ismét látszik: lejjebb helyezkedik el a 310-eshez képest. Távolodik és eltűnik, bár csak a sűrű erdő miatt nem látni, mert még két kilométeren át a közelünkben marad, fokozatosan ereszkedve az Opavához - miközben mi folytatjuk az emelkedést. Közepesen szennyezett az ágyazat. Az oldalvölgyet kerülő jobb ívben túljutunk a kezdőponti előjelzőn (71.920) és egy kisnyílású hídon (71.830), 71.5-től bal ívet kezdünk - most megint látszik jobbra alattunk a 313-as. Kisnyílású híd (71.3) és áteresz (70.650) előzi meg a Hříběcí északi nyúlványát levágó, bal ívű alagutat (70.5-70.220). 69.9-től sziklás bevágásban jut előre a vasút, még mindig a bal ívben, aztán jobbot kezdünk (69.750-68.8), sziklás bevágással, százméternyi egyenes folytatásában balba fordul a vonalvezetés. Valamennyi ív kissugarú, és az oldalirányú ellenállást növelő konzolokkal látták el minden második-harmadik aljat. Magas töltésre hágunk, a közepén áteresz (68.3) épült, a töltés végében acélszerkezetű gyalogosfelüljáró (68.130) szeli át a vágányt. Elhagyjuk az erdőt, jobbra-lent feltűnik az Opava oldalvölgye, Oborná település házaival. A régi illesztések helyén szórványosan meghagyták az ikerbe rakott faaljakat. Három földutat bújtat keresztül a vasút (67.650, 66.8, 66.5), áteresznél (66.350) 65 km/h lassújeles ívkombinációt hagyunk magunk mögött, illetve magas töltés aljában, földút feletti kisnyílású hidat (65.8).
Bruntál végponti bejáratáig (64.980), 15 ezrelékes emelkedőben jön sorba a fény előjelző (65.670), egy kisnyílású híd (65.380), a bal oldalon ipartelep (65.1 magasságában) hasított ki területet magának, termetes kéménnyel. 560 méter a bejárat mögötti bal ív tengerszint feletti magassága. Az ipartelep ritkán használt kapcsolata 64.7-nél érkezik a vonal mellé, jobbról pedig meglátjuk a 17 kilométer hosszú Bruntál - Malá Morávka zsákvonal sínpárját (a 2009-2010. menetrendi évben már nem bonyolít személyforgalmat). Mindkettő a fény- és motoros sorompós, gumiburkolatú útátjáróval (64.5) bevezetett váltókörzetbe torkollik. A fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős állomás négy teljes hosszúságú átmenőt (2.-5.) és három rövidebbet (1., 6.-7.) számlál, közülük a harmadik az átmenő fővágány a 310-es felől. Az 1., 4., 6. faaljas, Hohenegger-es, a 2. és 7. betonaljas, GEO-s, a 3. és 5. betonaljas, Hohenegger-es. Irányunk szerint jobbra, a szépen felújított, kétszintes, előtetős felvételi épület oldalán, a végponti váltókörzetnél egyállásos szín létesült, és még két hasonlót látunk a szemközti oldalon, a végponti váltókörzetnél, illetve a 6. és 7. átmenők visszakötésénél, a kezdőponti váltókörzet előtt. A felvételi épület kezdőponti oldalán, külön, kétszintes épületben működik a forgalmi iroda - ez utóbbi még várja a felújítást. A forgalmi kezdőponti oldalától az 1-ből rövid, oldalrakodós átmenő ágazik, jobbról csonka csatlakozik hozzá, a kettő együtt rakodóterületet fog közre. Az 1. mellé térkőburkolatú oldalperont húztak. Betonelemes, keskeny peron ékelődik az 1.-2., 2.-3., 3.-4., 4.-5. közé. Ha a kétszárnyú, automatikus működésű ajtókat használva, keresztülsétálunk az épület pénztárcsarnokán, az épület mögötti buszállomás fémszerkezetes tetővel kiegészített kocsiállásainál lyukadunk ki.
A 810 106 motor körüljár, mellékével hamarosan, 13:13-kor 3559-nek fordul Opavára. 809 596 indul szólóban Malá Morávkára - a kamillavirágos matricázás ezúttal sem más, mint politikai reklám. Bő félóra múlva a harmadikra befut a kirándulás során Olomoucig igénybevett, Ostrava-Svinov - Olomouc hl.n. viszonylatú R824 gyorsvonat, 843 001 motorkocsi és 29-29 001, 29-29 024 mellék összeállításban. A tizennyolc felszállóval együtt az utastelítettség 20%.

A cseh hálózat számos, nem villamosított vonalán fellelhető 842, 843 motorkocsikról érdemes néhány szót ejteni. Érdekességük, hogy a lehető legrosszabb (előremenekülni, bármi áron vevőt szerezni próbáló és ezért fejlesztő) időben születtek az MSV Studénka szerelőcsarnokában: 1988-ban épült a hidromechanikus erőátvitelű, 100 km/h legnagyobb üzemi sebességű 842-es, és 1996-ban a villamos erőátvitelű, 110 km/h legnagyobb üzemi sebességű 843-as prototípusa. Mindkét motorkocsi ütközök közötti hossza 25,2 méter, forgócsaptávolsága 17,3 méter. Az 1994-ig 37 példányban előállított 842-es tömege 46 tonna, utasterében 80 ülőhely található. Két, együttesen 425 kW névleges teljesítményű LIAZ motor dolgozik rá a retarderrel ellátott Allison hajtóművekre, amelyek a forgóvázak belső tengelyére adják át a nyomatékot (a tengelyelrendezés ezzel (1A)'(A1)'). Az 1997-ig 31 példányban legyártott, egyedi villamos hajtású (Bo'Bo') 843-as erőforrása ugyancsak két LIAZ motor, de nagyobb, 2x300 kW névleges teljesítménnyel. Tömege a "kistestvérnél" tíz tonnával több, az ülőhelyek mennyisége azonban hússzal kevesebb - persze a jóval nagyobb vonóerő (60 kN helyett 100 kN) magasabb fokú dinamizmussal, illetve nagyobb vonattömeggel kecsegtet. A 842-es és a 843-as egymásról távvezérelhető, mint ahogy mindkettővel kompatibilisek a 043 mellékek és a 943 vezérlők.
A faaljas kezdőponti váltókörzetet megelőzően egynyílású, ágyazatátvezetéses hídon keresztezzük a ®lutý kopec utcát. A pálya hézagnélküli, betonaljas. Bruntál után mintegy 15 kilométeres szakaszon a kisméretű, apró feliratú, fűbe merülő szelvénykövek láthatósága nulla - főként a 010-es mellék homlokablakához képest rosszabb kilátást biztosító utastéri ablakon keresztül -, onnan szakaszosan javul. Jobbra Bruntál település nyolcszintes panelházai és más többszintesei látszanak. 70-80 km/h tempóban jutunk előre a még mindig sok, bár valamivel nagyobb sugarú ívek körülményei között. A kezdőponti előjelző mögötti, kissugarú ívben illesztéses a pálya, az előjelzőtől 200 méterre, az ív végében felsőpályás viadukton szeljük át a Černý-patakot és egy utat, a viadukttól 100 méternyire pedig, szintén viaduktszerűen magas műtárgy beiktatásával aszfaltút akadályát küzdjük le, bal ív elején. A második viadukton illesztéses a pályaszerkezet. Lankásabb, a Bruntál előttihez képest kevésbé szabdalt most a terep, facsoportokkal és megművelt földterületekkel, legelőkkel - balra tehenek pihennek az egyiken. Jobb oldalunkon a 45-ös főúttal, 550 méter körüli tszf. magasságon folytatjuk a menetet, azután jobb ívet veszünk, fénysorompós átjáróban keresztezzük a főutat, az útátjárótól 300 méterre kisnyílású hidak segítségével mellékút illetve a Kočovský-patak különszintű metszését alakították ki, bal ívben. Fénysorompós útátjáró mögött bontakozik ki a fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, vonóvezetékes váltóállítású Valąov végponti váltókörzete (a kitérők itt és az állomás kezdőponti végében többnyire faaljasak, néhány vasaljas társaságában), jobbról fateleppel, balról raktárral, oldalrakodóval, rakodóterülettel - rönkfát rakodnak - szegélyezve. Az oldalrakodós sínpár a rakodóterület kezdőponti végében ismét raktárhoz és oldalrakodóhoz ér, a felvételi épület végponti oldalánál, de itt már vágánykapcsolat történik hozzá a második átmenőből. Az összesen hét átmenővágány betonaljas, Hohenegger sínleerősítésű (kivéve az 1. betonaljas, GEO-s szakaszát), az átmenő fővágány a harmadik. A kétszintes, előtetős felvételi épület a bal oldalon kapott helyet, környezetében az 1.-2. és 2.-3. között betonelemes, keskeny középperonok, a 3.-4. és 4.-5. között betonszegélyű, keskeny, zúzalék középperonok láthatók. Keresztezünk a 23511-es vonatként, Rýmařov-Bruntál között közlekedő, szóló 809 398-as motorkocsival. A 310-es és 311-es vonalak párhuzamos szakaszán, a kezdőponti váltókörzettől 300 méterre, a bejárattal fedezett fény- és motoros sorompós útátjáróban aszfaltutat keresztezünk (a jelzőket az útátjárótól 30 méterrel telepítették). Az útátjáró mögött 200 méterrel a 311-es számú, Rýmařov állomást megcélzó, 15 kilométer hosszú zsákvonal jobbra ível.

A kezdőponti előjelző előtt 30 méterrel viadukton kelünk át a Moravice déli partjára, és a továbbiakban a Lomnický-patak nevű mellékvize mentén emelkedünk. A nem biztosított útátjárókat változatlan bőséggel kapjuk, hatvanas sebességgel kapaszkodunk a patakvölgy keleti partján, lapos dombvonulat oldalában. A 45-ös út tőlünk balra, feljebb fut párhuzamosan, majd fokozatosan leér, fény- és motoros sorompós útátjáróban átszeljük és a jobb oldalunkra kerül. Bruntál óta kettő is akadt már a vasutat különszintben metsző, kőboltozatos szekérút-hídból. Lomnice település területén, murvás út keresztezésében fénysorompós útátjáró működik. Lomnice u Rýmařova megállóban nincs utascsere. Baloldalt ex-felvételi épület, egyszintes, tetőtér-beépítéses, a vágány felé nyitott utastartózkodóval. Eredetileg megálló-rakodó lehetett itt, az épület felé ágazott a rakodóvágány, alsóbbrendű út fénysorompós átjárója (48.850) közelében kialakított bekötéssel. Nem biztosított útátjárót (47.7; alsóbbrendű aszfaltúton) és átereszt, a 45-ös fénysorompós útátjáróját (47.150) követően érünk fel a csúcspontra, 630 méteres tszf. magasságon.
Ötvenes-hatvanas poroszkálásunkat a nyereg északi oldalán hagyva, fokozatosan gyorsulunk a lejtőn. Kőboltozatos közúti (szekérút-) felüljárón (46.6) és Dětřichov nad Bystřicí fény előjelzőjén (46.3) túljutva, jobbról használaton kívüli, betonaljas, Hohenegger-es sajátcélú vágányt pillantunk meg: a vonal mellé ér és párhuzamosan fut tovább. Két áteresszel (46.0 és 45.8) lejjebb meghaladjuk a fény bejárati jelzőt (45.6), átgurulunk a faaljas váltókörzeten (45.4), csatlakozik a jobbról érkezett sínpár és kinyílik a négy átmenővágányos (betonaljas, Hohenegger-es felépítményű) líra. Az állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, baloldalt kétszintes, előtetős, felújításért kiáltó állapotú felvételi épülettel, oldalrakodóval az 1. mellett - az épület végponti oldalánál (rönkfát rakodnak) -, az átmenők között peronhelyettesítő zúzalékréteggel. Vasaljas kitérőt itt is találunk. Az átmenő fővágányon (3.) maradunk, öten szállnak le, a másodikra a velünk keresztező, 843 026-os motorkocsiból és két 29-29-es mellékből álló R823 (Olomouc-Krnov) fut be. A kezdőponti váltókörzetet határoló, fénysorompós útátjárótól (44.6) illesztéses a pálya, az 1. folytatásaként balra sajátcélú sínpár ágazik ipartelephez; elhagyjuk a kezdőponti bejáratot (44.450) és megtaláljuk a Bystřice folyócskát, amelynek mentén egészen Olomoucig ereszkedünk, jobbára erdős terepen, áttörésszerűen szűk völgyszakaszokkal. Nem biztosított útátjáró (43.620), áteresz (43.550), nem biztosított útátjáró (43.150; földúton) a sorrend - baloldalt a 45-ös halad párhuzamosan, jobbra tehenek legelnek -, 42.4-től hézagnélküli a pálya, fénysorompós útátjáró (42.180) a 45-ös főúton át, egymásután két kisnyílású híd (42.1) a Bystřice ágain. Felszaporodnak a kissugarú ívek. 41.0-tól erdősebb környékre érünk, kisnyílású híd (39.920) és nem biztosított útátjáró (39.170; földúton) jön, áteresszel.
Fény előjelző (37.650), áteresz (37.620), kőboltozatos szekérút-felüljáró (37.370) - és következhet a fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, vonóvezetékes váltóállítású Moravský Beroun bejárata (37.020). A 46-os főút fény- és motoros sorompós átjárója (36.850) közelében, jobboldalt ipartelep látható. Kisnyílású híd (36.650) kezdőponti olalától fektették a faaljas váltókörzetet: négy betonaljas, Hohenegger sínleerősítésű átmenő alakul, az átmenő fővágány a második. Az elsőből két rövid átmenő rakodóvágány ágazik balra: a végponti váltókörzettől a kétszintes, előtetős felvételi épületig rakodóterülettel, az épülettől a kezdőpontiig oldalrakodóval és raktárral kiegészítve. Az 1. melletti zúzalékrétegre csak a személyforgalomban nem használatos sínpár mellékének "szintbe hozása" miatt van szükség, az 1.-2. és a 2.-3. közé azonban valódi peronokat építettek, betonelemekből. Két utastól válunk meg és csak egy jön helyettük. A faaljas kezdőponti váltókörzetből (35.750) balra rövid csonka ágazik. A pályasebesség 70 km/h, a bejárati jelzőt (35.550) kisnyílású hídhoz (35.6) állították, 10 ezrelékkel ereszkedünk, a kissugarú ívekben illesztéses a pálya. Kőboltozatos szekérút-felüljáró (34.3) - megművelt földterületek és zöld dombok váltják egymást -, kisnyílású híd patakon (33.250), fénysorompós útátjáró (32.2; aszfaltúton) a folytatásban. A fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, öt átmenővágányos (betonaljas, Hohenegger-es) Domaąov nad Bystřicí végponti előjelzőjét (31.0) megelőző szakaszon, illetve a bejáratig (30.3) erdősebbre vált a vidék. A faaljas váltókörzetet a Bystřice és egy alsóbbrendű út felett vezető, felsőpályás, 100 méter hosszúságú viadukt (29.9) nyitja meg. Három sínpárral, jobb ívben indul a líra, kisnyílású hidak egy-egy közutat bújtatnak át a vasút alatt, az ív végétől mindkét oldalra rövidebb átmenők ágaznak. A baloldalt elhelyezkedő, kétszintes, előtetős, tetőtér-beépítéses felvételi épület végponti oldalánál homlokrakodós csonka kapcsolódik az első átmenőhöz. A 2. és az átmenő fővágány (3.) betonelemes, keskeny középperont fog közre, továbbá zúzalékréteget húztak az 1. mellé, az 1.-2. és a 3.-4. közé. Nincs utascsere. A felvételi épülettől kezdőpont felé oldalrakodó, raktár, rakodóterület létesült az első átmenő mellett. A kezdőponti váltókörzetnél (a vasaljas kitérő innen sem hiányozhat) az 1. folytatásaként rövid csonka jelenik meg, oldalrakodóval - nincs használatban, akárcsak a jobbra ágazó, két rövid csonka. A nyíltvonalon illesztéses a felépítmény.

Mostantól valóban gyorsvonat-üzemmódban működünk: a hátralevő 29 kilométeren csak Hlubočky-Mariánské Údolí állomáson bonyolítunk utascserét, hasonlóan a vonalon közlekedő, többi gyorshoz. A Bystřice az állomás óta a jobb oldalunkon folyik, de csak a soronkövetkező, nem biztosított útátjáróval (28.120) megfejelt, felsőpályás, egynyílású hídig (28.150). A második nem biztosított útátjáró (27.850) alatt kissugarú bal ívet veszünk - jobbra kőfejtő figyelhető meg (27.5) -, az egyenesben hézagnélküli a vágányunk, a kőfejtős hegyet kerülő, jobb ív elejéig. Erdős, szabdalt a táj, a völgy összeszűkül. A hegy nyúlványát alagúttal (26.5-26.350) vágjuk le, kőboltozatos szekérút-felüljáró (26.2) alá bújunk, 26.0 környezetében sziklás bevágással adtak helyet a vaspályának. Fény előjelző (25.7) után jön Jívová megállóhely (25.1), jobboldalt szolgálati épülettel (személyzet is van) és betonelemes peronnal, a kezdőponti peronvége szomszédságában az iménti előjelzőhöz tartozó, állomásköz-megosztó főjelzőt (25.050) találunk. Kisnyílású hídtól (24.8) hézagnélküli a pálya. Felsőpályás hidakon (24.3, 24.1) kétszer metsszük az éles kanyarulatot vevő Bystřicét és egy alsóbbrendű közutat, alagút (24.050-23.950) következik, kezdőponti kapuzatánál 50 méter hosszú előbevágással, jobboldalt bélésfallal; alatta két további alagutat (23.620-23.520 és 23.3-23.230) kellett fúrniuk a vasútépítőknek: a szűk völgyszakaszon minden, a folyócskát hirtelen irányváltoztatásra kényszerítő hegynyúlvány beszedi a vámot. 23.1-23.0 között 30 km/h állandó korlátozás érvényes (23.0-tól ismét 70 km/h a pályasebesség), így legalább megcsodálható jobbra az igen impozáns, 22.6-ig tartó, sziklás hegyoldal. A folyócskát és a kísérő, alsóbbrendű utat metsző viadukt (22.480) nyitja meg a jobboldalt elhelyezett, térköves oldalperonú, esőbeállós Hrubá Voda-Smilov megállóhelyet (22.4). Néhány turista önfeledt sörözésbe fogott a peronon. A Bystřice most jobbra, alattunk körülbelül 15 méterrel folydogál. 22.0-tól illesztéses bal ívet veszünk, a végében felsőpályás híd (21.6) közreműködésével, ideiglenesen átköltözünk a völgy nyugati oldalára, 21.2-től az ívgeometria 60 km/h állandó lassújelet eredményez. Sorozatban kényszerül arra a vasút, hogy a folyócskának hol az egyik, hol a másik partját válassza: viadukttal (20.9) átkelünk rajta illetve az alsóbbrendű úton - a kezdőponti hídfőnél fény előjelzőt állítottak -, alsópályás, rácsos, párhuzamos övű híd (20.650) és felsőpályás híd (20.3) közé kő hídfős szekérút-felüljáró (20.5) ékelődik, a harmadik folyóhídtól sziklás bevágásba jutunk, és a negyedik, szintén felsőpályás műtárgy (20.1) sem várat sokáig magára, ahonnan 50 km/h állandó lassút tűztek ki.

A fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős Hrubá Voda (végponti bejárat: 20.0) váltókörzetében (eleje: 19.850) fénysorompós útátjáró (19.8) működik. Balra faaljas, Hohenegger sínleerősítésű (1.) és betonaljas, GEO-s (2.) vágány ágazik, jobbra R65 sínrendszerű, betonaljas, GEO-s (4.); bal kéz felől látjuk a felújításra érett, kétszintes, előtetős felvételi épületet, amelytől kezdőpont felé az 1. mellett oldalrakodó és raktár helyezkedik el. Az elsőn tehervágánygépkocsi áll az épületnél. A raktár kezdőponti oldalától az 1. mellett faaljas, a kezdőponti váltókörzetbe (18.970) kötött csonka indul. Betonelemes, keskeny középperon szolgálja az utascseréket az 1.-2. és a 2.-3. között. A másodikon háromrészes RegioNova (Hrubá Voda - Olomouc betétjárat) várja a menetrendi idejét. A váltókörzetet határoló, felsőpályás híddal (18.9) újfent keresztezzük a folyócskát és az utat - korántsem utoljára. Illesztéses felépítményen 60 km/h a pályasebesség a kezdőponti hídfőtől. Sziklás bevágásból kiérve először az utat szeljük át kisnyílású betonhíddal (18.570), aztán a Bystřicét, felsőpályás, egynyílású híd (18.450) beiktatásával. Két fénysorompós útátjáró (18.150, 17.850) közül a második megfelezi Hrubá Voda zastávka (megállóhely) baloldalt létesült, betonelemes oldalperonját. Gyors egymásutánban két felsőpályás híd a folyócskán (17.770 és 17.6; a második az utat is átvezeti), majd jobbról, kőfejtő telepétől használatban lévő, Hohenegger-es, betonaljas vágány csatlakozik nyíltvonalon (17.4); a kitérőtől hézagnélküli a vonal felépítménye, persze csak a következő ívig. A valamelyest azért szelidülő pályageometriának köszönhetően, 17.0-tól 70 km/h alkalmazható. A völgy kanyarulatát két műtárggyal kezelték a vasútépítők: az első alacsony, párhuzamos övű, rácsos (16.6), a második felsőpályás (16.4), az utat mindkettő átbújtatja, a kezdőponthoz közelebbinél telepítették a fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős Hlubočky fény előjelzőjét. A 300 méteres tszf. magasságon fekvő állomás (végponti bejárat: 15.650, váltókörzetek: 15.4 és 14.6) négy átmenővágányos, átmenő fővágánya a harmadik, a 2. és 4. betonaljas, Hohenegger sínleerősítésű. Kétszintes, előtetős felvételi épület a bal oldalon. A végponti váltókörzet alatt kisnyílású híd utat enged át. A felvételi épülettől végpont felé oldalrakodóval, raktárral rendelkező 1-be balról, gyárteleptől használaton kívüli, két vágány csatlakozik. Az utasforgalom az 1.-2. és a 2.-3. közötti, betonelemes, keskeny középperonok segítségével bonyolítható. Az állomás melletti, felhagyott gyártépülettől sínpár kapcsolódik a kisnyílású híddal határolt kezdőponti váltókörzetbe. 70 km/h pályasebességű, eleinte illesztéses, de 13.1-től hézagnélküli a vonalunk felépítménye. 100 méter hosszúságú, felsőpályás hidat (12.9) vertek a Bystřicén és egy rövidebb, szintén felsőpályásat (12.850) a mellékvizén, azután a jobb oldalon focipályát látunk, éppen folyik a meccs. A sportrajongók számára tökéletes helyen fekszik Hlubočky zastávka (megállóhely), a jobb oldalra húzott, betonelemes peronnal (12.5-12.4), kezdőponti peronvégénél fénysorompós útátjáróval és kisnyílású híddal.
Folytatjuk az ereszkedést a mind komolyabb méretűre duzzadó Bystřice völgyében, az utolsó híd óta annak keleti (folyásirány szerint bal) oldalán. Nem biztosított útátjárót (12.1), fény előjelzőt (11.9) és átereszt (11.750) elhagyva, jobbra kiterjedt gyártelep úszik be a képbe - vasúti kiszolgálású, a belső hálózatán két kéttengelyes dízelmozdonyt foglalkoztat, a 700 700 pályaszámú, "Mora" egyéni nevűt és társát. A fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős, három átmenővágányos Hlubočky-Mariánské Údolí végponti bejáratával (11.2) fedezett, váltókörzetet megfejelő, fény- és motoros sorompós útátjáró (10.9) 50 km/h állandó lassújeles végpont felől. A jobboldalt helyet kapott, kétszintes, lapostetős felvételi épület mögötti területet ipartelep uralja. Az átmenő fővágánytól (2.) jobbra ágazó első átmenő betonaljas, Hohenegger sínleerősítésű, a 3. pedig betonaljas, GEO-s. Az ipartelepektől az elsőbe a végponti váltókörzetnél és a felvételi épület kezdőponti oldalát követően (10.7) egy-egy sajátcélú sínpár csatlakozik (utóbbi betonaljas, GEO-s). Keskeny, betonelemes peronokat létesítettek az 1.-2. illetve a 2.-3. között. Nincs utascsere. A kezdőponti váltókörzettől (10.1) baloldalt sajátcélú sínpár halad a vonallal párhuzamosan, közúti felüljáró (9.950) mögött négyvágányos csoportra bontakozik szét - kamionparkolót, oldal- és homlokrakodót látunk, rönkfát rakodnak. A két külső sínpár homlokrakodókban, az egybecsatlakozó belsők mozdonykörüljáró csonkában érnek véget. Kisnyílású híd (8.850) és aszfaltúton fénysorompós útátjáró (8.750) a továbbiakban. Az erdős terepet a völgyben Velká Bystřice kertes házai váltják. Az egésznapos borultságból immár mind határozottabb eső kerekedik, és a nap végéig sajnos semmi jóra nem számíthatok ezen a téren. Velká Bystřice zastávka (megállóhely) peronját a bal oldalra helyezték, kezdőponti peronvégét fénysorompós útátjáró (7.9) határolja, innen hézagnélküli a pálya, azonban csak kisnyílású híd (7.6) szomszédságában, földút átszelésében kialakított, fénysorompós útátjáróig (7.4).

Velká Bystřice bejárata (7.2) fénysorompós útátjárót (7.0) fedez, a váltókörzetből (6.990) két-két (1. és 2. illetve 4. és 5.) állomási vágány ágazik, Hohenegger sínleerősítésűek, a 2. és 4. betonaljas, az 5. faaljas. A végponti végénél oldalrakodóval, a kezdőpontinál rakodóterülettel ellátott elsőbe a végponti váltókörzet után, balról sajátcélú vasúti kapcsolat torkollik. Betonelemes, keskeny peron létesült az 1.-2. között. A 3535-ös számon Moravský Beroun-ra közlekedő, háromrészes RegioNovával keresztezünk. A kezdőponti váltókörzetből (6.1) jobbra zúzottkő deponáló telephez, azután balra ipartelephez ágazik vágány - utóbbiba a váltókörzetnél csonkák csatlakoznak a rakodóterület mögülről. Jobb ív végében aszfaltutat keresztezünk fénysorompós átjáróban (5.6), felsőpályás hídon (5.520) átkelünk a Bystřicén (utolsó alkalommal a vonalon, mert ahol legközelebb - utoljára - meglátjuk, Olomouc állomáson, ott a híd már a 270-es fővonalhoz tartozik), nem biztosított útátjárót (5.0) és fénysorompós útátjárót (4.5) hagyunk el - utóbbitól kezdve létesítették baloldalt Bystrovany megálló peronját -, közúti felüljáró ível át felettünk (4.450). Állomásköz-megosztó főjelzőt telepítettek 4.0-nál. 3.0-tól baloldalt ipartelepek sora kezdődik - jobbra még szántóföldet látunk -, a legtávolabbitól vontatóvágányt fektettek, amely begyűjti a telepi kapcsolatokat. Fény előjelzőnél (2.850) jobbra betonaljas, GEO-s kihúzó veszi kezdetét, háromvágányos, térvilágításos csoportot alkot, ipartelephez sínpár ível belőle (most már itt is vége a mezőgazdasági területnek), fény főjelző (2.050) mögött a csoport egybe-, illetve a vonalhoz csatlakozik (1.9). A bal oldali vontatóvágány változatlanul párhuzamos a vonalunkkal. Aszfaltutat metszünk fénysorompós átjáróban (1.7), a soronkövetkező fény- és motoros sorompós (1.2), Olomouc-teher fény bejárati jelzőjével (1.250) fedezve - és a vontatóvágányt itt kötötték be, a váltókörzetbe (1.190). Ipartelepek közé ékelve balra négy, jobbra három sínpár fejlődik - oldalrakodók, raktár, rakodóterület mellett -, illetve homlokrakodós csonka. A sínpárok betonaljasak, GEO leerősítésekkel. A kezdőponti váltókörzetet a 46-os út (Pavlovičká) keresztezésében kialakított, fénysorompós átjáró határolja - gyakorinak nem mondható módon, városi villamospályát is metsz a vonal -, azután rövid bal ívvel csatlakozunk a fővonalhoz, miközben jobbról, ©umperk, ©ternberk felől beérkezik a dízelüzemű 290-es vasút. Pontosan érkezünk Olomoucra és minden teketória nélkül, még az utasok leszállását megelőzően rázárunk egy 29-29 023 mellék, 86-29 006 vezérlő formációra. Szakad az eső.
Břeclavig az Olomouc nagyállomásáról 15:06-kor induló, Olomouc-Brno viszonylatú, 362 161, 39-40 267, 82-40 376, 20-41 463, 20-41 261, 20-41 257 összeállítású R810 gyorsot veszem igénybe. Csatlakozó vonat késése miatt +8-cal mozdulunk meg. A kezdeti átlagos utasterhelés 70%, Přerovban 70-80 fős, vegyes utascsere történik - itt már csak csepereg az eső -, Hulín harminc felszállójára tíz leszálló jut, Otrokovicén tizenöten választják vonatunkat és harmincöten szállnak le, utóbbiak zöme átszáll a csatlakozó, 814 052, 914 052 összeállítású RegioNovára. Staré Město u Uherského Hradiątě állomáson negyvenöten mozognak a peronon, kétharmaduk leszálló. A továbbiakban egyre csak fogy a közönség, Mosravsky Písek-en hússzal, Hodonínban huszonöttel, bár itt majdnem kiegyenlíti őket a tizennyolc friss jegytulajdonos. Három perces késésben vagyunk, pedig ahol lehetett, tartottuk a száznegyvenes tempót. Břeclav állomás az első átmenőre fogad bennünket, huszan fejezik be utazásukat, közben előkerül a Břeclav-Brno szakasz vontatójárműve, 263 001, avagy Máąa. Amint a nem túlságosan hercegnő (bece)nevű Hercegnő rájár a vonatára, leszakad az ég. A zuhogó esőben persze nem áll meg az élet, és bár minden járat késik, az a pályaépítés számlájára írható. Az SC16 "Antonín Dvořak" Bécs felől csupán öt perccel marad el a menetrendi időtől, az 1216 239 vontatta, egy DB, három ÖBB, illetve narancs-fehér cseh kocsikat felvonultató EC173 "Vindobona" +10-zel folytatja a menetet Bécsbe, és a Gorillával az élén Prágát célbavevő EC272 "Jaroslav Haąek" is megkapja a maga néhány percét. Bécs-Brno viszonylatú, M262 018, 82-29 002, M131 1463 összeállítású nosztalgiavonat kerül elő. Pozsony felől 230-as Laminátka hoz impozáns mennyiségű, üres konténerszállítót, épphogy befér a rendelkezésére álló vágányra. Az EC105 "Sobieski" tíz percet késik érkezőben.

Bevárhatnám az EC175-öst, hiszen a budapesti érkezést illetően úgysincs más választásom, de ilyen időjárási körülmények közepette a perontető alatt üldögélhetnék még egy órát, aminél valamivel jobb ötlet átnézni Pozsonyba - hátha ott nem esik. A Břeclavból menetrend szerint 17:55-kor továbbközlekedő EC277 "Frantiąek Křiľík" lesz ebben segítségemre. Érkezőben tizenegy percet késik, indulóban tízre korrigálja, gépe a szlovák 362 005, szlovák kocsijai: 19-70 018, 82-70 080, 20-70 052, 21-70 067, 29-70 007, 29-70 018, 29-70 010. A harminc leszállót és tíz felszállót beleszámolva 20-25% telítettségű. Břeclav pozsonyi váltókörzetét követően azt a kb. 200 méternyi vágányszakaszt, amit tegnapelőtt eltávolítottak a szelvényszámozás szerinti jobb sínpárból, már visszaépítették új Skl-15-ösös felépítménnyel, a beágyazás és a szabályozás azonban még hátravan. Jókút (Kúty) és Malacka (Malacky) egyaránt tíz fő alatti, vegyes utascserét mutat fel. Székelyfalvánál (Sekule) utolérjük az esőzónát, bele a zuhi kellős közepébe, aztán megelőzzük - az eggyel korábbi felhő pedig, Zohor száradozó peronjait látva, kisebb hatású lehetett, tehát jók az esélyeim Pozsonyt illetően.
13 perc késéssel (19:03) érkezünk a szlovák főváros nagyállomására. És mielőtt még reménytelenül besötétedne, sikerül lekapnom egy 10-es Hercegnő - 5-ös Gorilla együttállást. Az EC175 tíz percet csúszik, harminc utas kíváncsi rá az első átmenőn, gépe a Blonski-festésű 16-os Gorilla (a kirándulás elején, tegnapelőtt volt szerencsénk hozzá), kocsijai: 19-91 520, 18-90 507, 88-91 107, 21-90 935, 20-90 556, 20-91 551, 20-91 525, 20-91 597, 84-91 102. +10-zel vágunk neki a 130-as vonalnak, a hátsó kocsikban már most is 10% alatti utasterheléssel. A változatlanul komoly víztartalékokkal bíró esőfront, délnyugati irányban mozogva, Szencnél (Senec) keresztezi a vasutat, Érsekújvárig (Nové Zámky) elhagyjuk, akárcsak a maradék utasok nagyját. Párkányból (Stúrovo) a menetrendtől hat perccel elmaradva folytatjuk, Budapest-Keletiben kettő perc késéssel fékezünk le, úgy, hogy a Százlábú híd alatt, "Keleti-alsón" három percet töltöttünk előtte.

Vissza a második rész eseményeire

Vissza az utazás főlapjára