Kárpátok és Beszkidek lankáin

 

A 2010 november 13-i (szombat) kirándulás a Kárpátok két egysége, a Fehér-Kárpátok és a Morva-Sziléziai Beszkidek közti térség 283-as és 282-es menetrendi mezőben megtalálható vasútjairól szól.

Útvonalam: Budapest - Břeclav (70/130/110/250) - Staré Město u Uherského Hradiątě (330) - Bylnice (341) - Horní Lideč (283) - Vsetín (280) - Velké Karlovice - Vsetín (282) - Hranice na Moravě (280) - Přerov (270) - Břeclav (330) - Budapest (250/110/130/70).
Igénybevett járművek: EC174 Jan Jesenius/Jeszenszky János (Břeclav) - EC104 Sobieski (Staré Město u Uherského Hradiątě) - Os4309 (Bylnice) - Os23212 (Horní Lideč) - Os3210 (Vsetín) - Os13271 (Velké Karlovice) - Os13272 (Vsetín) - Os3212 (Hranice na Moravě) - Os3314 (Přerov ) - R812 (Břeclav) - EC175 Jan Jesenius/Jeszenszky János (Budapest-Keleti).
A Budapest-Keletiből 350 007 (Blonski-festésű), 84-91 106, 20-91 541, 20-91 550, 20-91 553, 20-91 597, 21-90 933, 88-91 104, 18-90 509, 19-91 524 összeállításban, pontosan (5:28) induló EC174 bőven 10% alatti telítettségű. A magyarországi területen minimális utascserék tapasztalhatók. A mind véglegesebbé váló, bár papíron ideiglenes lassújelek köszönik, megvannak és jól vannak. A harminc felszállót felmutató Párkányban (©túrovo) +9 illetve +10 az eredményünk (é/i), Érsekújváron (Nové Zámky) százhúsz utast veszünk fel, Pozsony (Bratislava) érkezőben +6-ra csökken a késésünk, a közönség fele leszáll, az újak létszáma körülbelül kettőszáz. Jókúton (Kúty) öt felszállóra, tizenöt leszállóra terjed ki az utascsere, +5-tel jövünk ismét mozgásba; az ex fűtőház előtt elhaladva MRCE Dispolokos, fekete Hercules, ODOS és Unipetrol Doprava 740-esek, 742-esek figyelhetők meg. A Morva-híd környéki lassújel és az állomásköz egyébként is szoros menetrendje következtében Břeclav peronjait +7-tel látjuk meg (40 felszálló várakozik), a Jeszenszky János Eurocityről tizenöt átszállót fogadó, szomszédos vágányon várakozó EC104 Sobieski ennek megfelelően kénytelen lesz párperces csúszást elszenvedni. Gépe a 362 171, PKP IC cégjelű kocsijai sorrendben: 21-90 016, 21-90 020, 21-90 008, 21-70 148, 88-70 195, 19-90 014, átlagos telítettsége 30%. Hodonínban harmincfős, vegyes utascsere történik. Nedakonicénél, a rendszerhatárnál a vezér kikapcsolja a főmegszakítót, majd onnan Staré Město u Uherského Hradiątě-ig folyamatosan kifuttatva, leeresztett szedővel közlekedik a gép, de ezzel együtt is pontosan esünk be az állomásra. Húsz felszálló és öt leszálló könyvelhető. A felvételi épülettel szemközti oldalon, a rakodóterület felől rönkfa rakodás folyik, és korántsem hétvégi tempóban. Az Uherské Hradiątě-i csonkán a brnói 842 motor + mellék (842 028, 21-29 340 - utóbbi új személyvasúti festésű) összeállítás sütteti magát az időnként előbukkanó Napon (összességében tűrhető idő várható mára, 15 fokos hőmérséklettel, bár élénk széllel)...
...a menetrend szerint 10:06-kor Bylnicére közlekedő, 4309-es személy pedig a második átmenőre a végponti váltókörzet felől becsorgó, műanyagorrú 842-prototípus lesz, szólóban. Amíg a csatlakozó járatokat várja, megleshető közelebbről a luhačovicei gyorsok dízeles szakaszán aktuálisan szolgáltató Búvárok egyike, a szürke-kék-sárga 754 041-es. Olomoucról 362 124-essel az élén befut az R804-es, róla és párjáról, az R805-ről húsz-húsz fő száll át - belőlük és szerény személyemből alakul ki a kezdeti utasterhelés. A 805-ös kismértékű késése miatt +5-tel startolunk.

Motorkocsink gépészetileg rendbenlévőnek tűnik, egyéb berendezései azonban gondokkal küzdenek, például az ablakok edzettüveg táblái közé beférkőzött a pára, alig lehet kilátni rajtuk, az egyiknél tíz centi víz szolgál alkalmi gyorsítás-lassítás érzékelőként. Utastársunk megkéri a jegyvizsgálót, hogy nyissa ki az ablakot, neki ugyanis könnyű kézsérülések árán sem sikerült - a jegyvizsgáló sikerrel jár, de azután néhány keresetlen szóval összefoglalja általános véleményét a prototípus egyedi megoldásairól. Uherské Hradiątě-n huszonöt fős, vegyes utascsere (több leszállóval), Kunovicén tíz felszálló az eredmény, Hradčovicén keresztezünk a luhačovicei gyorssal (gépe a 754 067), Uherský Brod-on húsz felszálló és tíz leszálló adódik, Újezdec u Luhačovic-on nyolc felszálló, harminc leszálló - gyakorlatilag valamennyien a luhačovicei, 914 133, 814 133 összeállítású RegioNova volt illetve leendő vendégei. Keresztezünk a 810-melléket cipelő másik műanyagorrúval, 842 002-essel. Nezdenice öt leszállót, Záhorovice hét leszállót és egy felszállót, Bojkovice hét leszállót és öt felszállót generál. Nyolcan virággal a kezükben tartanak Bojkovice město-ra: esküvő vagy temetés lesz. Vagy valami harmadik dolog. Ugyanitt turistacsoport csatlakozik hozzánk, szintén nyolcfős különítményként. Bohuslavice nad Vláří-n ötfős, vegyes utascsere zajlik, Popovon kettővel fogyunk.
Vonatunk közönségének nagyobbik fele a Vlárský průsmyk-ról érkező és hamarosan visszaforduló, szóló 810 371-es motorkocsira pályázik - én pedig hagytam magamnak némi időt a környék szemrevételezésére, amíg a szóló motor ismét befut Bylnicére, hogy azután Horní Lideč-nek vegye az irányt.
Az elágazó állomást az egyesült Brumov-Bylnice település déli végében, a Vlára folyócska mellett alakították ki. Személyforgalom szempontjából a 341-es ideeső szakasznánál ígéretesebb az 1928-ban megnyitott, Bylnice kezdőponttal szelvényszámozódó, 283-as menetrendi mezőben található Bylnice - Horní Lideč vasút, amely végighalad Brumov mentén és Brumov střed megállóhelyen illetve Brumov állomáson tud utasokat gyűjteni.
A váltókörzettől (vonóvezetékes a váltóállítás) 70 km/h alkalmazható a Horní Lideč-i vaspályán. A két vonal párhuzamosan halad egy darabon, a vicinális 15 ezrelékes emelkedővel, a 341-es enyhébb magasságnyeréssel jut ki a Vlára mellékvizéhez, a Brumovkához, és egynyílású, rácsos acélhidak beiktatásával - a 341-esé trapézövű, szegecselt szerkezetű, hídfás (Skl-12), a 283-asé (közepe: 0.770) párhuzamos övű, szegecselt, hídfás (GEO) - küzdik le azt. Innen a 283-as kissugarú, jobb ívvel távolodik és folytatja az emelkedést, felépítménye az ívben betonaljas (SB8C-87), GEO-s, UIC54 sínrendszerű, hézagnélküli (a váltókörzettől a hídig faaljas, Hoheneggeres, szórványosan GEO-s cserékkel, ikerillesztéssel, négylyukú laposhevederekkel).
A bejárati jelzőket (a 283-as szerint: 0.9) az állomással ellentétes hídfők közelében állították. A Bylnice nyugati - Uherské Hradiątě illetve Horní Lideč felőli - váltókörzetét (283-as szerint: 0.540) megfejelő, csapórudas sorompós útátjáró (alsóbbrendű aszfaltúton) szelvényértéke 0.570 a 283-as szerint. A váltókörzeteket megelőzően két-két alak csoportkijárati jelzőt állítottak. A nyugati lírafejből munkagéptároló, kétállásos színhez ágazik sínpár, a felvételi épület felőli (északi) oldalon, majd kisméretű fordítókorong segítségével ágaznak el a szín előtt. További két csonka közül a belső (átmenő fővágányhoz közelebbi) rakodó szerepkörű, az első átmenőből indított, rövid rakodóvágánnyal (betonaljas, Hoheneggeres) együtt közrefogja az oldalrakodót és raktárat, illetve a rakodóterületet. A külső a szín mellé érkezik. Ez, és a fordítókoronghoz fektetett csonka egy-egy alak tolatásjelzőt kapott. A váltókörzet közelében, a két, egyesülő vízfolyás és a vasút által közrefogott fatelep működik, mellette pedig napelemtáblát alakítottak ki.
A 810 371-es motorkocsival kiadott, Vlárský průsmyk felől érkező, Horní Lideč-re továbbközlekedő 23212-es személyre tizenöt utas kíváncsi. +1-gyel vágunk neki. Túljutva a bejáraton (0.9) és folytatva a jobb ívet, átbújunk a helyi településeket összekötő aszfaltút betonfelüljárója (1.3) alatt. Még mindig a 180 fokos irányváltoztatásra kényszerítő, jobb ívben, újfent metszi az út a vasutat, különszintben, felüljáróval (1.780); az ív végében, viaduktszerűen magas híddal (1.820) átszeljük a Brumovkát és a vele párhuzamos közutat. Rövid darabon 20 ezrelék az emelkedő értéke, azután tizenöt, majd tíz ezrelékesre szelidül. Bal ívet kezdünk, magas töltés aljában kisnyílású híddal (2.280) keresztezzük az 57-es főutat, 15 ezrelékre növekszik az emelkedő, kisnyílású híddal (2.570) kelünk át a Bylnička-patakon és a mellette vezetett, alsóbbrendű úton. A soronkövetkező, alsóbbrendű utat immár nem a vasút alatt, hanem felette vezették, beton boltíves felüljáró (2.880) segítségével - mindinkább úgy tűnik, hogy az Első Csehszlovák Köztársaság vasútépítéseinek ez a szerkezet a védjegye lehetne. A vonal a Brumovka völgyének felső régiójára ült be a település-páros keleti szélén, 340 méteres szinten, vagyis Bylnice állomáshoz képest 40 méterrel magasabban. A jobb oldalunkon is házak jelennek meg (3.0), magas töltés aljában épített kisnyílású híddal (3.550) alsóbbrendű utat hagyunk magunk mögött, ezzel beértünk a baloldalt fából készített esőbeállóval és oldalperonnal rendelkező Brumov střed megállóhelyre (3.770). Hárman szállnak fel. A végponti peronvéget út feletti, kisnyílású híd zárja (3.850).

A Brumov előjelzőjét helyettesítő "Figyelem!" táblát (4.080) követően, bal ívben alacsony bélésfal található jobbra. Alsóbbrendű közút beton boltíves felüljárója (4.250) következik, jobb ív vezet a Tuřícký-patak és a völgyében helyet kapott út leküzdésére szolgáló, magas töltés aljában létesített, kisnyílású hídig (4.4), aztán jobb ívben terméskő falazatú alagút (4.450-4.720) vágja át az oldalvölgyet északról határoló dombvonulatot. A műtárgy szokatlanul széles, mégpedig azért, mert a vágánytengellyel párhuzamosan egy viszonylag nagy kapacitású folyókát alakítottak ki benne. A végponti előbevágást áteresz (4.750) határolja, a bejárati jelzőt helyettesítő tábla (4.770) szomszédságában. A rugós kitérők (4.850/5.7) miatt 40 km/h állandó korlátozás érvényes. A bejárati kitérőknél - valószínűleg ellenőrző jelző szerepkörű - törpe fényjelzőt telepítettek. Az előtetős-egyszintes, valamint kétszintes szárnnyal rendelkező felvételi épületet baloldalt látjuk. A háromvágányos féllíra (átmenő fővágány: 3.) 1. és 2. átmenői betonaljasak, Hohenegger feszítőelemes sínleerősítésekkel, az 1. mellett, és az 1.-2., 2.-3. között SK-szintű zúzalékréteg, a felvételi épület előtetős része környezetében beton járólapos terület szolgálja az utascseréket. Ketten szállnak fel. A felvételi épülettől végont felé eső fémhulladéktelep anyagát rakodják az elsőn. A rövidebb 1. csatlakozását követően kisnyílású híd (5.430) patak vizét bocsátja keresztül a vasút alatt. A végponti váltókörzettől 60 km/h engedélyezett, a felépítmény az eddigiekkel ellentétben illesztéses. Út feletti, kisnyílású hídtól (5.9) 15 ezrelékes emelkedővel követjük a völgy szintváltozását. A baloldalt egyszintes, kisméretű felvételi épülettel és peronnal felszerelt Návojná megállóhelyet (6.2) alsóbbrendű közút fénysorompós átjárója (6.160) vezeti be. Három új utast veszünk fel. A végponti peronvégtől kissugarú bal ív kezdődik, felsőpályás híddal (6.250) keresztezzük a Brumovka mellékvizét, a település északi szélétől idáig követett, majd most elhagyott Nedaąovkát; folytatjuk az ívet, a végében, 10 ezrelékes emelkedőt tartva terméskő falazatú, az első métereket nem számítva egyenes vonalvezetésű alagútban (6.510-7.370) merülünk el. Az alagúttal keresztülvágunk a Nedaąovka és a Brumovka közti hegy belsejében, hogy ismételten kilyukadhassunk Brumov településrész vízfolyásának völgyében, de immár némi magasságot (380 m) nyerve. A végponti előbevágást nem biztosított útátjáró (7.430) határolja, jobb ívet kezdünk 15 ezrelékes emelkedőben, a pályasebesség innen 70 km/h, a felépítmény továbbra is illesztéses. A Brumovka a balunkon folydogál, jobbról pedig hegyvonulat zárja a völgyet. Erdősebbre váltott a táj. Három áteresszel (7.850, 8.390, 8.750 - az utolsó magas töltés aljában épült) feljebb pontszerű, 30 km/h lassút tűztek ki (8.950), ágyazatpótlást végeznek. A lassú helyétől újabb átereszig (9.170) jobbra alacsony bélésfal húzódik. A Brumovka egy-egy oldalvölgyén viaduktok segítik át a vasutat: az első 150 méter hosszú, végponti hídfőjének szelvényértéke 9.580, a második valamivel rövidebb (10.6-10.730), a kettő között áteresz (9.9) épült. A pálya változatlanul illesztéses.

A 40 km/h állandó lassújeles váltókörzetekkel (11.620/12.4), rugós kitérőkkel, fény ellenőrző jelzőkkel, előjelzőt illetve bejáratot helyettesítő jelzésekkel (kezdőpontiak: 10.750/11.470) felszerelt Valaąské Klobouky, Brumovhoz hasonlóan, háromvágányos féllíra, átmenő fővágánya a harmadik, az 1. és 2. faaljas, Hohenegger feszítőelemes sínleerősítésű. A kezdőponti váltókörzet alatt, kisnyílású híd (11.620) segítségével utat bújtattak át, ezt követően baloldalt rakodóterület, széndepó található, középtájon áteresszel; raktárral és fateleppel a folytatásban. A bal kéz felől helyet kapott felvételi épületet közvetlenül megelőzően sajátcélú vágány torkollik az első átmenőbe. A kétszintes, valamint előtetős-egyszintes szárnyakból álló épület emlékeztet a vrbovcei "©tefánik-vasútéira", na persze ugyanabból a korból származnak, ráadásul a tájegység is lényegében ugyanaz. Hatan fejezik be utazásukat. A felvételi épület végponti oldalánál az első átmenő a másodikba csatlakozik, rövid csonkával fejelték meg, a végponti váltókörzet mögött közvetlenül (12.410) kisnyílású híd létesült földút felett. A nyíltvonalon 70 km/h alkalmazható, tízezrelékes emelkedő kezdődik. Aktuális magasságszintünk 420 méter. Kisnyílású híd magas töltés aljában patak és út felett (13.150), kisnyílású híd aszfaltút metszésében (13.650), áteresz magas töltés aljában (13.8) - immár Poteč kistelepülés területén -, ahonnan 15 ezrelékes emelkedőben jutunk el a soronkövetkező, utat átvezető kisnyílású hídig (13.980). A baloldalt elhelyezett peronú, a végponti peronvégnél (14.1) telepített, fém esőbeállós Poteč megállóhelyen nincs utascsere. A megálló környezetében visszafogottabb kaptató magas töltés aljában kialakított, földút feletti kisnyílású hídtól (14.7) 15 ezrelékre nő, az előzővel azonos szerkezetű és feladatkörű kisnyílású hídnál (15.350) elérjük a 450 méteres tszf. magasságot. Faaljas, illesztéses a felépítmény. Kisnyílású híd földút átszelésében (15.580), 10 ezrelékkel emelkedünk, jobb ív következik, azután kisnyílású híd földút és patak felett (16.0), 15 ezrelékkel folytatjuk, beérve a vágány bal oldalára húzott peronú, kő esőbeállós (16.160) Valaąské Příkazy megállóba. Utascsere ezúttal sincs. A végponti peronvégtől (16.2) hézagnélkülire vált a felépítményi szerkezet, tíz ezrelékkel kapaszkodunk felfelé, a Brumovka forrásvidékénél fektetett, bal ívben felettünk alsóbbrendű közút vasbeton boltíves felüljárója (16.350) látható, kisnyílású híddal (16.7) metszünk egy kiszáradt Brumovka-ágat, a vele közösített földúttal. A következő Brumovka-eret magas töltés aljába épített áteresszel (17.1) küzdjük le. Beton boltíves, közúti felüljáró (17.570) szomszédságában (17.6), 480 méteren elérjük a nyerget.
Horní Lideč fény előjelzőjét (17.770) követően, felsőpályás hídon (17.9) keresztezzük az 57-es főutat, már a település területén, és 15 ezrelékkel kezdünk ereszkedni a Senice folyócskához. Alsóbbrendű utat keresztezünk kisnyílású híddal (18.1), viaduktszerűen magas híd (18.150) közbeiktatásával leszünk túl a Senicén és a két partján létesített utakon, feltűnik a kihúzó-hosszon telepített felsővezeték, meglépjük a fény bejárati jelzőt (18.4), kisnyílású híd jön (18.530) az 57-es főút következő metszésénél, jobbról megjelenik a villamosított, kétvágányú fővonal Puhó (Púchov) felől, végül csatlakozunk a váltókörzetbe (18.6).

A visszaforduló motorkocsi alaposan megtelik utasokkal. Felülök a Vsetín felé közlekedő, 3210-es számú, 460 005, 063 306, 063 305, 460 006 összeállítású Pantográffal kiadott személyvonatra. Összesen harmincfős utasterheléssel indulunk - szombati nap ellenére a többségük diák -, miután felvettük a Puhóról ingázó ZSSK 813 018 + 913 018 páros tíz átszállóját. A 280-as menetrendi mező vonalának ideeső szakaszán a bylnicei szelvényszámozás érvényesül. Vsetínig százharminc métert fogunk ereszkedni a Senice szűk völgyének keleti oldalán, kezdetben jóval a víz szintje felett maradva, majd fokról-fokra közeledve hozzá. A szomszédos vágányon a szlovák 131 054 vonó-, és a 130 007 tológép küzd egy lengyel szénvonattal. Lidečko ves négy, Luľná u Vsetína nyolc, Valaąská Polanka négy, Leskovec három felszállóval járul hozzá a személyforgalom alakulásához. Ústí falu északi végében, a Senice és a Vsetínská Bečva összefolyásánál, jobbról megjelenik a 282-es menetrendi mezőben található mellékvonal, amelyen Velké Karlovice állomást keresem fel hamarosan. Vágánya betonaljas, Hoheneggeres felépítményű a 282-es menti Ústí u Vsetína zastávka környezetében.
Vsetínben nekem és négy utastársamnak három perc áll a rendelkezésünkre, hogy elfoglaljuk helyünket a 13271-es számon Velké Karlovicét felkereső, 814 063 + 914 063 összeállítású RegioNován. A kezdeti telítettség 90%, a közönség kerékpárosokból, gyalogos turistákból, diákokból áll. Negyvennel poroszkálunk a közös, fővonali szakaszon, balunkon a Vsetínská Bečvával. A 282-es fényjelzőkkel (végpont felől: 3.050, a Vsetín kezdőpontú szelvényszámozás szerint) biztosított, terelőcsonkás kiágazásánál (2.850) balra térünk - itt baloldalt felhagyott őrház található - és alsópályás acél gerendahíddal (3.150) átszeljük a Senicét, Ústí u Vsetína zastávka kezdőponti peronvégét megelőzően. A megállóban jobb kéz felől részben betonelemes, részben térköves burkolatú peron, kő felvételi épület kapott helyet, a végponti peronvéget 40 km/h állandó lassújeles, fénysorompós útátjáró (3.390) határolja, bal ívben, az 57-es főút keresztezésében. Az itt keletről nyugatra tartó folyócska déli partja mentén, az öntésterület szélén haladunk tovább, folyamatosan emelkedve, egészen Velké Karlovice állomás 520 méteres tszf. magasságáig. A völgyet jobbról dombvonulat szegélyezi. A felépítmény az egyenes szakaszokon hézagnélküli, a kissugarú ívekben azonban illesztéses. A kiágazás végponti előjelzőjétől (3.450) jobb ívvel (3.6-ig) a helyi településeket összekötő út mellé érünk, majd kissé eltávolodva tőle, befutunk Janová megállóhelyre. Balra betonelemes peron, a peronközépnél fém esőbeálló, illetve alsóbbrendű aszfaltút nem biztosított átjárója (4.6) és áteresz. Az útátjárótól 50 km/h alkalmazható. Áteresz (4.7), nem biztosított útátjáró (5.2 - földúton), áteresz (5.3) - balra a mezőn modellrepülőgépeket reptetnek -, újabb áteresz (5.450), nem biztosított átjáró aszfaltút átszelésében, áteresszel (5.550), további két áteresz (5.830, 6.3) a sorrend. Az ötszázméteresre kinyílt öntésterület déli szélén haladunk, a vonalvezetést sok ív jellemzi.
Balra, drótkerítés mögött csonka indul (6.550), kettéágazik és áteresztől (6.8) kezdődő, betonkerítéses telepre tér, ott több ágra bontakozik. A telepen téglából készült raktárépületek találhatók. A sajátcélú hálózat folytatásaként, a vonallal közel párhuzamosan fektetett vontatóvágány betér a következő telepre, begyűjti az ottani ágakat, végül Hovězí áteresszel (7.190) bevezetett, kezdőponti, faaljas váltókörzeténél (7.350) csatlakozik a harmadik átmenőbe. Az állomás három átmenővágányos, középen az átmenő fővágánnyal; a kisiklasztósarus 1. betonaljas, GEO-s, a 3. betonaljas, Hoheneggeres. Az egyszintes, előtetős felvételi épületet (7.560) a 40 km/h állandó lassújeles, végponti váltókörzetnél (7.580), jobbra találjuk. Három felszálló, kettő leszálló alkotja az utascserét. A jegyvizsgáló besétál az épületbe, vélhetően jelentkezés és az állomási sorompó kezelése céljából, majd visszatér és folytatjuk a menetet. A végponti váltókörzetet aszfaltút átszelésében kialakított, fénysorompós útátjáró (7.620) követi, közvetlenül utána kisnyílású híddal metsszük a Hořanský-patakot, a túlsó parton ismét fénysorompós útátjárót látunk (7.640 - aszfaltúton), a végponti bejáratot helyettesítő tábla (7.650) szomszédságában. Többszintes lakóépületek sorakoznak a bal oldalon. Betonaljas a pálya, illesztéses ívekkel, az eddig jellemző, szerényebb méretű, ívelt tetejű szelvényköveket nagyobb, téglatest alakúak váltják. Áteresz (7.830) után (8.050-től) tíz ezrelékkel kezdünk emelkedni. A település végében, bal kéz felől fatelep működik, közúti kiszolgálással, területe átereszt (8.350) követően kezdődik és áteresszel kombinált, aszfaltutat keresztülbocsátó, nem biztosított útátjárónál (8.550) ér véget. Ezúttal a folyócska északi partján nyílik 400-500 méteresre az öntésterület. Nem biztosított átjáróban (9.170) alsóbbrendű aszfaltutat metszünk. A vasút és a településtől szorosan mellette vezetett közút párosa kijut a Vsetínská Bečva partjára. Kissugarú ív környezetében (9.5-9.7), 10 ezrelékes emelkedőben 40 km/h állandó sebességkorlátozást tűztek ki, az ívtől fénysorompós útátjáró (9.720 - alsóbbrendű aszfaltúton), kisnyílású híd (9.750, a Zděchovka-patakon) és kissugarú bal ív következik, benne fénysorompós útátjáróval (9.880 - aszfaltúton). Alsóbbrendű aszfaltút keresztezésében kiépített, nem biztosított útátjáró (9.960) határolja kezdőpont felől a vágány bal oldalához húzott, betonszegélyű, zúzalékburkolatú oldalperonnal és kő utastartózkodóval ellátott Huslenky megállóhelyet. Kettővel fogyunk. A végponti peronvég közelében nem biztosított útátjárót (10.150 - aszfaltúton) találunk, azután átereszeket (10.250, 10.260), áteresszel kombinált, nem biztosított útátjárót (10.5 - aszfaltúton) és megint átereszt (11.1). A felépítmény betonaljas. Szakaszosan friss ágyazatpótlás figyelhető meg. 20 km/h ideiglenes lassújeles, nem biztosított útátjáró-páros (11.280 és 11.350, mindkettő aszfaltúton), illetve végpont felől 30 km/h állandó lassúval megjelölt, szintén nem biztosított útátjáró (11.8 - murvás úton) közé áteresz (11.450) ékelődik.
A Kychová-patak kisnyílású hídjával, két partján egy-egy fénysorompós, aszfaltút átszelésében kialakított átjáróval (11.960 és 11.990) jobb ívben találkozunk; az ív végétől következik Huslenky zastávka, betonszegélyű, zúzalék peronnal és téglából készült, egyszintes felvételi épülettel (12.170) a bal oldalon. A jelenlegi állapot szerint az előző és ez egyaránt megállóhely, holott épp a nyomatékosabban megállónak mondott Huslenky zastávka lehetett volna a múltban megálló-rakodó vagy akár kisállomás, az épület és a vágány távolságából ítélve. Öt leszálló, kettő felszálló könyvelhető. Pályasebességre, 50 km/h-ra gyorsítunk, tartjuk. A folytatásban áteresz (12.3), nem biztosított útátjáró áteresszel (12.590 - földúton), fény- és motoros sorompós útátjáró (12.830 - aszfaltúton), közvetlenül mögötte kisnyílású, felsőpályás acélhíd a Černý-patakon (12.850), nem biztosított útátjáró (13.020 - aszfaltúton), majd kinyílik az öntésterület, de ezúttal a vasutat középtájt vezették végig, nem a határoló dombvonulat peremén. A mező végében, áteresszel kombinált, nem biztosított átjáróban (13.630) aszfaltutat metszünk. A soronkövetkező, alsóbbrendű aszfaltút nem biztosított átjáróját (13.9) a Halenkov kezdőponti előjelzőjét helyettesítő Figyelem! tábla (14.0), áteresz (14.020), illetve Halenkov zastávka közelében találjuk. A megálló zúzalék-, és térkőburkolatú peronját a trendnek megfelelően bal kéz felől alakították ki, esőbeállóval a kezdőponti peronvégnél (14.050). A leszállókat öt, a felszállókat egy fő képviseli. A kaptató mértéke ismételten a tízezrelékes szintre áll be (14.1-től). A helyi településeket összekötő, vasúttal párhuzamos aszfaltutat fénysorompós útátjáróban (14.220) metsszük, azután kisnyílású acélhíd következik a Provazný-patakon (14.320), keleti partján fény- és motoros sorompós útátjáróval (14.330 - aszfaltúton).

Az újabb fény- és motoros sorompós útátjáró (14.470 - aszfaltúton) már nem nyíltvonali: Halenkov kezdőponti, fény bejárati jelzője (14.450) fedezi. 40 km/h állandó lassújeles a vasaljas bejárati kitérővel (14.7) bevezetett váltókörzet, balra állomási átmenő (3. - faaljas, GEO-s) ágazik, a kezdőpont felé állított, útátjáró fedezőjelző szerepkört is vállaló, közös fény kijárati jelzőnél. Jobbra telep, oldalrakodóval (parkoló teherautók, zúzottkődepó), ahonnan kevéssé használt, sajátcélú vasúti kapcsolat érkezik (odabenn, drótkerítés mögött kétvágányos csoportot alkot), távolabbi ága egy másik telepre tart, a közelebbi áteresz (14.870) után (14.9) csatlakozik az átmenő fővágányhoz (2.). Jobbra faaljasként kezdő, betonaljasra váltó, GEO-s állomási sínpár (1.) fejlődik (14.920). Az 1.-2., 2.-3. között alacsony, keskeny, betonszegélyű, zúzalékburkolatú, nemrég felújított-újrarakott középperonok húzódnak. A jobboldalt látható, egyszintes, előtetős felvételi épületben (15.150) forgalmi szolgálattevő tartózkodik. Az épülettől kezdőpont felé, az 1. mellett rakodóterület, oldalrakodó és raktár (fából) létesült. Ketten szállnak le, folytatjuk a menetet: az épületnél az 1.-2. és a 2.-3. között vágánykapcsolatok történnek, a harmadikból balra betonaljas, Hoheneggeres sínpár ágazik és párhuzamosan halad tovább, az 1. használaton kívüli, Megállj! táblás folytatása nagyméretű fatelepre tér be (igen sok elázott, megszürkült deszkát látunk ott), miután a vágányokat alsóbbrendű, macskaköves út metszette fénysorompós átjáróban (15.2). A 40 km/h állandó sebességkorlátozású vágánykapcsolatok (többnyire vasaljasak) és az útátjáró között fény főjelzőt telepítettek, közös kijárat illetve útátjáró fedezőjelző szerepkörben. A fateleppel szemközt, balra két vágányt látunk (az említett külső a harmadik átmenőből ágazott, a belső szintén betonaljas, Hoheneggeres), térvilágítással ellátva, használatmentesen. Az állomás, miután a bal oldali sínpárok szerves részét alkotják, két részre oszlik, összesen három váltókörzettel, és a közbenső váltókörzettől végpont felé eső, szintén háromvágányos terület 1. és 2. átmenője eredetileg fatelepi tárolóként működhetett. A nem biztosított útátjáróval (15.7) megfejelt, végponti váltókörzettől (15.670) a belső tárolóvágányt rövid csonka egészíti ki, ezért vasaljas angolváltót telepítettek a tároló sínpár bekötésénél. Végponti bejárat gyanánt megelégedtek a trapéz táblával (15.8 - így azonban a macskaköves út végponti oldalához szintén járna fedezőjelző, ám a telepítési helyét nem sikerült megfigyelni), a vasutat a Vsetínská Bečva felett átjuttató, egynyílású, alsópályás acél gerendahíd (15.850) kezdőponti hídfője közelében. A végponti előjelzőt helyettesítő Figyelem! táblát (16.2) nem biztosított útátjáró (16.180 - aszfaltúton) mellett állították. A következő, aszfalutat átbocsátó, nem biztosított átjáró a Luąová-patak kisnyílású hídjának (16.430) végponti hídfőjéhez került. A Luąová erodáló hatására szélesedett öntésterületet a helyiek többnyire birkalegelőnek használják.

Földutat metsz a vonal nem biztosított átjáróban (16.950), azzal beérünk a jobboldalt betonelemes peront és fa esőbeállót kapott, a végponti peronvégnél áteresszel (17.420), valamint végpont felől 30 km/h állandó lassújeles, nem biztosított útátjáróval (17.430 - aszfaltúton) határolt Nový Hrozenkov zastávkára. Utascsere nincs. A nyíltvonali felépítmény változatlanul betonaljas, az ívekben illesztéses. Közvetlenül a folyócska északi partjára kerülünk néhányszáz méter erejéig. Az öntésterület összeszűkülő részein a táj jellemzően erdősebb. Bal ívvel távolodunk a víztől, 30 km/h állandó sebességkorlátozás veszi kezdetét, a lassújeles szakaszra nem biztosított útátjárók esnek (18.050, 18.320, 18.430 - földutak átszelésében, az első kettő áteresszel kombinálva), illetve átereszek (18.230, 18.4). A kiszélesedő öntésterületre összpontosuló Nový Hrozenkov településtől a megművelt dűlőkre földutak kapaszkodnak fel, amelyek nem biztosított útátjárókban (18.550, 18.650, 18.750 - a második áteresszel kombinált, innentől az emelkedő tíz ezrelékes) keresztezik a vonalat. Murvás út nem biztosított átjárójánál (18.840) baloldalt is lakóházak tűnnek fel. Kissugarú bal ívben aszfaltutat metsz a vasút, nem biztosított útátjáró (19.1) segítségével, acélszerkezetű gyalogosfelüljáró ível át felettünk (19.2) 150 méter hosszú bevágás elején, ahol huszonöt-, a végében tíz ezrelékesre szelidülő kaptatóval egyenlíti ki a vaspálya a dűlő szintkülönbségét. 40 km/h állandó lassú érvényes a Brodská-patak és a vele párhuzamos aszfaltút akadályát leküzdő, kisnyílású, felsőpályás acélhíd (19.380) kezdőponti hídfőjétől. Az egyszintes felvételi épületű Nový Hrozenkov megálló-rakodót kezdőpont felől nem biztosított útátjáró (19.430 - alsóbbrendű aszfaltúton) határolja. Négy felszálló, nyolc leszálló mozog a vágánytól jobbra létesített, zúzalékburkolatú peronon. A végponti peronvégnél jobbra, faaljas kitérő (19.510) segítségével Hoheneggeres, vasaljas, rakodóterülethez illeszkedő sínpár ágazik. A 40 km/h korlátozású szakaszba még beletartozó, faaljas, végponti bekötését (19.780) megelőzően, nem biztosított útátjárón (19.730 - murvás út metszésében) jutunk túl. A nyíltvonalon, az eddigiekkel azonos módon 50 km/h alkalmazható, 10 ezrelékes emelkedőbe fordul a vonalvezetés, a folytatásban nem biztosított átjáró murvás úton áteresszel (19.880) illetve anélkül (20.030, 20.330), fény- és motoros sorompós útátjáró alsóbbrendű aszfaltúton (20.550), fénysorompós útátjáró a vasúttal párhuzamos közúton (20.760), áteresszel - jobbra tó látszik -, alsópályás, rácsos, párhuzamos övű, egynyílású híd a folyócskán (20.930; ismét a völgy déli oldalára kerülünk), áteresz (21.020), nem biztosított, kezdőpont felől 30 km/h lassújeles átjáró murvás úton (21.120) a sorrend. Balra közúti kiszolgálású fatelep foglal helyet. Megszüntetett, nem biztosított útátjáró (21.380 - alsóbbrendű aszfaltúton) helyén átérve (21.4-től) 25 ezrelékesre durvul az emelkedő. Karolinka többszintes panelházai - elvégre városi rangú a település - úsznak be a képbe.
Áteresz (21.820) és fénysorompós útátjáró (21.840 - aszfaltúton) előzi meg a jobboldalt betonelemes peronnal és kő esőbeállóval (21.860) rendelkező Karolinka zastávkát. Hárman fejezik be utazásukat. A peron előtt és után húsz ezrelékkel emelkedik a pálya. Kisnyílású, felsőpályás acélhíd út és patak felett (22.070), valamint két nem biztosított útátjáró (22.4 - alsóbbrendű aszfaltúton, 22.5 - murvás úton) a megállót követően. A Karolinka bejáratát helyettesítő jelzéstől (22.550) jobb kéz felől rövid bélésfal húzódik, áteresszel kombinált, nem biztosított útátjáróig (22.670 - murvás úton). A 40 km/h állandó lassújeles váltókörzetbe (22.750) balról, ipartelepről beton magánaljas, sajátcélú sínpár csatlakozik, jobbra a betonaljas, GEO-s harmadik, balra pedig - vasaljas kitérővel - a betonaljas, vegyesen GEO-s és Hoheneggeres, rövid csonkával megfejelt első átmenő ágazik. A meglehetősen rövid állomáson az első átmenőhöz raktár és oldalrakodó került, a 40 km/h állandó sebességkorlátozású végponti váltókörzet (22.970) mellett (22.930) helyet kapott, egyszintes-előtetős felvételi épülettől kezdőpont felé; szemközt, a harmadikhoz ugyancsak oldalrakodót illesztettek - ez fatelepet szolgál ki. Hét leszálló és egy felszálló veszi igénybe az 1.-2. átmenőkkel közrefogott, keskeny, betonszegélyű, zúzalékburkolatú peront. A végponti váltókörzetet 30 km/h állandó lassújeles, nem biztosított útátjáró (22.980 - aszfaltúton) zárja, a végponti bejáratot helyettesítő tábla (23.050) közelében. A felépítmény továbbra is betonaljas, az igen sok kissugarú ívben illesztéses, a pályasebesség 50 km/h, akárcsak az alsóbb szakaszokon. Nem biztosított átjáró aszfaltúton, áteresszel (23.250), kiérünk a településről (23.5), murvás utakat keresztezünk nem biztosított átjáróban (23.730, 24.030) - a másodiknál az emelkedő értéke 15 ezrelék. Átereszt (24.2) követően az öntésterület déli pereméhez szorulunk. Áteresz (24.410) és nem biztosított útátjáró (24.420 - földúton) párosa mögött hét ezrelék esésben vezették a pályát, de csupán egy nem biztosított útátjáró (24.740 - aszfaltúton, végpont felől 15 km/h állandó lassúval) és egy kisnyílású híd (24.770 - patakon) erejéig: a folytatásban tizenöt ezrelékes a kaptató. Nem biztosított útátjáró (24.830 - földúton), végpont felől 15 km/h állandó korlátozással, áteresz (24.870) - az emelkedő 24.9-től 20 ezrelékesre nehezedik -, nem biztosított útátjáró áteresszel, 30 km/h lassúval kezdőpont felől (25.130 - földúton), ugyanez, de sebességkorlátozás nélkül (25.430), áteresz nélkül, aszfaltúton (25.520), áteresz útátjáró nélkül (25.6), nem biztosított útátjáró (26.050 - földúton), kisnyílású híd patakon (26.070). A vágánytól jobbra épített, betonszegélyű, murvás oldalperonos, nemrég kialakított vagy felújított, kő alapú, fa utastartózkodós (26.120) Velké Karlovice zastávkát a kezdőponti peronvéghez (26.080) közelebb aszfaltút vágja ketté, fénysorompós átjáróban (26.1). Nincs utascsere. A nem biztosított útátjárók (26.250, 26.550, 26.8 - földúton, 26.630 - murvás úton) és átereszek (26.350, 26.790) sűrűsége az eddigieknek megfelelő. Az első áteresztől tízezrelékes emelkedőben követjük a völgy szintváltozását a valamelyest kiszélesedett öntésterület déli pereménél.
A kerékpáros csapat és a túrázók többsége a viszonylat végéig a vonaton marad. A Velké Karlovice előjelzőjét helyettesítő Figyelem! tábla (26.9) közelében, jobbra sífelvonókat látunk. Nem biztosított átjáró murvás úton, áteresszel (26.970), kissugarú jobb ív - 30 km/h állandó sebességkorlátozás kezdődik - és még egy nem biztosított útátjáró (27.040 - murvás úton) vezeti fel a váltókörzetet (27.050). Az átmenő fővágány (2.) betonaljas, Hohenegger feszítőelemes sínleerősítésű, az 1. és 3. átmenők betonaljasak, GEO-val, a sínrendszer UIC49, az aljak SB8A-85 típusúak. Nemrég felépítménycsere zajlott, az ágyazat új, a többi felépítményi anyag vélhetően fővonali vissznyeremény. A faaljas végponti váltókörzetre (27.380) néző, előtetős, kétszintes, tetőtérbeépítéses felvételi épületet (27.350) megelőzően, az 1. mellé raktár (fából) és oldalrakodó (terméskőből) került. Az utascseréket az 1.-2. betonszegélyű, zúzalék középperonja könnyíti meg.
A váltókörzettől a 2. folytatása nem biztosított átjáróban (27.430) alsóbbrendű aszfaltutat keresztez, mögötte felsőpályás hídon (27.440) átszeli a folyócskát és fatelepre tér be. Ugyancsak a végponti váltókörzetnél, jobbra kétállásos szín található, de oda már nincs vágánykapcsolat, a felépítménycsere során a bekötést elbontották, a két színi sínpár a kitérőjével együtt csupán dísznek maradt meg. Jobbjukon, bekötésétől megfosztott vágánydarabon, kocsik állnak lakó-alkalmatosság és szerszámraktár funkcióban.
A visszaúton Velké Karlovice zastávkán kettő felszálló, Karolinkán egy felszálló és négy leszálló, Karolinka zastávkán illetve Nový Hrozenkov-on egy-egy felszálló, Nový Hrozenkov zastávkán kettő felszálló az eredmény. Halenkovon keresztezünk a 914 077 + 814 077 összeállítású RegioNovával, amely a harmadikra érkezik, 30% telítettséggel. Sem ott, sem nálunk nincs utascsere. Halenkov zastávkán hat új utas mutatkozik, Huslenky zastávkán kettő, egy pedig befejezi utazását.
Huslenky öttel növeli a létszámot. Hovězí állomáson tízfős, egyenruha-félébe öltöztetett csoport várja a vonatot. Janová négy, Ústí u Vsetína zastávka öt új utast ad. A 280-asba torkollást követően helytelenben haladunk Vsetínig.
Máris érkezik a Hranice na Moravě állomásig igénybevenni szándékozott, Střelnától közlekedő 3212-es személyt alkotó Pantográf (460 014, 063 319, 063 320, 063 321, 460 013). A huszonöt felszállót (többségük a RegioNováról) figyelembe véve minden tizedik ülés talál gazdára.
A lanyha utascserék között említhető Bystřička négy leszállóval, Brňov hat felszállóval.
Valaąské Meziříčí-n 131 084 várakozik négytengelyes, süllyesztett rakterű, DB cégjelű pőrékkel, rajtuk a Continental - ránézésre nem hajós szabványú - csereszekrényeivel. A világoskék-fehér, meglehetősen kopott 742 064 mutatja meg magát. Szűk harmincfős utaslétszámmal folytatjuk, +2-vel - látszólag "a semmiért" tartózkodtunk túl. ©pičkyn kezd kialakulni a vöröslő naplemente, és jó darabig kitart, persze mind kevesebb fénnyel. Hranice na Moravě město állomás nyolccal csökkenti az utasmennyiséget. Felsővezetékes szerelvény pihen az elsőn, Tramo tulajdonú 721-essel és kéttengelyes dízelgéppel. Hranice na Moravě bejáratát két sárgával lépjük meg, a peron mellett pontosan a menetrendi idővel összhangban temünk, ami adott esetben nem jön rosszul...
...tekintettel a papíron háromperces átszállásra. A 3314-es, Návsíból beeső személyt - szerelvénye négyrészes Pantográf, 460 073, 063 410, 063 411, 460 074 összeállításban - ráadásul még csak nem is közös peronra hozzák a 3212-essel. A tíz leszállóra és az átszállókkal együtt öt felszállóra kiterjedő utascsere ennek ellenére a menetrendszerkesztők elképzelésein belül marad. A 10% telítettségen Lipník nad Bečvou tíz felszállója különösebben nem javít, a másutt tapasztalható, gyér utascserékről nem beszélve.
Přerovra pontosan érkezünk (16:52), a második átmenőre, a Pantográf tizenhat percet időzik, azzal visszafordul Střelnára, meglehetősen üresen. Az immár üres másodikat a jó öreg 812-es gyors foglalja el legközelebb. A tizenöt felszállót és húsz leszállót beleértve átlagosan 20%-ra telítettek a 19-46 001, 82-40 302, 29-41 462, 20-41 472, 29-41 476 kocsik (a 462-es és 472-es új személyvasúti színtervű, a többi hagyományos zöld-fehér). A 362 019-es gép az elektromos művek narancs-szürke reklámfestését viseli. Řikovice kezdőponti váltókörzetében 40 km/h ideiglenes sebességkorlátozást tűztek ki. Otrokovicén párfős utascsere zajlik, Staré Město u Uherského Hradiątě-n valamivel mozgalmasabb a helyzet, tizenöt leszálló erejéig. A reggel látott, szürke-kék-sárga 754 041-es Búvár ezúttal az elsőn várakozik, a rakodóvágánynál, 842 001 a másodikon ácsorog, Bojkovicére tesz még egy fordulót. Moravský Písek-en 810 663 tetszeleg komp-szerepkörben. Nyolc leszálló utas kíváncsi a szolgáltatására. Hodonínban negyvenfős, vegyes utascsere történik. Břeclav vontatásszolgáltatási telephelyénél két fekete Dispolokos villanygép pihen. A 350 007, 19-91 518, 18-90 526, 88-91 100, 21-90 908, 20-91 557, 20-91 525, 20-91 556, 20-91 540, 84-91 105 összeállítású EC175 hiába fut be a menetrendi időnél kettő peccel korábban, a páratlan Sobieski 15 percre kiírt késése miatt indulóban csúszni fog. A negyven leszálló és húsz alatti felszálló le- illetve felvonulásának végén az utolsó két kocsi 30%-os, vagyis az átlagos hétvéginél gyengébb az érdeklődés Pozsony felé. Az EC344 Avalát Budapest (Belgrád) felől a hagyományos festésű 014-es Gorilla hozza. A gép mögötti, fehér-szürke színtervű szerb kocsit alaposan összegraffitizték. A postatakarékbankos reklámfestésű 362 119-essel hozott és Bécsbe az 1116 254-essel továbbítandó Sobieskiről hatan szállnak át hozzánk, +7-tel állunk tovább, Pozsonytól a vonat vége csupán 15%-os, késésünk egy perccel csökken, Párkányig újabb egy percet sikerül faragni. Vác állomáson két illuminált, fiatal versenyző karlendítéssel üdvözli a vonatot - tán úgy vélik, a német kocsiknak 2010-ben is ez jár. Budapest-Keletiben nyolcpercnyi késéssel végzünk.

Vissza a főoldalra