Morvamenti vegyes

 

A Zlíntől tizenhat kilométerre délre fekvő, gyógyvizeiről híres Luhačovice kisváros manapság közvetlen prágai és olomouci gyorsvonatokat mutathat fel. Uherský Brod-tól az StEG 1888-ban nyitott vasúti kapcsolatot Vlárský průsmyk, és tovább Trencsénhőlak (Trenčianska Teplá) felé. A belőle Újezdec u Luhačovic-nál kiágazó, nem egészen tíz kilométernyi szárnyvonalon az ALLB (Aujezd - Luhatschowitz Lokalbahn) vette fel a forgalmat 1905-ben, a fürdős vicinálison két megállóhely létesült, Polichno és Biskupice u Luhačovic, a velük azonos nevű, egymás mellett fekvő kistelepülések területén. Az Újezdec u Luhačovic - Luhačovice zsákvonal jelenleg a 341-es menetrendi mező részét képezi (korábbi menetrendekben 346-osként jelölték). Pályafelújítás miatt sajnos nem nyílt módom vonattal bejárni (majd legközelebb), a fejállomás és környékének gyalogos megtekintése azonban nem maradt el, délutáni bónuszként pedig a Nordbahn Bzenec přívoz - Rohatec állomásközére jellemző fenyves fái alól készítettem néhány felvételt.

Útvonalam: Budapest - Břeclav (70/130/110/250) - Staré Město u Uherského Hradiątě (330) - Luhačovice - Staré Město u Uherského Hradiątě (341) - Bzenec přívoz - Moravský Písek - Břeclav (330) - Budapest (250/110/130/70).
Igénybevett járművek: EC174 Jan Jesenius/Jeszenszky János (Břeclav) - EC104 Sobieski (Staré Město u Uherského Hradiątě) - Os4309 (Újezdec u Luhačovic) - Os14309-pótló (Luhačovice) - R704 Galán-pótló (Uherský Brod) - R704 Galán (Staré Město u Uherského Hradiątě) - R808 (Moravský Písek) - Os4214/4215 (Bzenec přívoz) - Os4243/4242 (Moravský Písek) - R812 (Břeclav) - EC175 Jan Jesenius/Jeszenszky János (Budapest-Keleti).
2011 április 23-án, szombaton az EC174 a következőképpen fest (hátulról előrefelé): 19-91 518, 18-90 527, 88-91 104, 21-90 933, 20-91 537, 20-91 508, 20-91 540, 84-91 103, 350 002 (Blonski-színtervű). Az utasterhelés és a magyarországi szakaszon jellemző utascserék a szokásosak. Szobon csőszállítmányt előzünk, a NOKSEL csöveket négytengelyes, TCDD cégjelű, török gyártású, szürkére festett Sgss-w pőrekocsikra rakodták, a vonóerőt V43-as szolgáltatja. Ideiglenes sebességkorlátozások és egyebek terén nincs változás a vonalon múlt hét óta, kivéve talán egy apróságot: Szob végponti váltókörzetét elhagyva a mozdony vontatni kezd, megállás nem történik, mint korábban (a garamkövesdi (Kamenica nad Hronom) változások által indukálva). Párkányból (©túrovo), tizennyolc új utast felvéve, +5-tel állunk tovább, Érsekújváron (Nové Zámky) igen kevesen, körülbelül hatvanan szállnak fel, Pozsonyban (Bratislava) a majdnem teljes utascsere a trendet tükrözi, ám a százötven felszálló lényegesen elmarad az utóbbi időben szokásostól. +2-vel folytatjuk. Jókúton (Kúty) a 475109 pályaszámú, BRKS által üzemeltetett, zöld-szürke-fehér színtervű Alstom Prima dízelgép várakozik. Húszfős, vegyes utascsere történik több leszállóval, indulóban mindössze egy percet csúszunk a menetrend előírásaihoz képest. A fűtőház előtt ČD Cargós Laminátka, LTE-s 740-es, AWT-s Búvár, ODOS-os 742-esek, ODOS-os Búvár pihen - a szokásosnál jóval több munkanélküli mozdony a teherforgalom Húsvét-környéki visszaeséséről tudósít (az úton tapasztalt, gyengébb utascserék pedig a személyszállításról mesélik el ugyanezt). Břeclavban vonatunkat az EC104 Sobieskivel nem közös peronra hozzák, tekintve, hogy mindkét járat pontos, tehát van idő lebonyolítani az átszállást. Hetvenen-nyolcvanan mozognak a peronon, valamivel több a felszálló, a 380 012-essel vontatott Sobieski PKP Intercity-s kocsijainál (hátulról előrefelé haladva: 19-90 013, 88-70 183, 21-90 007, 21-70 094, 20-90 032, 21-70 106) azonban csupán tíz körüli a le-, fel- és átszállók mennyisége, az átlagos utasterhelés gyenge 20%. A fűtőháznál jónéhány Laminátkával a háttérben négy Dispolok-tulajdonú ES64F4 tölti a szabadidejét. 380-asunk számára a 362-esekre méretezett menetrend igen laza: egy-egy üdítő belehúzást kivéve abszolút nem erőlteti meg magát, hosszú kifuttatásokat iktat be, így is pontos marad. Hodonínban tíz felszállót és nyolc leszállót, Staré Město u Uherského Hradiątě-n tíz felszállót és kettő leszállót látok.
Előkerül a 842 020-as motorkocsi, felhúz a břeclavi váltókörzetbe, visszafog és rázár a középperon külső vágányára állított 93-29 111-es, kéttengelyes mellékre, ezzel kialakult a 10:07-kor Bylnicére közlekedő 4309-es járat szerelvénye. Egyelőre tíz utaznivágyó szállingózik rá. A csatlakozó vonatok közül az R805-ös (Brno-Olomouc) pontosan érkezik Břeclav felől, élén a 362 170-essel és a szokásos öt kocsival. Tizenhét átszállót hoz. Párja, a középen fehér sávval ellátott, kék színtervű 362 165-ös géppel vontatott R804-es Olomouc felől késik, négy percet és huszonkilenc utast ragaszt ránk. (Mindkét gyorsvonat szerelvényében vegyesen fordulnak elő az új, Studio Najbrt színtervű és a hagyományos zöld-fehér festésű kocsik.) Uherské Hradiątě állomáson húsz leszálló és öt felszálló adódik, a menetrend szerinti, néhány perces tartózkodást lerövidítve, pontosan indulunk. Kunovicén hárman szállnak le és négyen fel, ám ezzel nincs vége: Veselí nad Moravou felől, a 340-es menetrendi mező vonaláról bedeltázik a 854 007 motor, 21-29 305 mellék, vezérlő összeállítású 4107-es személy (Brno - Staré Město u Uherského Hradiątě), és a húsz leszállója közül tizennégyen bennünket választanak. (A 854-eses formáció távozásunk után irányt vált és a másik deltaágon keresztül megcélozza Uherské Hradiątě-t.) Véskyn egy felszálló, Popovice u Uherského Hradiątě-n négy leszálló, Hradčovicén kettő felszálló és egy leszálló könyvelhető. A Luhačovicéről Prágába közlekedő Ex526 Mojmírrel keresztezünk: a szürke-sárga színtervű 754 041-es Búvár négy 2. o. és egy 1. o. kocsit cipel, kitérőbe jár és mögöttünk halad el, míg mi az átmenő fővágányon maradunk - a megoldás így felel meg az utasvédelem szempontjainak. Havřicén négyen fejezik be utazásukat.
Uherský Brod tizenkét felszállót és tíz leszállót generál. A felvételi épület Kunovice felőli oldalánál nagyontrendi-nagyoneurópai, ferdekábeles gyalogosfelüljáró épült, tükrös megoldású térvilágítással (á la Lágymányosi/Rákóczi híd) - de tegyük hozzá, a régi, sarló alakú felszerkezettel ellátott (az alsó övön is ívelt) műtárgy patináját nem helyettesítheti. Persze ha új megoldásként, nem pedig helyettesítőként tekintünk rá, akkor békét köthetünk vele.
Újezdec u Luhačovic első átmenőjére gurulunk be. A pótlóbusz a felvételi épület mögötti parkolóban várja az utasokat: vonatunkról tizenkilencen, a keresztező 4308-as személyről (842 motor, két 24-29 mellék) öten szállnak át. Az Újezdectől szelvényszámozódó vonal belátható szakasza M48 illetve S49 sínrendszerű, faaljas, Hoheneggeres, illesztéses, viszonylag kis ívsugarak jellemzők rá, ennek megfelelően 50 km/h az alkalmazható, legnagyobb sebesség. Az Oląava mellékvize, a ©»ávnice (másnéven Luhačovický-patak, amely inkább nevezhető folyócskának) északkelet-délnyugat irányú völgyében emelkedik az elágazó állomás 215 méteres tszf. magasságáról 250 méterig; a viszonylag lapos, alsó szakaszon a vasúttól (végpont felé nézve) balra esik a közút, jobbra pedig a vízfolyás. Az elágazó állomás keleti váltókörzetétől bal ívet vesz és a település szélén, áteresz (0.480) illetve a fény előjelző (0.680) közelében az út mellé zárkózik. A közútról ágazó, alsóbbrendű kapcsolatot a vaspálya nem biztosított, áteresszel kombinált, Strail gumielemes burkolatú útátjáróban (0.780) metszi. Három áteresz (1.040, 1.250, 1.650) következik, és a negyediktől (2.050) rendezték be a június 12-ig meghirdetett vágányzár alapjául szolgáló műveletek egyik munkahelyét, 350 méter hosszban (2.4-ig). A felbontott felépítményű szakaszon földút nem biztosított átjárója (2.3) található. A pálya mentén kitűzött, 20 km/h sebességkorlátozásra utaló jelzés valószínűleg az útátjáróra szólt - ennek megfelelően, hacsak nem áldoznak fénysorompó telepítésére, a lassúmenet az átépítés után sem szűnik meg. A továbbiakban két áteresz (2.670, 2.790), nem biztosított, betonelemes burkolatú útátjáró (2.850, földúton) és három áteresz (3.150, 3.440, 3.7) a sorrend. Az út közben fokozatosan távolodik a vasúttól és magasságot nyer - a közigazgatásilag Luhačovicéhez tartozó Polichno területén -, majd felüljáró (4.250) segítségével keresztezi a vonalat, néhányszáz méterrel feljebb újabb műtárgy beiktatásával a meglehetősen sáros vízű folyócskán is túljut, azaz a völgy keleti oldalára kerül. A közúti felüljárótól végpont felé 250 méternyire az itt faaljas, Hoheneggeres felépítményű vasút aszfaltutat metsz fény- és motoros sorompós átjáróban, attól végponti irányban alakították ki Polichno megállóhelyet. A közelében buszmegálló létesült az út mentén (a ©»ávnice-híd mellett), ahol egy utas száll le.

Biskupice u Luhačovic megállóhely (ex megálló-rakodó) kezdőponti peronvégénél a vaspálya fény- és motoros sorompós útátjáróban metszi a luhačovicei útról leágazó közúti kapcsolatot. A baloldalt elhelyezkedő peront térkőburkolatúra építik át, a peronközéphez beton esőbeálló került, az ex-rakodóterületen néhány munkagép mellett új faaljakat készleteztek, valamint talajjal kevert zúzottkövet - utóbbit alépítménykorona-megerősítéshez. A közeli buszmegállóban felveszünk egy utast. Az öntésterület hol összeszűkül, hol 100-300 méteresre nyílik; a kisváros határában, egy szélesebb öntésterület-szakaszon derítőtelepet létesítettek a közúttól balra. A vasút alsópályás, egynyílású gerendahíddal metszi a ©»ávnicét, majd ötszintes és magasabb panelházak mentén halad el - innen a fejállomásig terjedő szakaszt lentebb, a gyalogos bejárás során ismertetem.
Luhačovice vasútállomás a település belső lakóövezetének nyugati peremén helyezkedik el, közel a folyócskához, a völgy északi, folyásirány szerinti jobb oldalán. Az átmenők szabad vágányhosszai rövidek, személyszállító- és tolatós tehervonatokra méretezettek. A felvételi épület (forgalmi: 9.630) végpont felé nézve jobboldalt található, a végponti váltókörzethez közelebb: egyszintes, tetőtérbeépítéses, tetszetős állapotú. Sárgára festett vakolatára az errefelé jellemző módon, virágmintákat vittek fel. Az épület végponti szárnyában vendégátóipari létesítmény üzemel, ahol többek között vörös és zöld sört kínálnak, illetve a kettőt egybeöntve, rétegezve, nagypénteki kiadásban. Ugyancsak a végponti váltókörzetnél, az épület szomszédságában helyközi buszállomás üzemel hat kocsiállással.
A kezdőponti váltókörzettől 40 km/h állandó sebességkorlátozás érvényes. Az S49 sínrendszerű, betonaljas, Hohenegger feszítőelemes leerősítésű átmenő fővágányból (1.) végpont felé nézve jobbra betonaljas, GEO-s csonka ágazik és a felvételi épület kezdőponti oldala előtt ér véget betonbakban; a bak környezetében faaljas, GEO-s felépítményt alkalmaztak. A csonkát régebben rakodásra használták, a mellette lévő, felújított és átalakított épület áruraktár szerepet tölthetett be. Balra fejlődik, "egyalfás" jelleggel az S49 sínrendszerű, betonaljas, Hoheneggeres 2., illetve az S49 sínrendszerű, faaljas, Hoheneggeres, kisiklasztósaruval ellátott 3. A harmadikból a kezdőponti váltókörzetnél balra, egyállásos, felújított, műhellyel kiegészített színhez kisiklasztósarus sínpár vezet. A két vasaljas, egyszerű leszorítóelemes sínleerősítésű kitérőt tartalmazó végponti váltókörzetet (9.710) megfejelő mozdonykörüljáró csonkát betonbak zárja (9.760). Az 1. átmenőben a peronvégeknél, valamint a csonkában a baknál olajfogó textíliát telepítettek. Az 1.-2. közé mintázott felületű, beton járólap burkolatú, keskeny, SK+10 magasságú középperon került. Az 1. betonszegélyű, apró dísz-kockakövekből rakott, SK+15 körüli magasságú oldalperonjának a kezdőponti, térkőburkolatú nyúlványa nyelvperon jelleggel az 1. és a csonka közé ékelődik. A csonka másik (város felé néző) oldalán hagyományos kockakő-, illetve aszfaltburkolatú, SK-10 szintű sáv húzódik az egykori rakodóterület maradványaként - a terület további részét betonaljakkal elválasztották és leaszfaltozták, parkolónak használják. Fény bejárati jelzőt állítottak kezdőpont felől, árbocos egyéni fény kijárati jelzőt az 1. és 2. átmenők mellé, kezdőponti irányban, törpét az 1. melletti csonkához, a 3. átmenőhöz kezdőpont felé, valamint az 1., 2., 3. átmenőkhöz végpont felé, árbocos fény tolatásjelzőt a mozdonykörüljáró csonkához.
A faaljas, Hoheneggeres mozdonykörüljáró csonkában 1923-as gyártású, kladnói síneket látunk, valamint a cseh és szlovák vasutakon az utóbbi évtizedekben teljesen kikopott, hatlyukú szöghevedereket.
A kezdőponti váltókörzetben (bejárati kitérő: 9.420) szintén vasaljas kitérőket fektettek. A váltóállítás elektromos az állomáson, ami vasaljas kitérőkre alkalmazva nem nevezhető gyakori jelenségnek.
A váltókörzettől kezdőpont felé nézve nem biztosított, betonelemes burkolatú gyalogosátjáró (9.4) létesült, környezetében faaljas, GEO-s a felépítmény, a továbbiakban kezdőponti irányban betonaljas (SB6-B-78, SB6-B-76), GEO-s a pálya. Az engedélyezett legnagyobb sebesség 50 km/h. A közelben (9.350) vízzsákot kezeltek ideiglenesen, részleges ágyazatcserével - ugyanezt tették a gyalogosátjáró mindkét oldalán, 12 illetve 10 aljnyi hosszban. Kezdődő ágyazat-elsárosodás fedezhető fel másutt is az aljak tövében. Faaljas, GEO-sra vált a felépítmény (9.320), viszonylag jó állapotú aljakon, négylyukú laposhevederekkel illesztve, lengő jelleggel.
Bal ív indul (9.3-tól), nem biztosított, Strail gumielemes burkolatú útátjáróban (9.210) aszfaltutat metsz a vasút, az útátjáró környezetében a felépítmény faaljas, Skl-12 szorítórugós leerősítésű, majd folytatódik a faaljas, GEO-s szerkezet. A bejárat (9.170) szomszédságában Strail burkolatú, fény- és kettős motoros sorompós útátjáró (9.105) működik aszfaltút keresztezésében, alatta faaljas, Skl-12 szorítórugós a felépítmény, és faaljas (többségében friss, köztük például 2002-es telítésű aljakkal), GEO-sként folytatódik. Jobb ív kezdődik (9.040), benne a ©»ávnice feletti alsópályás, egynyílású, szegecselt acélszerkezetű, jó állapotú, felújított, frissen festett gerendahíddal (közepe: 8.950). A hídon szögacél terelőelemes, hídfás, GEO-s a pályaszerkezet. A vonal felépítménye az ideeső szakaszon összességében megfelelő állapotú, bár enyhe ágyazatszennyezés helyenként megfigyelhető. Az öntésterület szélén vezetett, széles jobb ív az előjelző (8.770) mögött (8.750) végződik, egyenes következik betonaljakon (SB6-B-76), GEO leerősítéssel, enyhe-közepes ágyazatszennyezéssel; aszfaltút fény- és kettős motoros sorompós útátját (8.6) követően bal ívbe fordul a vonalvezetés, jobbról panelházakkal szegélyezve. (Mindkét biztosított útátjáróban újakra cserélték a berendezéseket.) Az utolsó panelháztól ismét jobb ív veszi kezdetét, amellyel a vasút felveszi a vízfolyást hegyesszögben keresztező irányt, és az előzőhöz hasonló szerkezetű, ugyancsak felújított - bár az utolsó festékréteget még hiányoló - műtárgy beiktatásával áttér a ©»ávnice jobb partjára.
Az R704 Galán gyorsvonatot nem Újezdec u Luhačovic-ig, hanem Uherský Brod-ig pótolja a busz. Ezzel a megoldással egyrészt szétporlasztották az átszállás miatti, problémás pontokat, továbbá a gyors Újezdecen menetrend szerint nem állna meg, Uherský Brod-on viszont igen, harmadrészt a gyorsvonatok szerelvényét átmenetileg tárolni kell (nem úgy, mint a jelenleg egyáltalán nem létező, ráhordó személyt), és erre Újezdec kevésbé alkalmas. Két, a személyvonatot pótlónál kényelmesebb, újabb beszerzésű jármű (Bova és Renault) várja a felszállókat a felvételi épület mögött. A Bovára tizenhat érdeklődő gyűlik össze, a másodrész ellenben üresen teszi meg a közbenső megállás nélkül meghirdetett távot.

Az Uherský Brod-on várakozó gyorsunk élére az új személyvasúti festésű 754 067-es Búvár került. A vegyesen új és hagyományos színtervű kocsik sorrendje hátulról előre: 19-46 004, 82-40 002, 20-41 290, 20-41 285, 20-41 310, 20-41 255. A kezdeti utasterhelés a buszok közönségével azonos. Az átszállás mindössze kettő perces késést okoz indulóban (a nem pótolt szakaszon nem változott a menetrend), ami korántsem mondható rossz eredménynek. Hradčovicén keresztezünk az átmenő fővágányon utascserét végző, 842 031, 24-29 274 összeállítású személlyel (a szokásos módon mi járunk kitérőbe). Kunovicén 12:48-12:55 között várakozunk a peron előtt, tehát utascsere lehetősége nélkül. Néhány dolgozó gázolajos (legalábbis olyan illatú) rongyokkal törli át a második átmenő sínjeit, mellettük tűzoltóautó áll - talán tűzvédelmi gyakorlat volt, esetleg filmfelvétel, amelynek keretében valamivel be kellett szennyezni a síneket, és most azt távolítják el. Uherské Hradiątě-n tizenöt felszállóra és három leszállóra terjed ki az utascsere. Két mikrobusznyi kommandós ruhába öltözött, golyóálló mellényes, plexipajzsos rendőr gyülekezik a felvételi épület oldalában és rámolja ki a rohamsisakokat a buszokból. A közelben semmi jele rendbontásnak vagy legalább egy tüntetésnek, így a kunovicei síntörléssel együtt a helyzet mind furcsább - magyarázatot sajnos nem láttam egyikre sem. A Morava-hídon 10 km/h ideiglenes lassú érvényes (reggel is kint volt), mégpedig nem a pálya vagy a híd állapota miatt, mert a közvetlenül a hídfőkhöz állított lassúmenet vége táblákat a jármű elejével való elhaladás utáni gyorsítás lehetőségére figyelmeztető jelzés egészíti ki. Az intézkedés tehát leginkább a műtárgyra tévedő gyalogosokat védi - talán helyi húsvéti szokás a vasúti híd tömegesebb igénybevétele. Staré Město u Uherského Hradiątě-re, a kunivocei ácsorgásnak köszönhetően +6-tal érkezünk, a fő-középperon külső oldalához. A szürke-sárga 754 041-es Búvár az állomáson tartózkodik, Luhačovice felé továbbközlekedő gyors élén - amint lefékeztünk, már indul is. A hagyományos bézs-zöld festésű 150 215-ös Banán hozta a gyorsot Prága felől, ám a fordája lazább annál, semmint hogy az R704-essel forduljon: ebből a célból a Postatakarékbank-reklámfestésű 151 014-es kerül elő és jár a vonat szerelvényére.
A brnói székhelyű Loko Trans magánvasút újabb Bobinával erősíti jelenlétét: ezúttal a 140 079-eshez képest kevésbé elnyűtt - bár makulátlannak távolról sem mondható - gúnyájú, 2009.09.18-i REV jelű 140 042-essel. (Korábbi életében a 042-es és a 079-es egyaránt a szlovák állami vasúttársaságot erősítette.)
Amikor 2007 augusztusában találkoztam a mozdonnyal, festékbevonata a homlok- és oldalfelületeken, valamint a futóműveken vadonatúj volt, azonban a rozsdás tetőelemekhez akkor sem nyúltak - és szemlátomást azóta sem.
Az R808-as gyorsig fennmaradó időben készítek néhány képet. A 842 008-as motor jelenik meg Uherské Hradiątě felől a 20-29 124-es mellékkel, az utasok kiszállását követően kitol a váltókörzethez, körüljár és a peron mellett rázár egy 24-29 mellékre, növelendő az utasférőhelyek számát és nem utolsósorban a változatosságot. Olomouc felől pontosan érkezik a gyorsom: a 362 170-es gép az új személyvasúti és a hagyományos színtervet egyaránt felvonultató 39-40 276, 82-40 085, 29-41 489, 20-41 371, 20-41 375 összeállítást vontatja, a húsz leszállót és nyolc felszállót beleértve 15% átlagos utasterhelés adódik.
Moravský Písek-en egyetlen felszálló kíváncsi a járatra, a tizennyolc leszálló többsége pedig a bzeneci "komp" szerepét alakító, jó öreg 810 663-ashoz vonul. Hamarosan Břeclav felől beköszön az Olomoucká Dopravní jópofáskodós színtervű 740 705-öse, párban a kopottas, graffiti-támadást is elszenvedett 740 770-es géppel, helytelenben haladnak, majdnem párhuzamosan egy 363-asos tehervonattal. Néhány perc múlva, helyesben a Dispolok fekete ES64F4 153-asa porzik el üres autószállító kocsikkal ugyanabban az irányban, az előző teher mögött. Visszatér a bzeneci komp, gyér közönségéből öten választják a továbbutazáshoz a Přerovtól Jókútig (Kúty) közlekedő, 4214-es számú, 363 023 (kék, fehér sávval), 21-19 200, 21-82 353, 21-08 369, 21-19 154 (vegyesen zöld-fehérek és új személyvasúti festésűek) nemzetközi személyt. A szinte üres vonat Bzenec přívoz-ig lesz segítségemre.
Leülni sem érdemes, hiszen a két állomás közötti távolság csupán öt kilométer. A három leszállóra, valamint kettő felszállóra szorítkozó utascsere hamar lezajlik, a nemzetközi személy máris eltűnik szem elől - monstantól bő két órám van, míg megfordul és visszajuttat Moravský Písek-re. Elindulok gyalog a vasút mentén Rohatec felé, arra számítva, hogy közben biztosan akad néhány, lencsevégre kapható téma.
A Morava errefelé már lapos völgyének felső régiójában járunk; a környékre jellemző, homokos talajból ítélve a sáv régen a folyó öntésterületéhez tartozott. A közelben homokbánya működik, termékét részint vasúton továbbítják a felhasználókhoz, e célból szállítószalagos rakodóberendezést rendszeresítettek a felvételi épülettel szemközti, külső (6.) átmenő mellett. Az ötödiken és a hatodikon jópár ČD Cargós Faccs kocsi várja a rakodási művelet elvégzését. Břeclavi irányban, Rohatec állomásig a vasút mindkét oldalán természetvédelmi területté nyilvánított fenyves húzódik, mivel pedig az állomásközre többé-kevésbé jellemző a fák és a vonal között szabadon hagyott védősáv, igazán kellemes a sétával egybekötött fotózás. A Nap persze rendre a legrosszabbkor bújik el, de előbb-utóbb az ember beletörődik az ilyesmibe. A felhozatal határozottan több a semminél: csatolt AWT-s Búváros menet PKP Cargós önürítősökkel, reklámfestésű, önmagát hirdető ČD Cargós 363-as vegyes összeállítású tehervonattal, hagyományos festésű 363-as, ČD Cargós önürítősökkel...
...magánvasúti menet két 740-essel (egyiken a Loko Trans logója szerepel) és az AXBENET s.r.o. magasoldalfalú kocsijaival, tartályvonat ČD Cargós 363-assal - no meg a menetrend szerinti személyszállító vonatok.
A 380-as mozdonnyal továbbított EC137 Moraviáról a késése miatt le kell mondanom (nem érnék vissza a tervezett fotóhelyről), előkerül viszont a ČD Cargo-reklámfestésű 363 015-öse: ezek szerint a vegyes összeállítású teher břeclavi célbajuttatásával a szereplése egyelőre végetért, majd máshol kap munkát. A Studio Najbrt-féle festésű 363 114-es mozdony 4218-as számú személyvonata épp jó lett volna nekem, ha tudom előre, hogy a Moraviára keresztet vethetek, így viszont nem sietek elérni, ehelyett maradok a tervezett megoldásnál, a 812-es gyors elé utazással. Lecuccolok a felvételi épület váróhelyiségében - igen jó példája az igénytelen-szocialista-retrónak, szinte üdítően hat a sok nagyonélhető-nagyoneurópai-nagyontrendi megoldás után. A 4242-ként forduló nemzetközi személy összeállítása, személyzete, mélyen 10% alatti kihasználtsága, de még a három leszálló és kettő felszálló is az ideúti helyzetet ismétli. "Egy megállónyi" internetes jegyemre két órával ezelőtt csupán rálegyintett a jegyvizsgáló hölgy, most viszont szabályosan menekül előlem, nehogy neki kelljen állnia bevinni az adatokat a kézikészülékbe, mátrixkód-olvasó híján. Tegyük hozzá, a vállalkozás eleve kudarcra lenne ítélve, tekintettel a hárompercnyi menettartamra.
Moravský Písek nyolc leszállója rajtam kívül a "kompot" célozza meg. Az imént igénybevett személyvonatot az LTE Slovakia párosa veszi üldözőbe, elől a Janka egyéni nevű, 2016 909 pályaszámú ER20-assal, hátul a 740 883-as géppel. Majd feltűnik a pontosan érkező 812-es gyors, 362 171 (kék, fehér sávval), 39-41 012, 82-40 183, 29-41 406, 20-41 386, 30-41 467 (az első kocsi új személyvasúti festésű, a többi zöld-fehér) összeállításban; tizenöt fős, vegyes utascsere történik, valamivel több leszállóval, az utasterhelés átlagosan 15%. Hodonínban negyven leszálló, húsz felszálló mozog a peronon.
Břeclav-teheren a Dispolok ES64F4-ese látható tehervonat élén, Přerov felé. Két szerelvénnyi PKP Cargós önürítős várja a további fejleményeket az indító-fogadó vágánycsoporton, és ugyanitt várakozik a nevezetes 731 001-es dízelgép, a ČKD kapuján kigördült mozdonyok tizenötezredik példánya. Utoljára 2010 májusában találkoztam vele, akkor már igencsak ráfért a festés. A ČD Cargo aktuális divatszíneit felvonultató, új ruhát szerencsére megkapta, oldalán megtartotta a 15000-es számot, és bizony a központi lírára bemasírozva éles kontrasztot ad a mögötte ácsorgó, "nem a festék tartja össze" klub villanygépeinek. Főleg az ezúttal sem hiányzó, élénkzöld, háromtengelyes T334.0797-essel együtt. Reggeli ismerősünk, 380 012-es a forda esti stációjánál tart: hamarosan elstartol az IC531-essel Bohumínba. Gyorsvonatunk pontosan gurul az első átmenő peronja mellé - majdnem mindenki leszáll, felszálló alig akad -, pontos a Sobieski esti párja, 362-essel az élén, és a 350 002, 19-91 524, 18-90 507, 88-91 106, 21-90 914, 20-91 594, 20-91 501, 20-91 545, 20-91 557, 84-91 106 összeállítású EC175 sem marad el a menetrend előírásaitól. Nyolcvanfős, nagyjából kiegyenlített utascsere végén a vonat utolsó kocsijaiban csupán 30% a telítettség. A ZSSK jegyvizsgálója hirtelen ötlettől vezérelve elfoglalja Morvaországot, ugyanis már Lanľhot břeclavi bejárata előtt üdvözli a kedves utasokat Szlovákia területén. Jókúton a magánvasúti és a ČD Cargós mozdonyok ugyanabba a pozitúrába dermedve találhatók meg, mint reggel. Párkányig az utasközönség zöme elfogy. Az ideiglenes sebességkorlátozások és az egyvágányozás terhei Budapest-Keleti érkezőben hatperces késéssé formálódnak.

Vissza a főlapra