Okříąky: rövid út, hosszú idő

 

A csehországi személyszállítási menetrend 241-es mezőjének a Moravské Budějovice - Okříąky szakaszára eddig nem került sor, és korábban pályafenntartási munkálatok miatti pótlóbuszozás akadályozta a 240-es mező Okříąky-Studenec távjának a közelebbi szemrevételezését. A 32+26 kilométernyi vasút felfedezése könnyű falat - lenne, ha nem szólnának közbe további infrastruktúra-karbantartási tevékenységek, az egyszeri utazó pedig nem az utastájékoztatási célú írások szerint próbálna cselekedni, hanem a szimatára hallgatna...

Útvonalam. 1. nap: Budapest - Břeclav (70/130/110/250) - Znojmo (246) - Okříąky (241) - Brno (240). 2. nap: Brno - Budapest (250/110/130/70).
Igénybevett járművek. 1. nap: EC174 Jan Jesenius/Jeszenszky János (Břeclav) - Os4508 (Znojmo) - Os24810 (Okříąky) - Os4815 (Brno-Horní Herąpice) - gyalog (Brno hl.n.). 2. nap: EC345 Avala (Budapest-Keleti).
Az EC174 2011 július 30-i, szombati összeállítása (hátulról előrefelé): 19-91 524, 18-90 533, 88-91 107, 21-90 911, 20-91 594, 20-91 508, 20-91 545, 20-91 501, 84-91 106 (összegraffitizve), 350 020 (hagyományos kék-fehér-fekete színtervű). A hajnali, nagykátai személyt ezúttal 1047-essel (470) és hat halberstadti kocsival figyelhetjük meg. A kezdeti utasterhelés, illetve a magyarországi szakasz utascseréi a szokásosak. Párkányban (©túrovo) 18 felszálló és 10 leszálló, Érsekújváron (Nové Zámky) 80-100 felszálló és 20 alatti mennyiségű leszálló könyvelhető, vagyis az átlagosnál gyengébb a forgalom. Újvár állomásán várakozik a 475109 pályaszámú Alstom Prima dízelgép. Pozsonyba +7-tel érkezünk - tartva a Párkányig összeszedett csúszást -, kétszázan csatlakoznak, köztük elég sok kerékpáros. Késett gyors (R704 Turiec, Túrócszentmárton (Martin) felől, 362 011-essel) miatt indulóban +13-ra romlik az eredményünk, a Zohor kezdőponti váltókörzeténél lévő útátjárót megelőzően kitűzött, pontszerű, ideiglenes lassú pedig újabb egy percet tesz hozzá. Jókúton (Kúty) a cargós forgalom két, Pozsony felé álló, Laminátos teherben merül ki. Az ex-fűtőháznál Unipetrol Dopravás 753-páros, Dispolok-os Herkules és kék-fehér 740-esek pihennek. Břeclavban, tartva a 14 perces elmaradást, a második átmenőre érkezünk, harmincan szállnak le, többen közülük a peron másik oldalán 380 014-essel várakozó Sobieskivel folytatják útjukat. A két EC kijárata egyszerre zöldül meg, egyszerre jönnek mozgásba és Břeclav-teherig párhuzamos menetet produkálnak. A teendőm most csupán annyi, hogy kényelmesen átsétáljak a csonkákhoz és felszálljak a 4508-as számú, Znojmóba közlekedő vonatomra: a félórás csatlakozás kellőképpen késésbarát. A hazaúti csatlakozásom kevésbé ígérkezik simának, ugyanis a 4815-ös személy és az EC175 között "békeidőben" van kilenc perc, ám a békeidőt ezúttal két tényező borítja. Az egyik a Brno nagyállomása környékén végzett pálya- és felsővezeték karbantartás, ami miatt a vonatok dízel-kitolóznak, vagy - mint az EC174/175 - nem érintik a főpályaudvart, hanem Modřicétől a tehervonatok által használt megkerülőn közlekednek ®idenicéig. A Modřice - Brno hl.n. transzfert dízelüzemű "kompjáratok" biztosítják. A másik körülmény a Jihlava és Okříąky közötti pótlóbuszozás, pályakarbantartás miatt. Értelemszerűen mindkét tényező szűkíti a mozgásteremet.

A 4508-as személy motor (842 020) és mellék (84-29 002) összeállítású, színtervük a hagyományos vörös-bézs. A Brno felől befutó 805-ös gyorsról átszállókkal együtt a kezdeti telítettség 80-90%, többen kihasználják a mellék kerékpárszállító szakaszát. Boří les-en egy utassal gyarapodunk, Valtice město tizenöt leszállót és öt felszállót generál (Valtice állomást a menetrendi előírásokkal összhangban kihagyjuk), Sedlec u Mikulova-n ötten fogyunk (ketten a kerékpározók kasztját erősítik), Mikulov na Moravě-n harminc leszálló és öt felszálló könyvelhető; 842-eses formációval (4509-es személy) keresztezünk. Dobré Pole öt, Novosedly nyolc fővel csökkenti a közönséget. Hruąovany nad Jeviąovkou nyolc felszállóval pótolja a távozottakat, részint a Moravský Krumlov felől csatlakozó, új korporatív (Najbrt) festésű, szóló 812-esnek köszönhetően.
Znojmóba pontosan érkezünk - a meteorológia által beígért, változóan felhős idő helyett folyamatos a borultság -, a motorkocsi körüljár és 11 órakor, a mellékkel együtt 4553-asként fordul majd Břeclavba. A Retz felől belátogató személy ezúttal nem Taurus-vontatású inga, hanem 4020-as (a motorkocsi 4020 209). Utazásom soronkövetkező szakaszán az első vágányról 11:03-kor Okříąkybe induló, 24810-es személy lesz a segítségemre, szerelvénye kétrészes RegioNova (814 067 + 914 067), negyvenöten szállnak fel rá, néhányan a kerékpárjukkal. ©umnán négy felszálló és tíz leszálló, Greąlové Mýto-n egy leszálló, Blíľkovicén három leszálló könyvelhető.
Moravské Budějovice állomáson tizenöt leszállóra és hat felszállóra terjed ki az utascsere. Az időjárás mind reménytelenebb, többször elered az eső. A felvételi épülettől (138.5) végpont felé (Okříąky irányában), balra (az épülettel szemközti oldalon, ahol gabonatárolós telepet látunk) lévő rakodóterülettől sajátcélú vágány érkezik. Jobbra, a felvételi épület után oldalrakodó és rakodóterület következik, utóbbit a külső oldaláról az első átmenőbe kötött csonka határolja, a rakodóterület mögött bal ívet vesznek a sínpárok. Közös alak kijárati jelzőt telepítettek az állomás végponti végében. Utat átbújtató, kisnyílású híd (139.2) létesült a faaljas kitérőkkel fektetett lírafej (bejárati kitérő: 139.280) alatt. A végponti bejárat földút csapórudas sorompós átjáróját (139.420) biztosítja. Áteresz (139.850) és nem biztosított útátjáró (140.3, földúton) sorolható az állomásköz első kilométerein, jobbra Lukov kistelepülés házai tűnnek fel, alacsony bevágásban haladunk, újabb földút nem biztosított átjárója (140.8) közelében (140.9) végetér a Moravské Budějovice kezdőponti bejárati kitérőjétől érvényes, 75 km/h állandó lassú, a továbbiakban 80 km/h alkalmazható. Kiérünk a bevágásból, felújított, egynyílású betonhíddal (141.3, töltés aljában) utat és patakot keresztezünk, kisnyílású híd (143.9) beiktatásával aszfaltutat metszünk Bohuąice falunál, a műtárgy előtt és után, szakaszosan alacsony bevágásban vezették a vasutat. Megművelt földterületek húzódnak a vonal mindkét oldalán, a terep hullámos-dombos. Fénysorompós útátjáró (144.390) létesült a falut Jaroměřice nad Rokytnou-hoz kapcsoló, alsóbbrendű aszfaltúton, jobb ívet megelőzően.
Majd' 180 fokos irányváltozást okozó, bal ívbe kezdünk, az ív elején elhaladunk Jaroměřice nad Rokytnou alak előjelzője (145.2) mellett, fénysorompós útátjáróban (145.8) találkozik a vágányunk az egyszer már keresztezett, alsóbbrendű aszfaltúttal, az alak bejárati jelzőn (145.9) kívül. Jobb kéz felől napelemtáblákat telepítettek. A faaljas váltókörzetig (146.150) befejezzük az ívet, az átmenő fővágánytól (4.) jobbra három átmenő (1.-3.) ágazik, a 2. és 3. betonaljas, Hoheneggeres, az 1. eleinte faaljas, azután betonaljas, GEO-sra vált, mellette rakodóterület, oldalrakodó helyezkedik el. A kétszintes felvételi épületet a jobb oldalon találjuk. Betonelemes, keskeny, oldalperonként használatos utasperonok ékelődnek a 2.-3., 3.-4. közé. Közös alak kijárati jelzős az állomás. A 24807-es személlyel (810 569 szóló motor) keresztezünk, és a mindössze egy leszállóra korlátozódó utascserén a legkevésbé sem csodálkozom: a település központja közel két kilométer ide. Vízház helyezkedik el a végponti váltókörzethez közelebb, a jobb oldalon. A végponti lírafejtől (bejárati kitérő: 146.850) rövid csonka ágazik jobbra. A nyíltvonalon, az előző állomásköznek megfelelő módon, az egyenes szakaszokon hézagnélküli, a kisebb sugarú ívekben illesztéses felépítményi szerkezetet alkalmaztak. Alsóbbrendű aszfaltút fénysorompós átjáróját (147.350) magunk mögött hagyva, a Rokytná-patak lapos völgyét követve folytatjuk, mindkét oldalon művelésbe vett földek húzódnak, a patakot erdősáv szegélyezi. 70 km/h állandó lassú veszi kezdetét (148.3), jobb ív miatt. Az ívben, kisnyílású híddal (148.450) földutat keresztezünk, egy másodikkal (148.580) pedig, áteresz (148.540) mellett, a Rokytnát. Lesůňky településnél, aszfaltút fénysorompós átjárója (148.630) után végetér a sebességkorlátozás, 80 km/h alkalmazható, nagyobb sugarú bal ívbe fordul a vonalvezetés, kisnyílású híd (149.210) jön meder felett és áteresz (149.850), illetve alacsony bevágás (150.0 környezetében). Aszfaltutat átjuttató, kisnyílású híd (150.680) és bal ív előzi meg a vágány bal oldalán peronnal és téglából készült, sárgára festett utastartózkodóval felszerelt ©ebkovice megállóhelyet (150.750). A megálló a menetrend szerint feltételes jellegű, és mivel nincs utascserére kilátás, haladunk. A végponti peronvéget áteresz (150.9) fejeli meg, 100 méter hosszú, kissé sziklás peremű bevágásban jutunk előre, jobb ívben - az ívvel elhagyjuk a patak völgyét, vele együtt pedig a 450 méter körüli tszf. magasságot, és megcélozzuk az 500 métert. Nem biztosított útátjáró (151.4, földúton), bal ív (151.5-től), bevágás (151.7-152.0), bal ívben magas töltés a sorrend - ívekkel és töltés-bevágás párosokkal kerülgetjük illetve egyenlítjük ki a terephullámokat -, azután nem biztosított útátjáró (152.950, földúton), földút feletti kisnyílású híd (153.220) és Horní Újezd település szélén fénysorompós útátjáró (153.3, aszfaltúton) következik - mögötte 70 km/h állandó lassú érvényes.
Bal ívet veszünk, elhaladunk Kojetice na Moravě alak előjelzője (153.330) mellett, az alak bejárati jelző (154.0) után (154.1-től) 60 km/h állandó sebességkorlátozás veszi kezdetét, kissugarú, rövid jobb ívet írunk le a kezdőponti váltókörzetig (154.330). Jobbra betonaljas, Hohenegger feszítőelemes sínleerősítésű átmenő (4.), balra betonaljas, Hoheneggeres (2.) és betonaljas, GEO-s (1.) átmenő ágazik. A felvételi épületet megelőzően sajátcélú vágányt ágaztattak az elsőből. SK-szintű zúzalékréteget terítettek középperonként az 1.-2., 2.-3. határolta sávba. A kétszintes felvételi épület mellé, akárcsak az előző és a következő állomáson, lapostetős, téglafalú építmény került, amely itt forgalmiként, másutt utastartózkodóként illetve szolgálati tartózkodóként szerepel. Oldalrakodó, raktár húzódik az 1. mellett a felvételi épület végponti oldalát követően. Ketten fejezik be utazásukat. A végponti váltókörzetet megelőzően balra faaljas, Hoheneggeres csonka indul, halad párhuzamosan és a jobb ívben fekvő váltókörzet (bejárati kitérő: 154.9) közelében bakban végződik - tartálykocsikat tárolnak rajta. Folytatjuk a jobb ívet, elhagyjuk a végponti alak bejárati jelzőt (155.250), alsóbbrendű aszfaltutat keresztezünk csapórudas sorompós átjáróban (155.4), 75 km/h állandó sebességkorlátozás és bal ív (155.6-tól) fejeli meg a jobbot, az ív vége felé fénysorompós útátjárót (156.430, alsóbbrendű aszfaltúton) építettek, és újból jobb ív a soros, amellyel dombot kerülünk. A kissugarú ívekben következetesen illesztéses a felépítmény. Rövid egyenes szakaszhoz bal ív (157.4-től) illeszkedik, a közepe táján, nem biztosított átjáróban (157.590) földutat metszünk - megművelt területek húzódnak a vasút mindkét oldalán -, a következő földút nem biztosított átjáróját (158.4) áteresszel kombinálták, és szintén áteresz található közvetlenül egy fénysorompós útátjáró (158.850, aszfaltúton) mellett, jobb ívben. Az elért, 530 méter körüli magasságszinttől enyhe lejtőben kezdünk elszakadni, bár Okříąky-ig csupán harminc-negyven méternyit ereszkedünk.
A közös kijárati jelzőkkel ellátott Stařeč alak előjelzőjénél (159.780) a baloldalt húzódó, erdős területhez érünk, magas töltés aljában utat keresztüljuttató, kisnyílású hídon (159.970) haladunk, az alak bejárati jelzőtől (160.550) 60 km/h engedélyezett, állandó korlátozásként. Kissugarú jobb ív végében érjük el a váltókörzetet (160.750). Jobbra faaljas, Hohenegger sínleerősítésű vágány (1.) ágazik, tízméternyire távolodik, jobbról rövid csonka torkollik bele, ezután a sínpár mellett oldalrakodó húzódik. A jobb kéz felől helyet kapott, kétszintes, aránylag nagyméretű felvételi épületnél, az átmenő fővágány (2.) jobbjára betonelemes oldalperon került. Balra két átmenőt (3. és 4., mindkettő betonaljas, Hoheneggeres) fektettek, a 2.-3. közé betonelemes, keskeny peron ékelődik. Nincs utascsere. (Itt sem túl kedvező az állomás elhelyezkedése személyszállítási szempontból: Stařeč településig két kilométert kell kutyagolni, és csupán a kisebb Čechočovice innenső szélén élők mondhatnak jobb esélyekkel igent a vasútra, esetükben négy-ötszáz méteres a rágyaloglási távolság.) A végponti váltókörzetnél (161.4) az elsőből csonka ágazik jobbra. 70 km/h az engedélyezett legnagyobb sebesség, bal ívet veszünk, fénysorompós útátjáró (161.750, aszfaltúton) környezetében, jobbra a Čechočovice-széli házak látszanak, mélyedésben a vasúthoz képest; a falu központja szomszédságában erdősávban merülünk el (162.2). Jobb ívet kezdünk (162.4-től), üzemszerűen zárt, csapórudas sorompós átjáróban (162.5) földutat keresztezünk, magas töltés aljában kisnyílású híd (162.7) létesült földút felett, végetér a jobb ív (162.850), 75 km/h engedélyezett a továbbiakban, bal ív indul. Egynyílású betonhíddal (163.130) szeljük át különszintben a 23-as főutat, a főútról ágazó, alsóbbrendű aszfaltút kerül a jobbunkra. Jobb ívben (163.950-164.270) az aszfaltút fokozatosan eltávolodik, nem biztosított útátjáró (164.3, földúton) következik, az ív végén túl, balra egykori (magántulajdonba adott) őrház látható. Erdős területen bal ívet veszünk az őrház után (165.2-ig), kiérünk az erdőből, jobb ívbe fordul a vonalvezetés, alsóbbrendű aszfaltút fénysorompós átjárójától (165.8) 50 km/h állandó lassú kezdődik, magas töltés aljában átereszt (166.150) nyitottak a Stařečký-patak miatt, 75 km/h váltja az ötvenes lassút. Fénysorompós útátjáró (166.330, aszfaltúton) határolja kezdőpont felől Hvězdoňovice feltételes megállóhelyet (nincs utascsere, haladunk). Egyszintes, téglából épült utastartózkodó és zúzalékburkolatú peron került a vágány jobb oldalára. Magas töltés aljában épült áteresz (166.650) és nem biztosított útátjáró (166.770, földúton) említhető az állomásköz végében.
Már Okříąky fény előjelzőjét (167.8) megelőzően elérjük a jobbunkon lévő, Stráľka nevű, alacsony dombot, amelyet a másik oldaláról a 240-es menetrendi mező (Brno-Jihlava) vonala határol. Jobb ívben bevágásba jutunk, az Okříąský-patak kisnyílású hídjától (168.150) rövid balt veszünk és kiérünk a hozzánk képest valamivel alacsonyabb szintről emelkedő 240-es mellé (168.650). A másik vonal felépítménye betonaljas, GEO-s. Balunkon ipartelep, jobbra tehenészet működik. A fény bejárat (168.840) a 405-ös jelzésű közút betonelemes burkolatú, fénysorompós útátjáróját (168.860) biztosítja. Jobb ív kezdődik (168.910) 50 km/h állandó lassúval végpont felé, az ívben kibontakozik a váltókörzet (bejárati kitérő: 169.020, ami a brnói szelvényszámozás szerint 61.020), alatta patak kisnyílású hídjával (169.040). A szigetszerűen elhelyezkedő, háromszintes felvételi épülettől jobbra, azaz délre lévő, egyéni fény kijárati jelzős, négy átmenővágányos csoport (az utasok számára "2-es peron" a csoport összefoglaló neve) másodikjára érkezünk. A déli-1., déli-2., déli-3. betonaljas, GEO-s, a déli-1. mellett betonelemes, illetve a folytatásban betonszegélyű, zúzalékburkolatú peron, a déli-1. - déli-2. között betonelemes, keskeny középperon húzódik. A külső átmenőt (déli-4., faaljas, Hoheneggeres) személykocsitárolónak használják. A felvételi épület Znojmo/Brno felőli oldalánál a kezdőponti váltókörzetből ágaztatott, három csonka ér véget az északi és a déli csoport által közrefogva. A végpont felé nézve bal oldali (északi) vágánycsoport felőli csonka az utóbbi időben forgalommentes. Az ötvágányos, egyéni fény kijárati jelzős északi csoport (az utasok számára "1-es peron") 1.-4. átmenője betonaljas, Hoheneggeres, az északi-5. faaljas, Hoheneggeres; a északi-1. mellett betonszegélyű, betonelemes peron található, az északi-1. - északi-2. - északi-3. közé pedig zúzalékburkolatú, a külső sínpár felé betonszegélyű, keskeny peronok ékelődnek. Az északi-5. mentén aszfaltozott rakodóterület, és a felvételi épülettel szemközt oldalrakodó létesült. A déli csoport a felvételi épület végponti oldalának közelében betonaljas, Hoheneggeres vágányba torkollik, csapórudas sorompós átjáróban metszi az állomásra tartó aszfaltutat, azután az északi csoporthoz csatlakozik. A végponti váltókörzetet aszfaltút fénysorompós átjárója (170.1) határolja (a végponti fény bejárati jelző telepítési helye: 170.320).
A 810 222-es motorkocsi demonstrálja, hogy a három csonka közül a déli csoport felőlit is használják - átmeneti tárolás céljából. Igaz, némi fűnyírást kell végrehajtania, miközben végighalad a sínpáron. A középső csonka bakjára két, régebben használatos - domború és lapos tányéros - ütközőt szereltek fel.
A középső és a jobb csonka nemrég felépítménycserélt, faaljas, GEO-s szakasszal rendelkezik a bekötéséhez közelebb, a középső a GEO-s szakasztól végpont felé új, gránit anyagú ágyazattal, új faaljakkal és vissznyereményezett Hohenegger feszítőelemes sínleerősítésekkel rendelkezik, majd betonaljas, Hoheneggeres. A bakoknál mindhárom csonka faaljas, Hohenegger leerősítésű. A bal csonka az északi, a jobb a déli csoportba torkollik, a középsőt szintén a déli csoportba kötötték (faaljas, Skl-12 leerősítésű kitérővel), de előbb még elhalad a kezdőponti váltóállító torony mellett. A déli csoport külső oldalán egyállásos szín található, a kezdőponti peronvég magasságában. A Znojmo illetve Brno felől nézve jobb ívben egy-egy faaljas (ívesített) kitérőpár kapcsolja a két vonal 49-es sínrendszerű, betonaljas, GEO-s, illesztéses (négylyukú laposhevederrel) sínpárját, azután a 240-es menetrendi mező vágányának a folytatása két ágra bontakozik, a jobb ág (betonaljas, GEO-s) mentén fejlődik ki a déli csoport, míg a másik ág és a 241-es menetrendi mező vágányának a folytatása mentén az északi csoport. A két csoport egymáshoz képest kissé eltoltan helyezkedik el: a déli esik közelebb a kezdőponthoz. Mielőtt az északi csoport szétbontakozna, még az ívben betonaljas, GEO-s, sajátcélú vágány ágazik a 241-es sínpárjának a folytatásából, az állomás melletti fatelepre. A váltókörzettől Znojmo felé 75 km/h, Brno felé 60 km/h engedélyezett. A bejárattól kezdőponti irányban, a brnói vágányban 1987-es és 1988-as gyártású SB8P, SB8D aljakat találunk.
A Stráľka-domb lábánál a 240-es vágánya kisnyílású híddal (60.450) szeli át az Okříąský-patakot. A patak mentén mesterséges halastavakat létesítettek, az egyiket a vonal mellett, a híd közelében. Földút nem biztosított, betonelemes burkolatú átjárója (60.470) került a műtárgy mellé. A patakhídtól 291 méteres sugarú ívvel kerüli a vasút a Stráľkát, a felépítmény betonaljas, GEO-s, illesztéses (négylyukú laposhevederekkel). Tízperces késéssel kerül elő a 4810-es brnói személy (motor-mellék-vezérlő), a Znojmóba 24809-ként visszaforduló RegioNova viszont fél órát kap indulóban, a csatlakozó R669 Junák hasonló mértékű - vélhetően a Jihlava-Okříąky pótlóbuszozás számlájára írható - csúszása miatt. A 754 023-as Búvár továbbítja a gyorsvonatot.
Az eső hol rázendít, hol alábbhagy, a fű csupa víz, ötven méternyi fűben-gázolás zuhanyozással ér fel. Ha hüllő lennék, én sem tennék mást, mint összetekerednék és kivárnám a rossz idő végét...
...de hüllőkénti újjászületésem feltételezhetően még odébb van, ígyhát folytatom a sétát a 240-es mentén. A kezdőpont (Brno) felé nézve bal ív végetér (60.2), 298 méter sugarú jobb indul; betonelemes burkolatú, fénysorompós átjáró (59.960, földúton), valamint Okříąky fény előjelzője (59.890) esik erre a szakaszra, alacsony bevágásban. Az előjelző közelében téglaboltozatos, kisnyílású híd (59.720) épült meder és földút felett. A páratlan személyt (4813, szerelvénye a 854 025 motor, mellékkel és vezérlővel - mindhárom hagyományos festésű) negyedórás késéssel sikerül visszafordítani, a páros gyors (R666 Petr Vok) ugyancsak negyedórányival később bújik elő a meglehetősen gyomos gabona mögül.
Visszaindulok az állomásra, menetközben, a tehenészetnél együttérzésemet fejezem ki a szomorkodó, zoknis leányzónak: nos igen, ő sem tud összetekeredni, de még esőkabátja sincs.
A menetrend szerint 16:13-kor Brnóba induló, 4815-ös számú személy a halastónál fotózott 854 007, 21-29 316 (mindkettő bordó-bézs), 80-29 223 (Najbrt festésű) formáció. 16 órakor Brno felől beesik a gyors, ami félig jó, már csak a pótlóbusz hiányzik az ellenkező oldalról. Az azonban késik: a vjv. óra-huszonötkor tűnik fel a peronon, öt utas társaságában. +13-mal sikerül megmozdulnunk, az említett öt utason és szerény személyemen túl további, körülbelül ugyanennyi jegytulajdonossal. Az állami vasúttársaságnak a brnói felsővezetékes történethez igazított, internetes menetrendje 18:07-es érkezést ír Brno-Horní Herąpice állomásra, ahonnan 9 perces átszállással tudok továbbutazni Modřicére, a 4913-assal. Ott 14 perc állna rendelkezésemre az EC175-ösig. A játszma állása szerint e pillanatban éppen buknám az egészet, ha a 4913-ast, átmeneti jelleggel nem nyilvánítanák csatlakozó járatnak a miénkhez. És vajon annak nyilvánítják?
Az előjelzőn túl, a már említett téglaboltozatos, kisnyílású hidat (59.720) követően a sorrend bal ív, egyenes szakasz, ismét bal ív (59.1-től), kisnyílású híd meder felett (59.050), nem biztosított útátjáró (58.720, murvás úton), átereszek (58.3, 57.4 és 57.030), fénysorompós útátjáró (56.920, alsóbbrendű aszfaltúton), egynyílású, ágyazatátvezetéses betonhíd (56.450) alsóbbrendű út felett és Krahulov végponti váltókörzete (56.420). Jobbról rövid csonka kapcsolódik a lírafejhez, balról rövid, faaljas, Hoheneggeres mozdonykörüljáró csonka csatlakozik, illetve balra, gabonatárolós telephez hegyesszögben sajátcélú sínpár távolodik. Kitérőbe járunk, a másodikra. Balra betonaljas, Hoheneggeres - a kezdőponti szakaszán faaljas, Hoheneggeres - átmenő (1.) és a külső oldalán faaljas, Hoheneggeres csonka ágazik, a betonaljas, Hoheneggeres átmenő fővágánytól (3.) jobbra a faaljas, Hoheneggeres 4., valamint használaton kívüli, háromvágányos, különálló csoport fejlődik. Fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős az állomás. A felvételi épület tetőtér beépítéses, nyeregtetős. A 2. és 3. szegélyezte sávba betonszegélyű, zúzalékburkolatú, keskeny középperon, az 1.-2. közé SK-szintű zúzalékréteg került. Nincs utascsere. A kezdőponti lírafejhez közelebb bal ívbe fordul a vonalvezetés, az 1. rövid csonkával megfejelve csatlakozik a másodikhoz (56.0), áteresznél (55.8) a háromvágányos csoportból ipartelepre történik kiágazás, a váltókörzetet (55.550) követően áteresz, majd fény- és motoros sorompós útátjáró (55.450, a 23-as főúton) következik. Jobb ívet veszünk az útátjárótól, az ív végében állították a kezdőponti fény bejárati jelzőt (55.370). A kezdőponti fény előjelzőt (54.680) átereszek (54.9 és 54.5) fogják közre, további áteresz (54.3) és nem biztosított útátjáró (54.130, alsóbbrendű aszfaltúton) a sorrend, lejtőt kezdünk. A felépítmény, a 241-eshez hasonlóan, az egyenes szakaszokon hézagnélküli, ívekben illesztéses. Megművelt földterületek fekszenek a vasút mindkét oldalán.
40 km/h-ra fékezünk (53.2), jobb ívet veszünk, beérünk Třebíč Borovina nevű városrészébe, jobbra többszintes lakóépületek látszanak. Tovább csökkentjük a sebességet, földutat átjuttató, felújítás alatt álló, kisnyílású hídra (52.960) kitűzött, 30 km/h ideiglenes sebességkorlátozásnak engedelmeskedve. Bal ív kezdődik (52.8), nyíltvonalon jobbról ipartelep használaton kívüli, oldalrakodós, faaljas felépítményű sínpárja csatlakozik (52.7), Třebíč-Borovina megállóhely végponti peronvégét megelőzően. Jobb kéz felől egyszintes, lapostetős utasépület (52.430) és zúzalékburkolatú oldalperon kapott helyet. Négy felszállóval gyarapodunk. Áteresszel kombinált, fény- és motoros sorompós útátjáróban (52.250) keresztezzük a 23-as főutat és folytatva az ereszkedést, 450 méteres tszf. magasságon a Jihlava folyócska völgyének a pereméhez kerülünk: a vasúton túl, balra már erőteljes lejtő visz a vízhez. Bal ívbe fordul a vonalvezetés, meder feletti kisnyílású hídon (51.7) haladunk, jobb ív következik (51.550-től) és még egy kisnyílású híd (51.450), meder felett, azután fény- és motoros sorompós útátjáró (51.370) közbeiktatásával újfent délebbre helyezkedik a vaspálya a 23-as főúthoz képest. A Stařečský-patak mély völgyét - a völgyben haladó aszfaltúttal együtt - viadukt (51.1-50.9) segítségével küzdjük le.
Jobb ívben létesített áteresz (50.7), fénysorompós útátjáró (50.520, aszfaltúton), bal ív és további fénysorompós útátjáró (50.3, aszfaltúton) sorolható a fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős Třebíč végponti váltókörzetét (50.290) megelőzően. Az átmenő fővágányból (2.) balra ágazik a faaljas, GEO-s 1., jobbra a faaljas, GEO-s (a kezdőponti szakaszán Hohenegger leerősítésű) 3. Mielőtt kialakulhatna a faaljas, Hoheneggeres 4. és 5. átmenő, az 1.-3. sínpárok egynyílású, gerinclemezes felszerkezetű, az acél pályalemezre felhegesztett bakokhoz rögzített, GEO-s pályaszerkezetű hídon (50.1) aszfaltutat kereszteznek. A kezdőponti hídfő közelében kétszintes, lapostetős, az alsó szintjén nyitott utastartózkodóval ellátott épületet emeltek, attól kezdőpont felé találjuk a a kétszintes, tetőtérbeépítéses, előtetős felvételi épületet. Az 1. térkőburkolatú oldalperont kapott, az 1.-2. közé SK-szintű zúzalékréteget terítettek, a 2.-3. közé betonszegélyű, zúzalékburkolatú, keskeny peront húztak. Tizennégy felszállóra és hat leszállóra terjed ki az utascsere. A jól ismert 754 023-as Búvár gyorsvonatával keresztezünk, a keresztre jócskán megmért időt (9 perc) lerövidítve - és tíz perccel elverve a gyorsot -, mindössze +4-gyel (16:43) folytatjuk. A felvételi épület kezdőponti oldalától, az 1. mellett oldalrakodóval, raktárral ellátott csonka veszi kezdetét; a favázas, téglafalú áruraktár mögött kockaköves rakodóterület található, amelyet a külső oldaláról újabb csonka határol - az oldalrakodóssal egyesülve, az első átmenőbe torkollanak a kezdőponti lírafejben. Jobbra, az 5. mentén, a lírafej közelében második rakodóterület fekszik. A váltókörzetet (49.650) fénysorompós gyalogosátjáró fejeli meg (49.6). A 23-as főútba csatlakozó út vasbeton felüljárója (49.420) előtt telepítették a kezdőponti bejárati jelzőt (49.4). A hektométerkövek zömében téglatest alakúak, íves tetejűek a vonalon. Lejtőben, átereszeket (49.1, 48.830) követően magunk mögött hagyjuk a kezdőponti előjelzőt (48.7), apró patak aránylag mély völgyének az akadályát viadukttal (48.550-48.450) küzdjük le, 150 méter hosszúságú, sziklás bevágásba jutunk a völgyhíd kezdőponti ellenfalától, jobb ívvel, kisnyílású hidakkal - vízfolyáson (48.270), földút felett (47.620), újból vízfolyáson (47.3) - folytatjuk. Fokozatosan leértünk a Jihlava folyócska szintjére. Földút áteresszel kombinált, nem biztosított átjárója (46.5) közelében felújított, alsópályás, háromnyílású gerendahídon (46.080-46.0) átkelünk a Jihlaván, majd jobb ívvel vesszük fel a völgy irányát. Felfejlődünk a baloldalt haladó 23-as főúthoz, jobbunkon az öntésterület húzódik. Átereszt (44.9) közrefogó, nem biztosított útátjárók (45.5 - murvás úton, 44.570 - földúton) után érjük el a fény bejárati és egyéni fény kijárati jelzős Vladislav állomás végponti váltókörzetét (44.550; végponti bejárat: 44.750), az átmenő fővágánytól (3.) balra a betonaljas, GEO-s 2. átmenő, átereszt (44.450) követően pedig a rakodóterülettel, oldalrakodóval kiegészített, betonaljas, Hoheneggeres, használaton kívüli 1. átmenő ágazik. Az oldalrakodótól kezdőpont felé az 1. mellett beton járólap burkolatú oldalperon húzódik, az 1.-2., 2.-3. közé SK-szintű zúzalékréteget terítettek. A szolgálati hely a személyszállítási menetrendben már nem szerepel, ennek megfelelően haladunk. A kezdőponti váltókörzetet (43.7) a 23-as főút bejárattal (43.580) biztosított, fény- és motoros sorompós átjárója (43.650) fejeli meg.
Vladislav zastávka baloldalt elhelyezett, térvilágításos, betonelemes peronját végpont felől a 23-asról nyíló aszfaltút áteresz (42.830) szomszédságában létesített, fénysorompós átjárója (42.8) határolja. A végponti peronvéghez közelebb esőbeálló szolgálja az utasok kényelmét. Hárman szállnak fel (egyikük kerékpárral), ketten pedig le. (A megálló a település nyugati részét kielégítő módon feltárja, nem úgy, mint a félreeső, alapvetően árurakodási célzatú állomás.) Vladislav előjelzőjét (42.630) a kezdőponti peronvéghez illesztették. Nem biztosított gyalogosátjáróval (42.2) bevezetve, még a település területén, kétnyílásos viadukton (42.180-42.110) patak völgyét szeljük át - a vízfolyás mindkét partján aszfaltút kanyarog -, bal ívben helyenként sziklás bevágásba jutunk, 40-50 km/h-val kapaszkodunk az emelkedőn. Közúti felüljáró épül a vasút felett (41.750), áteresz (41.630) közelében. Kissugarú jobb ívben (41.6-tól), meder és földút kisnyílású hídjánál (41.4) kiérünk a településről - felszaporodtak az ívek, hullámosabbá vált a táj, ahogy elhagytuk a Jihlava völgyét -, a 23-as út a jobb oldalunkon, 200 méternyire halad többé-kevésbé párhuzamosan. Bal ív követi a jobbot (41.050-től), megművelt dűlőt kerülünk, közelebb érünk a főúthoz, jobb ívet kezdünk (40.6), magas töltés aljában nyitott átereszen (40.450) leszünk túl. Alacsony bevágás jön (40.4-től), végetér a jobb, indul egy bal ív, és ismét jobb. Alsóbbrendű aszfaltút fénysorompós átjáróján (39.450) keresztülhaladva és bal ívet véve eltávolodunk a főúttól, egyúttal 450 méteres tszf. magasságon felérünk a helyi tetőpontra, a vonalvezetés lejtőbe fordul. Facsoportos terep váltja a mezőket. Egy-egy földutat keresztezünk nem biztosított átjáróban (38.750, 37.920) - a másodiknál a vasút környezetében az út aszfaltburkolatot kapott -, jobb (37.3-tól) és bal (37.0-ig) ív között, balra hosszúkás tó látszik (37.150), áteresz (36.7), jobb ív (36.4 után), áteresz (36.1), fénysorompós útátjáró (36.050, alsóbbrendű aszfaltúton) a sorrend az állomásköz kezdőponti szakaszán, végül balról megérkezik a 252-es menetrendi mező vonala és Studenec váltókörzetébe (36.0) csatlakozik.
A negyedik vágányra térítenek a váltók, három leszálló és tizenkét felszálló mozog a peronon. A 842 034 motorból és két 20-29 mellékből álló, 4816-os személlyel keresztezünk, a pók harmadik és negyedik lábát pedig a 252-es menetrendi mező vonalán ingázó, szóló 810 674 adja ki. 17:01-kor, azaz csupán +3-mal folytatjuk a menetet. A felvételi épülettel szemközti oldalon lévő, vasúti tulajdonú telepre, pályafelújítási célból tetemes mennyiségű betonaljat szállítottak. A kezdőponti váltókörzetnél nemrég aljcserét végeztek, a kibontott aljakat egyelőre a helyszínen hagyták. Náměą» nad Oslavou-n tizen szállnak fel, a késésünket pedig nyomtalanul eltüntetjük, a menetrend szerinti nyolcperces tartózkodásnak hála (minden páratlan személyvonatnál beiktatták a pihenőt, pedig ilyenkor nincs kereszt). Kralice nad Oslavou tizenkettővel emeli a közönség létszámát. A tizenhárom felszállónyi és nyolc leszállónyi utascserét eredményező Rapoticén megcsúszik a kereszt, a 4842-es személy (853+mellék+vezérlő) késéséből fakadóan, ígyhát a pontosságból +11-be esünk, és a baj természetesen nem jár egyedül: a húsz felszállót generáló Zastávka u Brna állomáson további három percet ragaszt ránk a keresztező 926-os gyors, a bordó Búvárjával. Brno-Horní Herąpice érkezőben tartjuk a 14 perces eredményt, tehát a 4913-as személyt öt perccel késem le. Ha maradok a vonaton és a nagyállomásig utazom, ott elérem a csatlakozó "kompot", illetve a kompjárat másik végén az EC175-öst. De mivel megpróbáltam komolyan venni a cseh vasúttársaság menetrendi keresőjének a 4913-asra vonatkozó ajánlását, nem marad más, mint integetni a percek múlva mellettem elsuhanó kompnak (háromrészes RegioNova). A mai hazajutásnak lőttek, időm most már mint a tenger, ígyhát kényelmesen elsétálok a városközpontig.
A felsővezetékesek késő délután javában dolgoznak még a főpályaudvaron. A közeli szállodában töltöm az éjszakát, majd vasárnap (július 31.) reggel összecuccolok és ismét kinézek - gyakorlatilag ugyanott és ugyanúgy találom őket, háttérben ugyanazzal a szürke, reménytelen égbolttal. A 250-es menetrendi mező vonalán, Brno-Královo Pole felé buszos pótlást hirdettek, a buszok a felvételi épület mögül indulnak. A 260-ason vegyes a kép: a személy- és gyorsvonatok, valamint az IC/EC vonatok egy része (mint például az EC71 Gustav Mahler) dízelkitolózik, további IC/EC járatok (mint például az EC174/175, EC344/345) kerülnek.
A felsővezetékrendszeren végzett beavatkozásra immunis RegioNova komp-szerepkörben tetszeleg...
...míg a Pantográfok és áramszedős társaik kénytelenek a kitolót alakító 714 004 és 714 220 segítségéhez fordulni, bár a bejutást önállóan, lendületből megoldják. A hazautazáshoz az EC345 Avalát választom. Harmincöten gyűlünk össze az 5-ös csonkáról az EC eredeti menetrendjéhez képest 3 perces késéssel (8:27) elstartoló, hagyományos színtervű 854 209 (Gábinka), 21-29 302, 80-29 224 formációban. Modřicén kitérőbe járunk, jobbra, és közösperonos átszállással csatlakozunk az Avalához, amelynek az összeállítása hátulról előrefelé: 20-70 612 (Szerb Vasút, fehér-szürke színtervű), 20-70 020, 20-70 512, 20-70 505 (ČD, Ing-Leasing, narancs-fehér), 87-80 701, 10-70 603 (Szerb Vasút, fehér-szürke), 59-80 169 (ČD, kék-fehér), 350 017 (kék-fehér-fekete színtervű). A vágányzári menetrend 8:33-as indulást ír elő, amit aránylag jól eltalálunk, mindössze három perc a csúszásunk. Az átlagos utasterhelés 40%. Břeclavból a késő Sobieski miatt +19-cel folytatjuk, felszállókkal jócskán gyarapodva, 75%-os telítettséggel. Pozsonyban a közönség háromnegyede leszáll, azonban sokan pályáznak a helyükre - köztük feltűnő mennyiségű hátizsákos turista -, a telítettség körülbelül kétharmad-házasra adódik. Szenc (Senec) után önürítős kocsikból álló, ZSSK Cargós Laminátka vontatta teherrel haladunk párhuzamosan (a teher helytelenben). Érsekújvár (Nové Zámky) utascseréje harminc leszálló, tíz felszálló, Párkányból (©túrovo) +19-cel állunk tovább, harminc leszállóra és néhány felszállóra kiterjedő utascsere végén, Budapest-Keleti hatodik vágányára +23-mal futunk be.

Vissza a főlapra